Filters
1 Hit in 0.035 sec

Wyprawy na Wschód – literatura współczesna wobec problemu tożsamości

Agnieszka Czyżak
2018 Polonistyka Innowacje  
Artykuł zawiera rozważania dotyczące przemian w kreowaniu obrazów Wschodu w powojennej literaturze polskiej. W latach 80. XX wieku pisarze zaczęli w rozmaity sposób naruszać istniejące stereotypy, przede wszystkim przez wprowadzanie intertekstualnych gier oraz subiektywizację obrazu (m.in. Igor Newerly Zostało z uczty bogów, Eustachy Rylski Stankiewicz. Powrót, Władysław Terlecki Drabina Jakubowa). W XXI wieku tendencje te zaczęły narastać – wyrazistym przykładem może być Sońka Ignacego
more » ... ka Ignacego Karpowicza, powieść, która zdobyła popularność także wśród młodych czytelników.
doi:10.14746/2018.8.10 fatcat:yvsovb7avnez3frdmgjh6z6hhm