Filters
1 Hit in 0.035 sec

"LEFT-WING" COMMUNISM: AN INFANTILE DISORDER" A CONTEMPORARY APPROACH

Maryna Kucheruk
2020 Visnyk of the Lviv University  
Одеський національний політехнічний університет, гуманітарний факультет, кафедра історії та етнографії України пр. Шевченка, 1, 65044, м. Одеса, Україна Книгу «Дитяча хвороба «лівизни» в комунізмі» В. Ленін написав до ІІ конгресу Комінтерну. Мета книги -навчити здійснювати політичне керівництво правильно, насамперед -завоювати прихильність широкого загалу. Книга застерігала молоді комуністичні партії Європи та Америки від догми і самоізоляції. В. Ленін особисто надавав величезне значення
more » ... зне значення Жовтневому перевороту не лише тому, що він став ідейним натхненням «лівих» рухів за кордоном, а й тому, що в ньому виявилися закономірності революційних переворотів, притаманні всім країнам. Звідси В. Ленін дійшов висновку, що стратегія і тактика більшовиків мають всесвітнє значення. У «Дитячій хворобі «лівизни» в комунізмі» В. Ленін виклав у цілісному вигляді науку про закони і принципи керівництва партії у боротьбі за владу, підготовку і проведення революцій, визначив основу політичної і тактичної діяльності комуністичних партій. За радянських часів книга вважалася «важливим творчим внеском у скарбницю марксистсько-ленінської теорії», оскільки розроблені в ній ідеї «озброювали марксистсько-ленінські партії у боротьбі за мир, демократію і соціалізм». У книзі В. Ленін називає три складники успіху більшовиків, на які мали опиратися марксистські партії за кордоном: абсолютна централізація і сувора дисципліна, партійна ідеологія, якої необхідно твердо дотримуватися, пропаганда і агітація (працювати там, де «є маса»). Володимир Ленін також навчав своїх послідовників застосовувати марксизм творчо, адаптувати його до реалій і насущних потреб. Також він переконував, що для перемоги марксисти мають застосовувати усі засоби боротьби, завжди бути готовими заміняти одну форму іншою, коли цього вимагатимуть обставини. Після розпаду Радянського Союзу доцільність застосування марксистсько-ленінської теорії була піддана сумніву. Офіційно ленінську теорію відкинули. Необхідність переглянути стратегію і тактику В. Леніна виникла з початком українсько-російської війни, яку фахівці визначили як «гібридна». Тактика ведення сучасної гібридної війни подібна до ленінської, тому ми не можемо виключати ймовірність переосмислення ленінської методології і адаптації ленінської стратегії до сучасних умов з боку розробників стратегії ведення «гібридної» війни. Вивчення творчого доробку В. Леніна вважаю необхідним для вироблення ефективних відповідей на гібридні загрози. Ключові слова: В. Ленін, «гібридна війна», ідеологія, організація, пропаганда, агітація, партійні кадри. Протей -у давньогрецькій міфології морське божество, старець, який мав дар передбачення, але відповідав на запитання лише тоді, коли людина зуміє його схопити [10]. Він перетворювався спочатку на лева, потім -на пантеру, змію, бика, кабана, птаха, мавпу, потім -на вогонь, воду, дерево. Його потрібно було міцно тримати і не відпускати, доки Протей не набуде свого власного вигляду -змореного дідуся. Лише так він давав відповіді на усі запитання. Образ Протея спадає на думку при згадці про «гібридні» війни -явище відносно нове в історії людства. Чому відносно? В дійсності «гібридна» війна не є винаходом сьогодення. Маніпуляції масовою свідомістю, психологічний тиск, підкуп, шантаж, викори-
doi:10.30970/pps.2020.32.14 fatcat:qw6it2zwuvbnje3tdf6dub2edy