Filters
1 Hit in 0.079 sec

Di-μ-azido-κ4N:N-bis{(azido-κN)[N,N-bis(2-pyridylmethyl-κN)ethylamine]manganese(II)}

Jing Qian, Wu Gu, Shi-Ping Yan, Dai-Zheng Liao, Peng Cheng
2007 Acta Crystallographica Section E  
Key indicators Single-crystal X-ray study T = 293 K Mean (C-C) = 0.003 Å R factor = 0.026 wR factor = 0.069 Data-to-parameter ratio = 13.1 For details of how these key indicators were automatically derived from the article, see
doi:10.1107/s1600536807005405 fatcat:2w4awltaabexjb2x4cfrfeqove