Filters
1 Hit in 0.041 sec

METHODICAL APPROACHES FOR CALCULATING THE RELIABILITY OF THE BUNKERING SYSTEM ON WATER TRANSPORT
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКІВ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ БУНКЕРУВАННЯ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

O. Tymoshchuk, O. Melnyk
2018 Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies series "Transport Systems and Technologies"  
Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2018. Вип.32. Т.2 4 УДК 681.5:629.12 О.М. Тимощук, д.т.н., (директор Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій); О.В. Мельник, к.е.н., (доцент кафедри Суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів та їх експлуатації Інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету
more » ... верситету інфраструктури та технологій) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКІВ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ БУНКЕРУВАННЯ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ У статті розглянуто надійність процесу бункерування суден. З метою проведення аналізу надійності процесів бункерування на водному транспорті визначено основні фактори забезпечення надійності бункерування (ТСSЕ-аналіз). Групування факторів здійснено за техніко-технологічними, комерційними, безпековими та екологічними параметрами. Враховуючи вагомість груп факторів в системі, визначено коефіцієнт загальної надійності процесу бункерування, який дозволить виявляти слабкі місця в управлінні процесами бункерування. Ключові слова: бункерування, надійність, фактори надійності, ТСSЕ-аналіз, водний транспорт. Методичні підходи до оцінювання надійності системи бункерування на водному транспорті. Постановка проблеми. У транспортній системі України важливе місце займає водний транспорт. Для його успішної роботи велике значення має добре організоване та безперебійне постачання паливо-мастильними матеріаламибункерування. Процеси бункерування суден на водному транспорті пов'язані з техніко-технологічними, природними та екологічними умовами, що в сукупній взаємодії впливають на фізичний стан технічних засобів й інфраструктури порту і судновласників, ефективність та вчасність портових та перевізних послуг, виконання міжнародного морського права і окремо взятих контрактів. Найбільші труднощі при оптимізації параметрів виробничо-транспортної системи виникають, при оцінці надійності її функціонування та визначенні витрат, пов'язаних зі збоями в роботі окремих ланок. Тому оцінювання надійності системи бункерування необхідне. © Тимощук О.М., Мельник О.В., 2018 ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2018. Вип.32. Т.2
doi:10.32703/2617-9040-2018-32-2-4-15 fatcat:slt4t3nlrzavdbhxdzcfpmpaxi