Filters
1 Hit in 0.38 sec

Mass Sports Events as the Form of Tourism Regions Promotion on the Example of Piasts' Race in Jakuszyce
Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach

Piotr Zawadzki
2016 Marketing i Zarządzanie  
doi:10.18276/miz.2016.45-24 fatcat:fk64xahoenei3ediazwfvby7ai