Filters
1 Hit in 0.036 sec

Detection of Salmonella Organisms from Carps, Trouts and Eels

Akinobu WATANABE, Masakazu TOKUMARU, Makoto KURISU, Keiko YANAGAWA, Tomoko IKEUCHI, Hiroyuki MASAKI
1981 Shokuhin Eiseigaku Zasshi  
doi:10.3358/shokueishi.22.8 fatcat:yxto4ohc3nbbzojctjudcbfrku