Filters
1 Hit in 0.036 sec

Girişimcilik Faaliyetlerinde Endüstri 4.0 Ve Esnek İşletme Etkileşimi: Ballıpınar Çiftliği

Mahmut Tekin, Mustafa Soba, Berfu İlter
2020 Journal of Applied and Theoretical Social Sciences  
Öz: Çevrelerine uyum sağlamada başarılı görülen girişimlerin en önemli özelliklerinin; uygulamada tercih etmiş oldukları esnek işletme anlayışı olduğunu söylemek mümkündür. Yine bu sayede girişimlerin, ekonomik yaşamda uzun süre varlıklarını koruyabildikleri de ifade edilebilir. Esneklik mucize bir anahtar gibi, girişimlerin konumunu güçlendiren, rakipleri arasında güçlü kılan, yenilikler yoluyla gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan bir detay olarak görülmektedir. Bu bağlamda Endüstri 4.0
more » ... amda Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4. Endüstri Devrimi ile esnek işletme modeli etkileşiminin artıları ve eksileri gündeme gelmektedir. Çalışmanın amacı, girişimcilerin girişimlerinde önemli bir avantaj sağlayan esnek işletme modeli ile Endüstri 4.0 etkileşiminin sonuçlarını değerlendirerek konu üzerinde farkındalık oluşturabilmektir. Bu kapsamda nitel bir çalışma yapılarak, esnek bir girişim olan "Ballıpınar Çiftliği"nin Endüstri 4.0'a bakış açısı üzerine görüşleri incelenmiştir. Sonuç olarak girişimcilerin; girişimlerinin gündeme gelebilecek olan endüstri devrimlerine ve gelişen çevresel koşullara uyum sağlamalarında; yapılanmalarındaki esnek işletme uygulamalarının etkili olabildiği kanaatine ulaşılması mümkün görülmektedir.
doi:10.37241/jatss.2020.5 fatcat:c77rgdircfaabjurr74o6rg5qe