Filters
1 Hit in 0.24 sec

"Bo Ojczyzna, ziomkowie, jest to moralne zjednoczenie..." Wątki patriotyczne w zbiorze "My jesteśmy czasem. Kazania i homilie" ks. infułata Stanisława Jeża

Agnieszka Pokryszka-Prażmo, Sławomir Zych
2017 Studia Polonijne  
doi:10.18290/sp.2017.8 fatcat:65n4yufkj5a7vjm2gq3s5uoqdy