Filters
49 Hits in 3.2 sec

Page 176 of National Union Catalog Vol. 27, Issue [page]

1963 National Union Catalog  
J. van Doorn- see Doorn-Janssen, M. J. van. Janssen, Matthijs J., ed. see Organosulfur chemistry ... Interscience Publishers ;1967) New York, Janssen, Milton W Divided. (1. ed.]  ...  (The World in colour) 18/- (98 pbk.) ( B 67-14508) Egypt—Descr. & trav.—Views. 1. Little, Tom, ph author. m. Rg Terence, joint author, ‘m. Scherer, Kees, illus. tv. Title.  ... 

Metrology is key to reproducing results

Martyn Sené, Ian Gilmore, Jan-Theodoor Janssen
2017 Nature  
3 9 7 COMMENT COURTESY OF UK NATIONAL PHYSICAL LABORATORY © 2 0 1 7 M a c m i l l a n P u b l i s h e r s L i m i t e d , p a r t o f S p r i n g e r N a t u r e .  ...  Janssen.  ...  © 2 0 1 7 M a c m i l l a n P u b l i s h e r s L i m i t e d , p a r t o f S p r i n g e r N a t u r e . A l l r i g h t s r e s e r v e d .  ... 
doi:10.1038/547397a pmid:28748943 fatcat:6cwofopqurfupmq5ujjhdor6sq

Page 369 of PMLA. Publications of the Modern Language Association of America Vol. 77, Issue 2 [page]

1961 PMLA. Publications of the Modern Language Association of America  
Uyldert, M. 12595. Weevers, Theodoor. “De dichter Uyldert.”” NTg, Liv, 87-88. Vansina, Dirk. 12595a. Janssens, Marcel. ‘“‘Een wijs- gerige allegorie van Dirk Vansina.’’ DWB, cv1, 133-136.  ...  Wauters, M. See 12582. Yperman. 12602. Vlierden, B. F. van. “Chris Yperman: Diagnose van een inadaptatie.”” DWB, cvi, 584-590. 12603. Wisperlaere, Paul de. ‘‘Zon op de Weg, door Chris Yperman.””  ... 

Jan van den Hoecke (1611–1651), el pintor de Sibilas: éxito, inspiración y dispersión de una iconografía muy personal

Jahel Sanzsalazar
2019 Philostrato Revista de Historia y Arte  
A4 (pinturas rechazadas); J.  ...  Madrid, Alcalá Subastas, (15/16-12-1999, lot . n° 29, atribuido a Theodoor van Thulden).  ... 
doi:10.25293/philostrato.2019.01 fatcat:l62yjhx4czgrjdicffs2afb7by

Page 330 of National Union Catalog Vol. 47, Issue [page]

1958 National Union Catalog  
PQ4847.A49Q3 56-32066 { CU NN RPB NcU CtY MH PPiU FTaSU OU MiU Vandebeeck, Theodoor, 1896- De boerenkrijg in het Dep van de Ned door ‘Th. Vandebeeck en J.  ...  J., Pren- tice-Hall, 1956. p. hitw us. 22 cm, . Physical education and ogee training. Dalen, Mare M.,, joint author. 11. Title.  ... 

Striving for Unity

Suzanne van de Meerendonk, Margriet van Eikema Hommes, Ester Vink, Ad van Drunen
2017 Early Modern Low Countries  
Abstract This case study explores the original significance and contexts of a series of political allegories painted by Theodoor van Thulden (1606-1669) for the 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) Town Hall  ...  On Van Thulden's education: Roy, Theodoor van Thulden, [30] [31] [51] [52] [53] Huys Janssen, 'Theodoor van Thulden', [86] [87] [88] Van Thulden worked with Rubens in preparing painted decorations for  ...  Image: J. Michael Johnson, University of California, Santa Barbara.  ... 
doi:10.18352/emlc.26 fatcat:tydmrfrspzayxbfjkyywdvujvi

Page 55 of National Union Catalog Vol. 76, Issue [page]

National Union Catalog  
«m.  ...  Dept. of Janszoon Jarissonius, Joannes see Janssen, Jan. Janss, Barent see Potgieter, Barent Janss, b. 1574. 612001 Library of Congress Janez, Pieter, 1820-1904. Javaansche spreakkunst.  ... 

De la narration à la consécration

Victor Ginsburgh, François Mairesse, Sheila Weyers
2008 Histoire & Mesure  
-B., 1753. 22. Fi o r i l l o , J., 1815 23. im m e r z e e l , J., 1842 ; 1855. 24. Wu r z b a c H , A., 1911. 25. V a n Pu y v e l d e , L. 3 .  ...  Hy m a n s , 1902. 66. su l z b e r g e r , S., 1961, p. 9. 67. gr o v e , vol. 4, p. 910 ; Fr i e d l ä n d e r , M., 1956, p. 133. 68 . J. We a l e , 1908 consacre un article à Benson en 1908.  ... 
doi:10.4000/histoiremesure.3663 fatcat:xmg63s3dzfgsrcikhkii2lefji

Page 193 of National Union Catalog Vol. 33, Issue SUPPLEMENT [page]

National Union Catalog  
Antwerpen, J. Janssens, 1 OS p. 214°. Janssens’ tooneelbibliotheek, n° 721, 1. Title. PT6446.53A8 A F 46-481 Yaleunty.  ...  Miia- chen-Rerlin, J. F.  ... 

Morfologie van de Vlaamse politieke partijen in 1983 en 1984

Ivan Vanpol
1985 Res publica. Politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen  
Morfologie van de Vlaamse politieke partijen in 1983 en 1984 Opgesteld door Ivo VANPOL, Assist ent aa n de Afdeling P olitologle van d e K a tholi ek e Universiteit te Leuven , in sam enwerking m et de  ...  Paulus M. Van Hemeldonck M . Alvoet R. De Backer W. Kuypers Q van de Gemeenschap 3-6-1984 Toekomst A . Denijs W . Claes J. Gabrlels M. Eyskens Kempische mijnen  ...  Vernimmen J . Vandemeulebroucke P. De Keersmaeker \o Oo en Athene '-"' trl 6-11 -1983 1 maatregelen \o 1 Oo -IS. 20-11 -1983 1 Taalgebru ik M .  ... 
doi:10.21825/rp.v27i2-3.19213 fatcat:kjfg5djqafbevgcwbua75tnqfi

Op de calvinistische toer. Het Land van Waas tijdens de overheersing van het revolutionaire Gent, 1578-1583

Johan Decavele
2016 Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent  
M.  ...  Janssen, De Kerkhervorming, dl. 1, p. 301. 94 E. Haverkamp-Begemann, 'Joos van Liere', in O.G. von Simson en M.  ... 
doi:10.21825/hmgog.v0i0.3627 fatcat:x4pj3plqzfej5b7dsy3nmf3ofq

Inhoudsregister Van Den IEn Tot En Met Den 40Sten Jaargang

1922 Oud-Holland  
Een Vondelportret door R e m b r a n d t ?, door J. F. M. Sterck. Bred. Bund., 260. Een schilderij van R e m b r a n d t ? op de kermis te Leiden, 1641, door Dr. A. Bredius. XXVI, 68.  ...  H e i m a n Dultaert t (1636-1684), door Dr. H. J. A. Ruys. XXXI, 170. Dr. B e r n a r d F o n t e y n, door Dr. J. A. Worp. II, 141. Maria Stuart", door Dr. A. J. Servaas van Rooijen. IX, 150.  ...  Wesenbeke of M a r n i x ? Historisch-bibliografische studie, door J. F. van Someren. IV, 73.  ... 
doi:10.1163/187501722x00250 fatcat:t7i3qto2yvcsthm5azjfpe5xau

Wel en wee van Pietje Bluut, de Geketende Prometheus van Lodewijk van Briesbroeck

André Despretz
2017 Ghendtsche Tydinghen  
-S(teels) M. "Een gieterij te Gent", in "Ghendtsche Tydinghen", jg. 4, nr. 3, 15 mei 1975, p. 82. -Tentoonstellingscatalogi. -Van Wesemael-Janssens S.  ...  Deze vroegere firma J .P. V. André et J .J. Duce I et Fils ging er prat op de stichter te zijn van de kunstgieterij in Frankrijk.  ... 
doi:10.21825/gt.v15i6.7042 fatcat:vb2b4fojvfc27lo7yi4fm4fa64

Kritische Opmerkingen Omtrent Oud-Hollandsche Schilderijen in Onze Musea

C. Hofstede De Groot
1901 Oud-Holland  
S. add op M. 3416). Er staat evenwel duidelijk J. F.  ...  M. DE VRIES te Leiden zijn slechts I7e eeuwsche copien er naar. Bij de portretten van den heer en mevrouw N. L. STOMPWIJK door J. F.  ... 
doi:10.1163/187501701x00154 fatcat:u6sefmmmezasvpx33ma6mc323m

Morfologie van de Vlaamse politieke partijen in 1982

Ivan Vanpol
1983 Res publica. Politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen  
( 5 )- 5 Sena t or H endrik Kuy len na m ontslag op 1 n ovember 1982 en werd vervangen d oor J ean-Luc D ehaen e op 4 november 1982, (6) H et begrip < person eels b estand > wordt expliciet b eperkt  ...  DEWACHTER, D e partijenstaat in d e W esteurop ese p olya rchie : een proeve t ot m etin g , In R es Pu b lica, 1981, n r . 1, blz. 115-123. W .  ... 
doi:10.21825/rp.v25i2-3.19294 fatcat:jq5x55fgrzf5tk5bijpjsi4ppe
« Previous Showing results 1 — 15 out of 49 results