Filters
11 Hits in 1.0 sec

The Benefits of the Ka-Band as Evidenced from the SARAL/AltiKa Altimetric Mission: Scientific Applications

Jacques Verron, Pascal Bonnefond, Lofti Aouf, Florence Birol, Suchandra Bhowmick, Stéphane Calmant, Taina Conchy, Jean-François Crétaux, Gérald Dibarboure, A. Dubey, Yannice Faugère, Kevin Guerreiro (+12 others)
2018 Remote Sensing  
The India-France SARAL/AltiKa mission is the first Ka-band altimetric mission dedicated primarily to oceanography. The mission objectives were firstly the observation of the oceanic mesoscales but also global and regional sea level monitoring, including the coastal zone, data assimilation, and operational oceanography. SARAL/AltiKa proved also to be a great opportunity for inland waters applications, for observing ice sheet or icebergs, as well as for geodetic investigations. The mission ended
more » ... ts nominal phase after three years in orbit and began a new phase (drifting orbit) in July 2016. The objective of this paper is to highlight some of the most remarkable achievements of the SARAL/AltiKa mission in terms of scientific applications. Compared to the standard Ku-band altimetry measurements, the Ka-band provides substantial improvements in terms of spatial resolution and data accuracy. We show here that this leads to remarkable advances in terms of observation of the mesoscale and coastal ocean, waves, river water levels, ice sheets, icebergs, fine scale bathymetry features as well as for the many related applications.
doi:10.3390/rs10020163 fatcat:ty2shtipqzbzfgvfd7ghg7moum

GOETHE AGAINST NEWTON: FROM MEDIEVAL OCCULTISM TO MODERN SCIENCE (II)

Victor BÂRSAN, Andrei MERTICARIU
2017 Akademos: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  
"Revelat în chip de taină", scrie el în Elegia de la Marienbad. Sau, altădată: "Taină sacru revelată. " Așa vede conștiinţa mistică totul, observă Noica.  ...  Goethe și religia Copil fi ind, Goethe își construiește un mic altar în care ofi ciază, în taină, ca un veritabil preot panteist.  ... 
doaj:4a3946a1322b42ef9339a1807c915b12 fatcat:nocekhcr7vfxldtbwo6j3qukci

VISE ŞI VEDENII PROFETICE ÎN MANUSCRISE DIN ŢĂRILE ROMÂNE (SEC. XV-XVI)

Andrei PROHIN
2015 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice  
Conform textului cronicii, din Codicele de la Tulcea (Moldova, datat între 1518-1574), "auzind aceasta, Priam s-a adresat magilor; şi a conchis că va fi de folos lui şi cetăţii dacă născutul va fi dat  ...  Alexandru Lăpuşneanu nu a dat curs imediat visului, dar a consultat, mai întâi, "pe cei de taină ai Curţii postealnici, şi pre tot singlitul Domniei-Sale, şi sfetnici, şi pre înţelepţii filosofi, şi pre  ... 
doaj:c0b50d6c40254cd784c698fba6cbdee2 fatcat:gfmb7mtvnnbcjg4hwiean2tmc4

La validez de la antroponimia como fuente de estudio de las lenguas antiguas: el caso de la Península Ibérica

José María Vallejo Ruiz
2009 Emerita  
Incluso en algunos casos como Ascensión o Concepción, donde se llega a tener conciencia del sentido, el peculiar gusto por abreviar expresivamente estos nombres más largos Ascen, Conchi) contribuye a ocultar  ...  De la misma manera, una reducción en el número de testimonios podría condicionar el éxito del análisis.7 De igual modo, Arja, Hannele, Heikki, Helli, Liisa, Markku, Penti, Raija, Risto y Taina apuntarían  ... 
doi:10.3989/emerita.2009.v77.i1.309 fatcat:ebepdmsma5fdheek6gxyyobrwm

Philologia (3-4)/2012

Institutul De Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hasdeu"
2020 Zenodo  
Taina care mă apără este taina divină care apără fiinţa umană. (…) Al doilea învăţământ este o condiţie a omului (şi poetului), este deplinătatea -etică, spirituală, intelectuală -anunţată încă din volumul  ...  Nu întâmplător prefaţatorul volumului Taina care mă apără (2008) intuia o asociere cu "tremurul" primordial al copilului din lirica lui A.  ... 
doi:10.5281/zenodo.4199021 fatcat:qckbp7hzy5gixkblltulu5hjee

ZIAR PENTRU ECONOMIŞTII DE TOATE VÂRSTELE PUBLICAŢIE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA ŞI A ASOCIAŢIEI ECONOMIŞTILOR

2010 unpublished
Ascultându-ne, a conchis că antreprenoriatul nu poate fi defi nit ca atare, că acesta constituie "un mod de viaţă'" care se schimbă în funcţie de tendinţe.  ...  D eşi CV-urile tuturor miniştrilor nu constituie nici o taină pentru publicul larg, Valeriu Lazăr a acceptat să vorbească, în debutul şedinţei, despre satul natal, familie, relaţiile părinţi -copii, alegerea  ... 
fatcat:h4stz42vs5a2jauvp2chzp57jm

STUDII ŞI ARTICOLE

Florian
unpublished
Această chestiune este uşoară, a conchis Herriot, pe lângă chestiunea restituirii vaselor ruseşti. Aştept, a spus el, cât mai grabnic să mă informezi cum a primit Guvernul român sugestiunea mea.  ...  Luând în considerare opiniile generalului Berthelot, Clemenceau a conchis că Ucraina oferea posibilităţi de rezistenţă şi că pentru Aliaţi era vital să coaguleze şi să păstreze un centru ori un nucleu  ... 
fatcat:nxv3ytvfrzalhgor2tsxqhnec4

Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, 11 mai 2017, ed. a 13-a

2019 Zenodo  
Sunt greu de obţinut şi date statistice privind numărul persoanelor care au comis un act suicidar, dar şi mai greu de conchis numărul persoanelor cu tentativă de suicid.  ...  Potrivit legii procesual penale și civile ședința va fi închisă accesul publicului și presei în vederea protejării informației ce constituie secret de stat, taină comercială, respectarea moralității, ordinii  ... 
doi:10.5281/zenodo.3373234 fatcat:s5sihhyyozgvnmiew6bqi2247m

Sfera Politicii REVISTA LUNARA DE ~TIINTE POLITICE EDITATA DE FUNDATIA "SOCIETATEA CIVILA" InJpactul tele viziunii

Pavel Economje, Elena Sorokina Costea, Munteanu Stefana, Steriade Varujan, Vosganian Zoltan, Rostas Poljtjca, Dan Petre, Sonny Perseil, Vladimir Tismaneanu, Robert Dahl
unpublished
Principala con troversa avea la barn euharistia. mai pre cis "natura prezentei lui lisus In timpul Cinei cea de Taina".  ...  Intrucit presupoziliile slnt valide, conchi dem ca gmpul ar trebui sa adopte 0 ordine democratica si ca, prin urmare. procesul prin care demos-ul trebuie sa ia decizii ar trebui sa satisfaca anumile criterii  ...  Rousseau a conchis ca "daca ar exista un popor de zei, s-ar gllverna democratic. Oamenilor nu li se potriveste un astfel de guvern perfect" (Contractu/ social, Cartea a III-a, cap. IV).  ... 
fatcat:qtg7kdvlbfdkxjlup7ppbuplg4

REVISTA INVENTATORILOR SI CERCETATORILOR JOURNAL OF INVENTORS AND RESEARCHERS

Chi
2001 unpublished
Analizând această latură din activitatea lui Dionisie, cercetătorii au conchis că "…biserica romanocatolică îi datorează numeroase traduceri din greacă a unor lucrări teologice de o inestimabilă valoare  ...  Se cunoaşte că acolo, într-o comunitate pământească deschisă, am fost renăscut cu harul lui Dumnezeu prin taina botezului şi am fost învrednicit să văd viaţa cerească în trup fragil a prea fericiţilor  ... 
fatcat:bzgoijsi5jdujej7eonl623nue

Philologia (1-2)/2020

Institutul De Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hasdeu"
2020 Zenodo  
Şi deoarece după moartea omului acestea erau "goale", medicii au conchis că arterele, cât omul este în viaţă, nu conţin nimic altceva decât aer.  ...  mă reteze cu chinjalul,/ Eu haiduceşte mi-am pus cuşma/ Şi mi-am ascuns în peşteri valul… (Bogdan Istru, Izvorul); Noaptea-n clipă se risipă/ Şi bat zorii la fereastră,/ A lor tânără aripă/ Luminează taina  ... 
doi:10.5281/zenodo.4197117 fatcat:z47p6jtthvdo7gtcz2sfkfrsde