Filters








1 Hit in 0.034 sec

System certyfikcaji GoToCarpathia. Badanie poziomu usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku w Bieszczadach [chapter]

Krzysztof Szpara, Bogusław Pyzocha
2013 Od Redakcji  
Bieszczady (Niskie i Wysokie) są od zakończenia II wojny światowej jedynym fragmentem Karpat Wschodnich na terenie Polski. Bogactwo flory i fauny, piękny krajobraz oraz wtórnie dziczejące dawne wsie bojkowskie tworzące tzw. Krainę Dolin sprawiają, że należą one do najcenniejszych regionów turystycznych w kraju (SZPARA 2009). Są one najważniejszym obszarem recepcji turystycznej w województwie podkarpackim. Utworzony na ich terenie Bieszczadzki Park Narodowy jest największym górskim parkiem
more » ... rskim parkiem narodowym (PN) w kraju. Dysponuje drugą po Tatrzańskim PN długością szlaków turystycznych w parkach narodowych Karpat polskich, a rocznie odwiedza go ponad 270 tys. turystów (SZPARA 2012) .
doi:10.18778/7525-925-4.23 fatcat:clkc7tdnhzgi7nckzrsi57xrom