Filters
1 Hit in 0.025 sec

Supraski rozsadnik sztuki

Mariusz Zemło
2018 Bibliotekarz Podlaski  
Prezentowana recenzja omawia książkę Stanisławy Łojewskiej-Szypluk Porta Supraśla – poświęconej środowisku Liceum Plastycznego, działającego od kilkudziesięciu lat w Supraślu, małym podlaskim mieście. W omówieniu zwrócono uwagę na źródła stanowiące podstawę budowanej fabuły (podkreślając, iż snuta na nich narracja stwarza wyjątkowy klimat i jest bardzo atrakcyjna z perspektywy odbiorcy dzieła), podejmowane aspekty oraz stronę edytorską publikacji. Prócz licznych walorów, jakie zostały
more » ... e zostały uwypuklone w przedłożonej opinii, wskazano także kilka słabszych stron opracowania, znajdując dla nich zrozumienie.
doi:10.36770/bp.124 fatcat:nmkuq7pzqnanjeaqtxywslolga