Filters
1 Hit in 0.038 sec

Effects of 2-Phenoxyethanol on cuttlefish Sepia officinalis L. (Cephalopoda: Sepiidae)
2-Fenoksietanolün sübye Sepia officinalis L. üzerine etkisi

Halil Şen, T. Tansel Tanrıkul
2013 Su Ürünleri Dergisi  
Özet: Sepia officinalis üzerine 2-fenoksietanolün (2-PhOH) etkisi incelenmiştir. 2-PhOH'ün farklı dozları (0,10; 0,15; 0,20; 0,25 ve 0,30 ml/L) 15 litrelik şeffaf cam akvaryumun içinde bulunan ve sürekli havalandırılan 10 litre deniz suyunda (pH 7,68; O2 6,8 mg/L; sıcaklık 19,7°C ve tuzluluk ‰37) çözündürülmüştür. 2-PhOH uygulamalarından sonra sübyeler hemen içinde 450 litre iyi havalandırılmış deniz suyu bulunan polyester ayıltma tanklarına nakledilmiştir, burada 48 saat boyunca ölüm olup
more » ... unca ölüm olup olmayacağı gözlenmiştir. Ortalama vücut ağırlığı 224,46 ± 56,20 gr (n=30) olan sübyelerden her deneme grubu için tek tek olacak şekilde 6 birey kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 0,10 ml/L 2-PhOH konsantrasyonunda ne anestetik etki nede ölüm gözlenmiştir, ama 0,15 ile 0,30 ml/L 2-PhOH konsantrasyonlarında %50'nin üzerinde ölüm olmuştur. Yaşama yüzdeleri 0,10 ml/L için %100, 0,15 ve 0,20 ml için %33,3 ve 0,25 ve 0,30 ml/L için %16,7 olarak hesaplanmıştır (P<0,05). Hayatta kalanlar 5 dakika içinde ayılmıştır ve 48 saatten fazla yaşamışlardır. Sonuç olarak, 2-PhOH anestetik olarak etkisiz oluşu ve toksisitesi nedeniyle S. officinalis için önerilmemektedir. Anahtar kelimeler: 2-Phenoxyethanol, anestezi, sübye, Sepia officinalis, toksisite. Abstract: Effects of 2-Phenoxyethanol (2-PhOH) on cuttlefish Sepia officinalis (L.) were investigated. The five concentrations (0.10, 0.15, 0.20, 0.25 and 0.30 ml/L) of 2-PhOH were dissolved directly into 15 L transparency glass aquarium containing of 10 L continuously aerated seawater (pH 7.68, O2 6.8 mg/l, salinity 37‰ at 19.7°C). After 2-PhOH treatments, the cuttlefishes were transferred immediately to a polyester recovery tank with 450 L of well-aerated seawater, where they were observed in 48-h due to any mortality. Six cuttlefishes, the mean body weight was 224.46 ± 56.20 g (n=30) were used individually in each experiment. According to the present results, at 0.1 ml/L of 2-PhOH level neither anesthetic effects nor mortality occurred on the cuttlefish, but more than 50% mortality occurred between 0.15 and 0.30 ml/L of 2-PhOH concentrations. The percentages of survival were 100% for 0.10 ml/L, 33.3% for 0.15 and 0.20 ml/L, and 16.7% for 0.25 and 0.30 ml/L of 2-PhOH concentrations (P<0.05). The reminders recovered within 5 minutes and survived over 48 hours. Finally, the current study demonstrated that 2-PhOH could not be recommended for S. officinalis due to its inefficiency and toxicity.
doi:10.12714/egejfas.2013.30.1.04 fatcat:h4tchaz3zreqnba7mgryhpptpm