Filters
9,717 Hits in 3.2 sec

Quan niệm của trần nguyên đán về giáo dục, khoa cử và việc trọng dụng nhân tài

Vũ Văn Long
2016 Can Tho University Journal of Science  
Tran Nguyen Dan (1325Dan ( -1390) ) was a patriot intellectual, a typical political activist, a great personality, a devoted man who always took care of the interests of the people.  ...  The article concentrates on discussing Tran Nguyen Dan's opinions on education, civil service examination and the supports for talented people in order to assert his contributions to Tran dynasty's ideology  ...  Trong những phẩm chất này, Trần Nguyên Đán nhấn mạnh và xem trọng đến "đạo đức", "lòng trung" của nhân tài nhiều hơn.  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2016.557 fatcat:umr6cox27zai5bcnixuxekmymi

TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NGUYỄN TRUNG DŨNG
2020 Journal of Science and Technology - IUH  
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong bản Di chúc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam .  ...  Bản Di chúc là sự tổng kết cô đọng nhất những phẩm chất đạo đức cách mạng tiêu biểu trong tư tưởng Hồ Chí Minh.  ...  vẫn còn nghiêm trọng" [2, p. 22 ]. Nguyên nhân của tình trạng trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó "nguyên nhân chủ quan là chủ yếu".  ... 
doi:10.46242/jst-iuh.v43i01.606 fatcat:s622wdcf2nd2nlrndovbnu2are

Những rào cản trong chính sách bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở

Hải Trần Văn
2017 VNU Journal of Science Policy and Management Studies  
Bài viết phân tích những rào cản trong quy định về bảo hộ quyền tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở.  ...  Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc nhanh chóng đưa tri thức khoa học và công nghệ vào trường học là việc làm cấp bách, từ đó hình thành nhu cầu về "tài nguyên giáo dục mở" (Open Educational Resources  ...  Bài viết này phân tích rào cản trong quy định về bảo hộ quyền tác giả đ i với truy c p mở và tài nguyên giáo dục mở hư à một trong các nguyên nhân cần tìm.  ... 
doi:10.25073/2588-1116/vnupam.4111 fatcat:o5thie4gtva43kifm4hs57bclq

VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG THỜI ĐẠI THÔNG TIN

NGUYỄN CHÍ HIẾU
2020 Journal of Science and Technology - IUH  
Một trong những mối quan tâm chính của xã hội trong thế kỷ 21 là những vấn đề đạo đức trong kỷ nguyên thông tin hay chính xác là những thách thức phi đạo đức mà các công dân trong thời đại thông tin phải  ...  Bài viếtnày trình bày khái niệm về đạo đức trong thời đại thông tin, những vấn đề của mạng xã hội như đe dọa trực tuyến, hacking, rình rập trực tuyến, săn mồi tình dục và tải lên mạng tài liệu không phù  ...  Ethics (đạo đức) Morals (đạo đức) phạm các nguyên tắc ethics trong một áp dụng cho một hệ thống "Làm hệ thống quy tắc nhất định để duy trì cho nó phù hợp". tính toàn vẹn của đạo đức (morals).  ... 
doi:10.46242/jst-iuh.v45i03.549 fatcat:33bfsa3y6ran7msiih56p63dke

Nghệ thuật thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng

Nguyễn Ngọc Phú
2019 Tạp chí Khoa học  
Bài viết tập trung phân tích nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật và cách xử lí ngôn ngữ với việc thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng  ...  Truyện của Anh Đức trong sáng, lãng mạn và trữ tình, trong khi các tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng lại giàu phong vị dân gian mà vẫn hiện đại.  ...  một vầng sáng đục) (Nguyễn Ngọc Thiện, 2009 , tr.1020) .  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.15.8.94(2018) fatcat:a7tfgtwtkneoxisni5bk7r624e

A Two Dimensional Backward Heat Problem With Statistical Discrete Data [article]

Nguyen Dang Minh, To Duc Khanh, Nguyen Huy Tuan, Dang Duc Trong
2016 arXiv   pre-print
In this paper, we focus on the backward heat problem of finding the function θ(x,y)=u(x,y,0) such that l l l u_t - a(t)(u_xx + u_yy) & = f(x,y,t), & (x,y,t) ∈Ω× (0,T), u(x,y,T) & = h(x,y), & (x,y) ∈Ω̅. where Ω = (0,π) × (0,π) and the heat transfer coefficient a(t) is known. In our problem, the source f = f(x,y,t) and the final data h(x,y) are unknown. We only know random noise data g_ij(t) and d_ij satisfying the regression models g_ij(t) &=& f(x_i,y_j,t) + ϑξ_ij(t), d_ij &=& h(x_i,y_j) +
more » ... ij, where ξ_ij(t) are Brownian motions, ϵ_ij∼N(0,1), (x_i,y_j) are grid points of Ω and σ_ij, ϑ are unknown positive constants. The noises ξ_ij(t), ϵ_ij are mutually independent. From the known data g_ij(t) and d_ij, we can recovery the initial temperature θ(x,y). However, the result thus obtained is not stable and the problem is severely ill--posed. To regularize the instable solution, we use the trigonometric method in nonparametric regression associated with the truncated expansion method. In addition, convergence rate is also investigated numerically.
arXiv:1606.05463v1 fatcat:fzf5jhlkcbbetoogefobo5nc3i

Mô đun xoắn trong mô hình q-state clock

Tuấn Lương Minh, Long Tạ Thành, Núi Dương xuân, Việt Đào Xuân, Đức Nguyễn Bá, Kiên Nguyễn Đức Trung
2020 SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY  
Chuyển pha KT là một trong những khái niệm quan trọng trong vật lí thống kê vì nó có thể giải thích được các pha và chuyển pha trong lớp chuyển tiếp Josephson [7] , màng tinh thể lỏng [8] .  ...  Trong đó, một bước MC (MCs) được định nghĩa bằng 1 bước Wolff và 1 bước Metropolis.  ... 
doi:10.51453/2354-1431/2020/351 fatcat:52ygmkurrvbixbbdfiq5l4s7jy

Ứng dụng Fuzzy TOPSIS trong đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng

Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Trọng Trí Đức
2019 Can Tho University Journal of Science  
Trích dẫn: Trần Thị Thắm, Nguyễn Trọng Trí Đức, Nguyễn Thị Lệ Thủy và Nguyễn Thắng Lợi, 2019. Ứng dụng Fuzzy TOPSIS trong đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng.  ...  Bảng 2: STT Tiêu chí Ý nghĩa Nguồn tham khảo 1 Chi phí Giá nguyên vật liệu 2 Vận chuyển Hiệu quả trong giao hàng: đúng thời điểm, đúng yêu cầu 3 Chất lượng Nguyên vật liệu đáp ứng được tiêu chuẩn của công  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2019.094 fatcat:xjni4evjkjb37nsvhldap2fpv4

Bộ gõ cơ thể từ khái niệm đến ứng dụng trong giáo dục âm nhạc

Nguyễn Đăng Bửu
2019 Tạp chí Khoa học  
Bài viết gồm những kiến thức cơ bản về bộ gõ cơ thể trong dạy học âm nhạc nhằm giúp giáo viên và sinh viên sư phạm âm nhạc thực hiện tốt nhiệm vụ sư phạm của mình khi chương trình mới được áp dụng trong  ...  -Giai đoạn Ứng dụng: vận động cơ thể trong các phương pháp giáo dục âm nhạc được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc giáo dục âm nhạc cho trẻ em, từ đó hình thành tên gọi thuật ngữ để xác định việc  ...  Việc vận dụng bộ gõ cơ thể trong giáo dục âm nhạc có thể phát triển năng lực cảm thụ và vận động âm nhạc cho học sinh, mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành những năng lực cần thiết để thể  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.16.4.2472(2019) fatcat:c6efxmlizrh4zpk7dgwq5h5pn4

Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

Nguyễn Anh Đức
2020 Petrovietnam Journal  
thăm dò khai thác dầu khí ở các đơn vị, công ty dầu khí khác nhau. + Trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu số đóng vai trò rất quan trọng, là tài sản, tài nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số  ...  Cụ thể như thiếu hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế chia sẻ; chia sẻ, mở dữ liệu của cơ quan chính phủ, của doanh nghiệp; bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin riêng tư; vấn đề quyền, đạo đức khi ứng  ...  DIGITAL TRANSFORMATION IN PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION Nguyen Anh Duc Vietnam Oil and Gas Group Email: ducna@pvn.vn  ... 
doi:10.47800/pvj.2020.12-03 fatcat:iqljplvmbbcrjnc3rshyqiv5ny

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Ce, Sm, VÀ Yb TRONG MẪU ĐỊA CHẤT BẰNG ICP-MS

Cao Đông Vũ, Trương Đức Toàn, Nguyễn Đăng Khánh, Đỗ Tâm Nhân, Võ Trần Quang Thái, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Giằng, Nguyễn Trọng Ngọ
2019 Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt  
Lần đầu tiên tại Việt Nam kỹ thuật ID-ICP-MS được áp dụng thành công để xác định ba nguyên tố đất hiếm Ce, Sm, và Yb trong mẫu địa chất có nền là đá basalt (BHVO-2 và BCR-2) với độ chính xác và độ lặp  ...  Trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng kỹ thuật ID-ICP-MS để xác định hàm lượng của Ce (LREE), Sm (MREE), và Yb (HREE) trong ba mẫu chuẩn địa chất: BHVO-2, BCR-2, và NIST 2711a.  ...  GIỚI THIỆU Các nguyên tố đất hiếm (Rare Earth Element -REEs) là một nhóm bao gồm 15 nguyên tố từ La đến Lu (trong đó, Promethium -Pm là nguyên tố phóng xạ), có số thứ tự từ 57 đến 71 trong bảng hệ thống  ... 
doi:10.37569/dalatuniversity.9.2.517(2019) fatcat:7mjsonsuh5gppc6bu6tq3eb2rq

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯ VẤN CÔNG TÁC HỌC VỤ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Phạm Nguyễn Huy Phương, Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Bùi Công Danh
2021 Tạp chí Khoa học  
Trong thời kì chuyển đổi số ngày nay đã tạo điều kiện để chatbot tăng tốc nhanh chóng và tạo ra một hệ thống nhiều loại bot tương tự hệ sinh thái ứng dụng như trong việc chăm sóc khách hàng như cung cấp  ...  Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu xây dựng một hệ thống chatbot có khả năng hỗ trợ tư vấn thông tin học vụ cho sinh viên bằng cách tiếp cận kết hợp các kĩ thuật gom cụm KNN, mạng nơron, mô hình túi  ...  giáo dục, du lịch, chăm sóc sức khỏe cũng có thể sử dụng chatbot.  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.18.6.3018(2021) fatcat:meewq23v25bcniod7nacnsa4ji

A Convolutional Transformation Network for Malware Classification [article]

Duc-Ly Vu, Trong-Kha Nguyen, Tam V. Nguyen, Tu N. Nguyen, Fabio Massacci, Phu H. Phung
2019 arXiv   pre-print
Modern malware evolves various detection avoidance techniques to bypass the state-of-the-art detection methods. An emerging trend to deal with this issue is the combination of image transformation and machine learning techniques to classify and detect malware. However, existing works in this field only perform simple image transformation methods that limit the accuracy of the detection. In this paper, we introduce a novel approach to classify malware by using a deep network on images
more » ... from binary samples. In particular, we first develop a novel hybrid image transformation method to convert binaries into color images that convey the binary semantics. The images are trained by a deep convolutional neural network that later classifies the test inputs into benign or malicious categories. Through the extensive experiments, our proposed method surpasses all baselines and achieves 99.14% in terms of accuracy on the testing set.
arXiv:1909.07227v1 fatcat:il4d2xxr6ndunoeiwnmbbliizi

GIÁ TRỊ CỦA PHÂN LOẠI IOTA ADNEX TRONG ĐÁNH GIÁ KHỐI U BUỒNG TRỨNG BẰNG SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN K

Nguyễn Duy Thái, Dương Đức Hữu, Hoàng Thị Vi Hương, Ngô Đức Anh, Ngô Đức Anh, Nguyễn Văn Thi
2021 Y học Việt Nam  
Từ đó đánh giá giá trị của mô hình IOTA ADNEX trong siêu âm chẩn đoán mức độ lành tính – ác tính u buồng trứng.  ...  Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của mô hình IOTA ADNEX trong siêu âm chẩn đoán mức độ lành tính – ác tính của khối u buồng trứng tại bệnh viện K.  ...  Siêu âm đường bụng được tiến hành khi nghi ngờ tổn thương ác tính, tổn thương kích thước lớn hoặc bệnh nhân chưa quan hệ tình dục.  ... 
doi:10.51298/vmj.v507i1.1344 fatcat:ibxabbcmkjgr5bz73zauolt7u4

Nguyên lý và kỹ thuật bơm bóng đối xung trong động mạch chủ

Đoàn Đức Hoằng, Bùi Đức Phú, Tôn Nữ Phước Thịnh, Nguyễn Phan Huy, Trần Chí Thành
2020 Tạp chí Phẫu thuật và Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam  
Kỹ thuật bơm bóng đối xung trong động mạch chủ (IABP: Intra Aortic Balloon Pump) là một trong những kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học được sử dụng phổ biến nhất cho những bệnh nhân nặng ở phòng hồi sức  ...  kỹ thuật luồn bóng khồng sử dụng kim dẫn đường, và với nhiều công đoạn tự động hóa trong quy trình kỹ thuật.  ...  Nguyên lý kỹ thuật bơm bóng đối xung trong động mạch chủ Bơm bóng đối xung trong động mạch là một thuật ngữ mô tả sự bơm bóng vào thì tâm trƣơng và xả bóng vào giai đoạn sớm của thì tâm thu.  ... 
doi:10.47972/vjcts.v13i.186 fatcat:frxgkxyyv5fuhkwr242slwcd3y
« Previous Showing results 1 — 15 out of 9,717 results