Filters
1 Hit in 0.038 sec

Radiografie te Gent 1896-ca. 1906

Edgard Ossieur
1995 Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
In 1996 is het honderd jaar gel eden dat de rontgenstralen in de wereld hun opgang gemaakt hebben. Bij deze herdenking is het goed stil te staan bij de vraag wanneer en op welke wijze het gebruik van rontgenstralen te Gent werd ge'introduceerd. Rontgenstralen worden met een dubbel medisch doel gebruikt: enerzijds als radiografisch instrument d.w.z. als middel om onzichtbare lichaamsdelen of vreemde voorwerpen te visualiseren en anderzijds als therapeutisch instrument in de kankerbestrijding. In
more » ... nkerbestrijding. In wat nu volgt wordt het radiotherapeutisch aspect buiten beschouwing gelaten. V 66r het rontgentijdperk ontsnapte aan de medicus a lies wat niet kon gezien, met de vingers gevoeld of met de stethoscoop gehoord worden, de belangrijke anamnese niet te na gesproken. Zo werden fracturen en ontwrichtingen die niet aan het klassieke klinische patroon beantwoordden onvermijdelijk miskend en van de opsporing van enige pathologic in het spijsverteringsof urogenitaal stelsel (stenen en andere) was geen sprake. V66r die tijd konden evenmin projectielen en andere vreemde voorwerpen (arbeidsongevallen) bij een ietwat diepere penetratie gelokaliseerd worden. Hetonvermijdelijke zoekwerk datdit voorde chirurgen meebrachthad nutteloos snijwerk en een vertraagde genezing voor gevolg, als ze er al in slaagden die voorwerpen te vinden.
doi:10.21825/hmgog.v49i1.324 fatcat:5dsdhc4ptbfm7gt2gaj2xl44fi