Filters
20 Hits in 1.7 sec

Beta Samati: discovery and excavation of an Aksumite town

Michael J. Harrower, Ioana A. Dumitru, Cinzia Perlingieri, Smiti Nathan, Kifle Zerue, Jessica L. Lamont, Alessandro Bausi, Jennifer L. Swerida, Jacob L. Bongers, Helina S. Woldekiros, Laurel A. Poolman, Christie M. Pohl (+2 others)
2019 Antiquity  
doi:10.15184/aqy.2019.84 fatcat:oqo6spv2erhs7m3zsioxx4bkva

Regulation of epithelial sodium channel (ENaC) activity by extracellular stimuli REGULATION OF EPITHELIAL SODIUM CHANNEL (ENaC) ACTIVITY BY EXTRACELLULAR STIMULI Title and Department ___________________________________ Date REGULATION OF EPITHELIAL SODIUM CHANNEL (ENaC) ACTIVITY BY EXTRACELLULAR STIMULI

Daniel Collier, Daniel Collier, Peter Snyder, Daniel Collier, Zeru Olson, Caitlin Peterson, Abigail Digman, Danielle Hamilton, Kaela Wentzlaf
2011 unpublished
The epithelial sodium channel, ENaC, forms the rate-limiting step for sodium reabsorption in the cortical collecting duct of the kidney. It is known that ENaC is important in maintaining fluid homeostasis and ultimately blood pressure as mutations in ENaC result in inherited forms of hyper-and hypotension (Liddle's syndrome and Pseudohypoaldosteronism (PHA type I), respectively). Thus, understanding the function and regulation of ENaC activity may provide new insight into the pathogenesis of
more » ... duate College ___________________________________ Nikolai Artemyev ___________________________________ Wayne Johnson ___________________________________ Amy Lee ___________________________________ DP Mohapatra ___________________________________ Michael Welsh ii To my friends, family, lab mates, and science teachers for tolerating and encouraging my inquisitive nature. iii ...to learn is not to know; there are the learners and the learned. Memory makes the one, philosophy the other. Alexandre Dumas The Count of Monte Cristo iv ACKNOWLEDGMENTS We thank all the current and former members of the Snyder lab, especially Diane ABSTRACT The epithelial sodium channel, ENaC, forms the rate-limiting step for sodium reabsorption in the cortical collecting duct of the kidney. It is known that ENaC is important in maintaining fluid homeostasis and ultimately blood pressure as mutations in ENaC result in inherited forms of hyper-and hypotension (Liddle's syndrome and
fatcat:7prsylzcjrfctd5dbr3lderv3a

Badania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw – efekt selekcji publikacji. Analiza metaregresyjna

Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak
2015 Financial Sciences  
W badaniach nieco starszych w wielu regresjach uzyskano zależność nieistotną statystycznie [Ang, Peterson 1984; Branson 1995] .  ...  [Ang Peterson 1984; Branson 1995; Callimaci i in. 2011] ). Większe zadłużenie nieleasingowe jest związane z większym wykorzystaniem leasingu.  ... 
doi:10.15611/nof.2015.2.03 fatcat:y4s55n4isvd5hgiot3pbqweua4

Getatchew Haile, The Ethiopian Orthodox Church's Tradition on the Holy Cross

Nafisa Valieva
2021 Aethiopica  
Nathan, Kifle Zerue, J. L. Lamont, A. Bausi, J. L. Swerida, J. L. Bongers, Helina S. Woldekiros, L. A. Poolman, C. M. Pohl, S. A. Brandt, and E. A.  ...  Peterson, 'Beta Samati: discovery and excavation of an Aksumite town', Antiquity, 93/372 (2019), 1534-1552. http://www.stmichaeleoc.org/The_Ethiopian_Synaxarium.pdf. Aethiopica 23 (2020)  ... 
doi:10.15460/aethiopica.23.0.1508 fatcat:ocikfkibhvbevlozyri422o5pm

The complex character of the food preferences of Cervidae and phytocenosis structure
Kompleksowy charakter preferencji pokarmowych jeleniowatych a struktura fitocenoz

Simona Kossak
1976 ACTA THERIOLOGICA  
Peterson (1955) gave differences in the composition of the food of elk in the west and east of America.  ...  Prześledzono udział procentowy poszczególnych roślin w całości żeru jeleniowatych w różnych ekosystemach (Tabela 1).  ... 
doi:10.4098/at.arch.76-35 fatcat:x5ufkj2khfbv7f2fnldl2uoozu

Struktura pojęcia "nadzieja" i jego zróżnicowanie

Barbara Gawda
2019 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio J Paedagogia-Psychologia  
2002), pozytywne emocjonalne doświadczenie (Fredrickson 2009 ), z drugiej zaś jako cecha czy wręcz siła charakteru (Peterson, Seligman 2004) , ale też zjawisko transcendentalne (Emmons 2005; Vaillant  ...  Kozielecki (2006) omówił również dość osobliwe formy nadziei, takie jak: falowanie nadziei (rodzaj zmiennej nadziei pod względem natężenia), mininadzieja (prawdopodobieństwo realizacji celu jest bliskie zeru  ... 
doi:10.17951/j.2018.31.4.65-81 fatcat:5od2rupyyrbyjfv7ujo3zazsba

ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE X (1968)

J Dodziuk, W Holsztyński, K Nowiński, W Holsztyński, A Lelek, Warszawa
unpublished
Peterson, Error-correcting codes, New York 1961. Zagadnienie wystąpiło przy studium · układu dekodującego w kodach korekcyjnych.  ...  Podać wszystkie pary (k, n), dla których wyznacznik z macierzy (ai 1 ) jest równy zeru. Dowieść, że wyznacznik z minora (ai 1 ) (i, j = 1, 2, ... . . . , n) jest zawsze różny od zera. W.  ... 
fatcat:2xdpif3wvbcy5f4ilafemyeaqq

Identification of Epithelial Na+Channel (ENaC) Intersubunit Cl−Inhibitory Residues Suggests a Trimeric αγβ Channel Architecture

Daniel M. Collier, Peter M. Snyder
2010 Journal of Biological Chemistry  
Acknowledgments-We thank Diane Olson, Zeru Peterson, Caitlin Digman, and Abigail Hamilton for assistance, and we acknowledge the University of Iowa DNA Core Facility for reagents and DNA sequencing.  ... 
doi:10.1074/jbc.m110.198127 pmid:21149458 pmcid:PMC3057804 fatcat:keddkg2jezhddanqxltymwyndy

Hrs Controls Sorting of the Epithelial Na+Channel between Endosomal Degradation and Recycling Pathways

Ruifeng Zhou, Rajesh Kabra, Diane R. Olson, Robert C. Piper, Peter M. Snyder
2010 Journal of Biological Chemistry  
Acknowledgments-We thank Caitlin Digman and Zeru Peterson for assistance and acknowledge the University of Iowa DNA Core Facility for sequencing and reagents.  ... 
doi:10.1074/jbc.m110.150755 pmid:20675381 pmcid:PMC2945546 fatcat:gcrew4szfre3tjltmm34eb33re

Regulation of Epithelial Sodium Channel Trafficking by Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 (PCSK9)

Vikas Sharotri, Daniel M. Collier, Diane R. Olson, Ruifeng Zhou, Peter M. Snyder
2012 Journal of Biological Chemistry  
Acknowledgments-We thank Danielle Wentzlaff, Caitlin Digman, Zeru Peterson, Abigail Hamilton, and Nicole Pearson for assistance.  ... 
doi:10.1074/jbc.m112.363382 pmid:22493497 pmcid:PMC3365958 fatcat:7ksse5d5zbeztg5x64nw5nzisa

Społeczne zróżnicowanie gustu muzycznego

Michał Cebula, Szymon Pilch
2020
Petersona i współpracowników teza o "wszystkożerności" (Peterson, Simkus 1992; Peterson, Kern 1996; Peterson 2005) wskazywała, że miejsce kulturalnego "snoba" z klasy wyższej zastępuje odbiorca "wszystkożerny  ...  Peterson 2005) , nie doczekała się ona jednolitej interpretacji (Cebula 2013b) .  ... 
doi:10.24425/sts.2020.132451 fatcat:t7akmbhfyfcurkkuwge55wlisa

Systematics and diversity of Ichneumonidae, with an emphasis on the taxonomically neglected genus Ophion Fabricius

Marla Dahlie Schwarzfeld
2013
Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, G., Nei, M., and Kumar, S. 2011.  ...  This resulted in an additional 19 COI sequences (including eight sequences from Costa Rica and two from Madagascar) and nine 28S sequences (including one sequence each from O. zerus Gauld (Australia)  ... 
doi:10.7939/r3x05xm87 fatcat:a4yjht6marf23oivja6nygxbqy

The mechanical design of an electric town car [article]

Edgar Vandendungen, University Of Canterbury
2013
realistic results (Horvath, 1975; Hedges, Norville and Gurdogen, 1971; Radaj, Zunmer and Geissler, 1970 ; Hessel and Lammers 1971; Alaylioglu and Ali, 1977) , and the type of analysis, static and dynamic, (Peterson  ...  rear pitch arm.FLOWCHART I SUBROUTINE STRESS (K, D, A) I CALL STRESS TO CALCULATE STRESS IN TORBARS I Calculate the windup angles t 1 and t 2 of the front and rear torsion bars respectively. . 1 CALL ZERU  ... 
doi:10.26021/1805 fatcat:mjj6pxnjy5dp7h5wqeenkog24u

Schuhmacher-Seto, 1993a y b, 1994a y b; Silnitski

Yuri Zytsar, Zélikov
1970 unpublished
Se encuentran también trabajos dedicados a un topónimo concreto, caso, por ejemplo, de Gipuzkoa (Peterson, 2004) , con paralelos altomedievales en Burgos y La Rioja Alta; de Ilarduya (Fila Ruuia), al  ...  Por su parte, Joxemiel Barandiaran aportó su peculiar visión etnologicista sobre la lectura Gero (1974); e Iratzeder la publicación del canto Axular edo lurraren kantua, tomado de su libro Zeru menditik  ... 
fatcat:fv4d7o5xnfhthkm3w567a2atva

Analysis of Portfolio Diversification and Risk Management of Livestock Assets in the Borana Pastoral System of Southern Ethiopia

Medhat Ibrahim
2015
Small businesses in Ethiopia are often unwilling to apply to banks for loans because they believe they will be rejected due to a lack of needed collateral (Zeru 2010) .  ...  There is also the typical income, price and revenue risks for farm commodities that is faced by these producers (Tomek and Peterson 2001 ). 3 Agro pastoralism is combining farming with pure pastoralism  ... 
doi:10.26076/61d3-6a45 fatcat:t77zydwwl5bupmhtronbnqqnq4
« Previous Showing results 1 — 15 out of 20 results