Filters
1 Hit in 0.039 sec

USAGE OF ELECTRONIC LEARNING PLATFORM MOODLE FOR ENGLISH TESTING

V. Shevchenko, National Aviation University Flight Academy
2019 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
В. Б. Шевченко старший викладач кафедри іноземних мов Льотної академії Національного авіаційного університету ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE ДЛЯ АНГЛОМОВНОГО ТЕСТУВАННЯ Стаття має на меті розглянути, які можливості має електронна навчальна платформа MOODLE щодо реалізації самостійного навчання та організації англомовного тестування, де тестування визначається як система завдань, виконання яких дозволяє визначити рівень володіння мовними вміннями й навичками У статті
more » ... ами У статті охарактеризовано перелік переваг онлайн-платформи MOODLE, головними з яких є поєднання аудиторного та позааудиторного навчання, а також створення умов для самостійної роботи дистанційно за наявності доступу до Інтернету. Автор аналізує, які саме технологічні функціонали зі створення або імпортування тестових завдань є наявними на MOODLE. Стверджується, що платформа має можливість застосування широкого спектру тестових завдань з англійської мови на перехресний вибір, альтернативний вибір, множинний вибір, впорядковування, завершення, заміну, перефразування та інші, що можуть довільно компонуватися у тести різного рівня складності. Викладачі мають вибрати ту кількість завдань та такого рівня складності, щоб максимально ефективно визначити рівень знань та вмінь. У статті привертається увага до таких типів тестових завдань, які не підтримує MOODLE через обмеженість певних технологічних характеристик, щоб це було взяте до уваги викладачами під час підготовки до тестування. Один з найбільш популярних типів тестового завдання «перехресний вибір», що вимірює здатність студентів, наприклад, поєднувати слова з їх визначеннями, потребує задля застосування технологічної функції перетягування (drag-and-drop feature) встановлення додаткового модуля-плагіну, який передбачений тільки версією програми MOODLE 2.6+. Окрім того, такий технологічний функціонал, як функція обмеження за часом (time-limit feature), передбачений тільки для цілого тесту, але не для окремих тестових завдань, що складають комплексний тест, що має бути враховано викладачами під час створення тесту. У статті наголошується, що можливості електронної платформи MOODLE щодо організації англомовного тестування значно перевищують її обмеження, і MOODLE здатна оптимізувати навчальний процес та сприяти заохоченню студентів до вдосконалення конкретних компетенцій з володіння професійно-орієнтованою англійською мовою. Онлайн-ресурс MOODLE стає посередником між студентом та викладачем, що ідеально вписується в концепцію «педагогіки партнерства», яка має бути фундаментом для реформи української освіти. Ключові слова: платформа електронного навчання, можливості MOODLE, обмеження MOODLE, електронне тестування, електронний тест.
doi:10.32840/1992-5786.2019.67-2.39 fatcat:c65mmycjljbwtjez6zl2kw63g4