Filters
1 Hit in 0.049 sec

The Effect of Gender on School Administrators and Teachers' Perceptions of Learning Organization: A Meta-Analysis Study

Fatma Kalkan
2017 TED EĞİTİM VE BİLİM  
Bu araştırmanın amacı, cinsiyetin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algıları üzerindeki etkisini ortaya koyan çalışmaların etki büyüklüklerinin birleştirilmesi ve elde edilecek etki büyüklüğünün çalışmaların yayın türü, yapıldığı bölge, eğitim kademesi, ölçek hazırlanma, ölçeklerin geçerlilikgüvenirlik durumu ve araştırmacının cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğinin meta-analiz yöntemiyle araştırılmasıdır. Alanyazın taramasında konu ile ilgili doktora tezi, yüksek
more » ... ktora tezi, yüksek lisans tezi, makale ve bildiri türünde 66 araştırmanın yapıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmalardan okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin cinsiyetlerine ilişkin ve kodlama protokolüne uygun verileri içeren 21 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 3955 erkek ve 3201 kadın olmak üzere 7156 katılımcı oluşturmaktadır. Etki büyüklüğünü belirlemek için standartlaştırılmış ortalamalar farkı hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna göre, rastgele etkiler modelinde birleştirme işlemi sonucu erkek okul yöneticileri ve öğretmenler lehine -0,020'lik [-0,087;0,047] bir etki büyüklüğü bulunmuştur. Buna ek olarak, etki büyüklüklerinin yayın türü, araştırmanın yapıldığı bölge, eğitim kademesi, ölçek hazırlanma, ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik durumu ve araştırmacının cinsiyetine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Öğrenen örgütler Okul yöneticisi Öğretmen Meta-analiz
doi:10.15390/eb.2017.5033 fatcat:rxhl5b7al5dlxejsnvssylgc5m