Filters
1 Hit in 0.045 sec

Eğitim Teknolojisini Kullanma Yeterliliğine Dönük İfadeler İle Okuldaki Yardımcı

İhsan Nuri DEMİREL
2018 Turkish Studies  
ÖZET Bu çalışmada; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında eğitim-öğretim gören öğretmen adaylarının; A-) Eğitim Teknolojisini Kullanma Yeterliliğine Dönük İfadeler olarak kabul edilen; Öğretim elemanlarından alınan teknolojik bilgiler sayesinde, öğrencilerin teknolojiyi rahat öğrenebildikleri; Alınan derslerin katkısıyla öğrencilerin yeni teknolojilere uyum sağlama sorunlarının çözüm bulabildiği; Okulun yarattığı fırsat ve imkânlar sayesinde
more » ... yesinde öğrencilerin birçok farklı teknolojiler hakkında bilgi sahibi oldukları; Öğretim elemanlarının teknolojiye istekle yönelişlerinin, öğrencileri teknolojiyle daha sık ilgilenmeleri konusunda motive edici olduğu; Öğretim elemanları ile eğitim kurumunun teknolojiye verdikleri önemin, öğrencileri en azından ihtiyaç duydukları teknolojiyi kullanma konusunda beceri sahibi yaptığı biçimindeki hususlar ile B-) Okuldaki Yardımcı Personelin Yeterliliğine Dönük İfadeler olarak kabul edilen; Okuldaki yardımcı personel nitelik olarak yeterli durumda bulunduğu; Okuldaki memurların evrak işlemlerinde, işi savsaklamak adına, 'bugün git yarın gel' demedikleri; Okuldaki güvenlik personelinin ilişkilerinde çok kibar davrandıkları; Okuldaki güvenlik personelinin öğrenciler arasında ayrım yapmadıkları; Okuldaki güvenlik personelinin amirlerinin gözüne girmek için, kraldan çok kralcı kesilip 'amir tetikçiliği' yapmadıkları biçimindeki hususlar konusuna ilişkin yaklaşımları araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının; A-) Eğitim Teknolojisini Kullanma Yeterliliğine Dönük İfadeler ile B-) Okuldaki Yardımcı Personelin Yeterliliğine Dönük İfadeler konusundaki yaklaşımlarının saptanabilmesi için, A-) Eğitim Teknolojisini Kullanma Yeterliliğine Dönük İfadeler ile B-)
doi:10.7827/turkishstudies.13160 fatcat:d4gkww3fmjgjdcnfoa34eo2qvy