Filters
1 Hit in 0.036 sec

Banking sector in the conditions of competition with foreign capital: systematization of country experience and trends

Y V Diatlova
2018 Economic scope  
Дятлова Ю. В., к.е.н. Донецький державний університет управління, м. Маріуполь У статті систематизовано досвід країн світу щодо проблеми впливу іноземного капіталу на банківський сектор в докризовій, кризовій і після кризовій економіці. Визначено загальносвітові тенденції за сукупністю показників частки чисельності іноземних банків і їх активів. Показано, що в докризовий період спостерігалося збільшення чисельності іноземних банків в національних банківських системах по всьому світу, а
more » ... у світу, а відносний рівень чисельності іноземних банків набагато вище відносного рівня їх частки в активах. Криза негативно вплинула на процеси інтернаціоналізації. Виявлено особливості для країн з полярно протилежними позиціями, економічно розвинених країн, нових членів ЄС. Акцентовано увагу на тенденціях в банківському секторі пострадянських держав у взаємозв'язку з умовами конкуренції. У пострадянських державах показники присутності іноземних банків у більшості перевищують загальносвітові показники. Встановлено значний вплив іноземного капіталу в банківському секторі Вірменії, Грузії, Естонії, Латвії, Литви. В Україні під впливом кризи і військово-політичних дій рівень показників іноземного капіталу має тенденцію до зниження. Ключові слова: банківський сектор; іноземний капітал; загальносвітові тенденції; особливості по групах країн; конкуренція в умовах доступу іноземних банків The experience of the world countries concerning the effect of foreign capital on the banking sector in the pre-crisis, crisis and post-crisis economy has been systematized in the article. The global trends in aggregate indicators of the proportion of the number of foreign banks and their assets have been identified. It was shown that in the pre -crisis
doi:10.30838/p.es.2224.261218.5.325 fatcat:mca7f77hyfezzeuyumw32sg7vi