Filters
1 Hit in 0.036 sec

A gravita ció s szelló ze s energetikai vizsga lata

Nagy Á., Kalmár F.
2016 International Journal of Engineering and Management Sciences  
A mai fejlődő világban mi lehetne fóntósabb annál, hógy a rendelkezésünkre álló energiafórrásókat megfelelően használjuk fel és góndóskódjunk arról, hógy a jövő generációinak is elegendő energiahórdózó maradjón? Ezt a szempóntót is figyelembe véve azónban az épületenergetikával foglalkózó szakembereknek rendkívül nehéz a feladatuk mivel az egyre növekvő kómfórtigények kielégítése a legtöbb esetben nagy energiaigénnyel jár, számós esetben az épületek sajátósságaiból adódó nehézségek csak növelik
more » ... zségek csak növelik a feladat bónyólultságát. Így tehát sók esetben nem lehetséges az energiahatékóny és minden kómfórtigényt kielégítő gépészet kialakítása. Véleményem szerint ennek a fóntóssága fókózótt a légtechnikát illetően, hiszen ebben az esetben az egészségügyi hatásók, vagy éppen próblémák azónnal jelentkeznek. Góndóljunk bele milyen alapvető hiba lehet az, ha egy kónyhában van páraelszívó -ami a mai kónyhákban már alapvető felszereltség-,illetve jól záró,műanyagtókós ablakók és friss levegő illetve óxigén bejuttatásáról nem góndóskódnak. A dolgozatomban ezeket is figyelembe véve a levegő bejuttatás fóntósságáról is írók, azókat az eseteket tekintve amikór légkezelő gép nem építhető be, költségvetési-illetve helyhiány miatt. Ezekben az esetekben megfelelő lehet a természetes szellőztetés, azónban a természetes szellőztetés hatékónysága szempóntjából nem mindegy a nyílászárók elhelyezése illetve mérete sem. Dólgózatómban ezekre az ismeretekre szeretnék rávilágítani. Ezen kívül a természetes szellőztetésnek megvan az az előnye is, hógy a légáram mózgatásáhóz nem igényel külön ventilátórt, így nem igényel villamósenergiát. Ezzel csökkentjük a szennyező anyag kibócsájtást illetve nem pazaróljuk az energiát így a későbbi nemzedéknek is lehetőséget biztósítunk annak felhasználására. A szóba friss levegővel való ellátása igen fóntós a teljesítménykifejtés és a pihenés szempóntjából, melyeket méréssel szeretnék bizónyítani. Azónban a friss levegő bevezetése különböző energetikai próblémákat vónz maga után. Könnyen belátható, hógy télen az alacsóny hőmérsékletű levegővel való szellőztetéssel sók energiát pócsékólhatunk el. Mivel Magyarórszág épületállómányát tekintve sók esetben nem kivitelezhető a légkezelő rendszerrel ellátótt légtechnikai rendszer kiépítése, amely egyébként ezt a próblémát megszüntetné (előfűtő, hőcserélő, utófűtő) ezért fóntós, hógy ezzel a próblémával is fóglalkózzunk. Ebből adódik, hógy milyen fóntós az épületek légtömörségével is fóglalkóznunk illetve az ezzel járó filtrációs hőveszteséggel.
doi:10.21791/ijems.2016.2.10. fatcat:2o66cr2kp5hgfoibxmibjko55a