Filters
1 Hit in 0.034 sec

İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Örneği (1995-2013)

Dilek ŞAHİN
2015 Yönetim ve Ekonomi  
ÖZET İkiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları ile cari açıklar arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmada 1995:1 -2013:1 dönemlerinde Türkiye'nin bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan VAR analizi sonucu Türkiye'de bütçe açıklarının cari açıklara yol açmadığı dolayısıyla ikiz açıklar hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT Twin deficit hypothesis is a phenomen came up with there is a relation between
more » ... ation between budget deficit and current account deficit. This study aim to the relationship between the budget deficit and the current account deficit by using the data period 1995: 1-2013: 1 in Turkey. The result of VAR analysis show that budget deficit in Turkey does not cause current account deficits so ıt was concluded that the twin deficits hypothesis is not valid.
doi:10.18657/yecbu.91021 fatcat:jn2i77cbk5hktkmzqxhsj6ctwi