Filters
1 Hit in 0.041 sec

AUTOBIOGRAFIA ETA FIKZIOA. NATHALIE SARRAUTEREN ENFANCE NARRAZIOAREN KASUA "Literatura Comparada: Estudios Literarios y Culturales" Master Ofiziala Universidad Autónoma de Barcelona

Hamza Boulaghzalate
2009 unpublished
Aipatzeko gomendioa || BOULAGHZALATE, Hamza (2009): "Autobiografia eta fikzioa. Nathalie Sarrauteren Enfance narrazioaren kasua" [artikulua linean], 452ºF. Literaturaren teoria eta literatura konparatua aldizkaria, 1, 133-148, [Kontsulta data: uu/hh/ee], < http://www.452f.com/issue1/autobio-graphie-et-fiction-le-cas-d'enfance-de-nathalie-sarraute/ >. Ilustrazioa || Elena Macías Itzulpena || Roberto Serrano Artikulua || Jasota:
fatcat:4ynetxya5zd3fo6b23wyxbctaq