Filters
1 Hit in 0.044 sec

Two renal infarction cases with different etiologies

Atacan Akmeşe
2018 Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine  
Renal infarction is an arterial vascular appearance causing damage in renal tissues. Its etiology may include more than one cause. Among these, we may name thromboembolism, thrombus arising from the heart or aorta, renal artery damage, and prothrombotic conditions. Less common causes include fibromuscular dysplasia, usage of cocaine and idiopathic cases. In this article, we discussed two cases with different etiologies presenting with renal infarct. In the second case, no cause could be
more » ... se could be detected in the etiology of the renal infarct. Renal artery dissection following heavy-lifting and thrombosis, renal infarction was considered as a possible factor in its etiology. Renal artery thrombosis or renal infarct should be considered in the differential diagnosis of cases applying to emergency service with acute abdominal or side pain of which their nature has not been detected yet. ÖZ Renal enfarktüs; renal dokularda hasara neden olan arteriyel vasküler olaydır. Etyolojisinde birden fazla neden yer alabilir. Bunlar arasında tromboemboli, kalp veya aorttan kaynaklanan trombüs, renal arter hasarı, protrombotik durumlar sayılabilir. Daha az yaygın nedenleri fibromusküler displazi, kokain kullanımı ve idiyopatik olguları içermektedir. Bu yazıda, renal enfarkt ile seyreden farklı etyolojideki iki olgu tartışıldı. İkinci olguda renal enfarktın etyolojisinde bir neden saptanmadı. Ağır kaldırma sonrasında renal arter diseksiyonu ve tromboz, renal enfarktüs etyolojisinde muhtemel bir faktör olarak düşünüldü. Doğası henüz belirlenemeyen akut karın veya yan ağrısı ile acil servise başvuran olguların ayırıcı tanısında renal arter trombozu veya renal enfarkt göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar sözcükler: Fibromusküler displazi; idiopatik; renal enfarktüs.
doi:10.5606/fng.btd.2018.004 fatcat:hvhot6ym4vcbbfdwhg5ue7guse