Filters
1 Hit in 0.045 sec

ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ГРУПИ СТАТИНІВ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ, ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ТА ОБ'ЄМІВ СПОЖИВАННЯ [chapter]

O. H. Berdnyk, L. M. Shuliak
2020 CONCEPTUAL OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION  
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ГРУПИ СТАТИНІВ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ, ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ТА ОБ'ЄМІВ СПОЖИВАННЯ Шуляк Л. М., Бердник О. Г. ВСТУП Станом на сьогодні серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються однією з головних причин смертності в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 1 , щорічно від кардіоваскулярної патології гинуть у середньому більш ніж 17 млн осіб населення земної кулі. Так, у розвинених країнах світу показники летальності від
more » ... тальності від серцевосудинних хвороб знижуються, тоді як у країнах з низьким рівнем економічного розвитку -стрімко зростають. Україна входить у другу групу країн 2 . Дисліпідемія -одна з основних причин розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця (ІХС), що з часом призводять до інвалідизації та підвищують ризик ранньої смерті у всьому світі 3 . Натепер встановлено прямий кореляційний зв'язок між захворюваністю і летальністю від серцево-судинних захворювань (ССЗ), з одного боку, і рівнем загального холестерину (ЗХС) в крові, ХС ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ)з іншого. Cвоєю чергою гіперхолестеринемія, поряд із палінням, ожирінням, артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом (ЦД) і віком, визначена головним предиктором розвитку атеросклерозу і його ускладнень 4 . 2011. 8 с.
doi:10.30525/978-9934-588-44-0/32 fatcat:bgzelpawlbee5hqn73dqq3b6im