Filters
1 Hit in 0.04 sec

Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Cafer ÇARKIT, Kudret ALTUN
2020 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.18506/anemon.616010 fatcat:iuwccglrvjeczkpdunavkca4s4