Filters
1 Hit in 0.04 sec

Czechosłowacka reforma walutowa z 1953 roku

Martin Pracný
2020 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Streszczenie. Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie i przedstawienie przyczyn przeprowadzania reformy walutowej, która miała miejsce w 1953 roku w komunistycznej Czechosłowacji, oraz opisanie jej prawnych i technicznych aspektów. Podstawą opracowania będzie analiza prawno-dogmatyczna oraz historyczno-prawna aktów prawnych wprowadzonych w trakcie realizacji reformy oraz innych rządowych dokumentów. Słowa kluczowe: komunizm; reforma walutowa; Czechosłowacja. Abstract. This paper aims to
more » ... paper aims to approximate and analyse the reasons of the currency reform that took place in 1953 in communist Czechoslovakia, as well as to describe its legal and technical aspects. The basis of the study will be legaldogmatic and historical-legal analyses of legal acts introduced during the implementation of the reform and other government documents.
doi:10.12775/pbps.2020.013 fatcat:nypjzw7uefbvtgbcafvsvrqvo4