Filters
1 Hit in 0.22 sec

Ganglioglioma causing Intracerebral Hemorrhage

Kousaku TERADA, Kouichi UETSUHARA, Tetsuhiko ASAKURA, Tetsurou SHIMOZURU, Masazumi GONDOU, Masahiro SASAHIRA, Hidenori ICHITSUBO
1986 Neurologia medico-chirurgica  
doi:10.2176/nmc.26.979 pmid:2438576 fatcat:tetxr5n65vd3po53pntra75vgy