Filters
1,104 Hits in 2.3 sec

Modernite, Gürültü ve Sessizlik: Sosyolojik Bir Eleştiri

Mehmet TAN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Gürültünün toplumlara göre farklı anlamlar taşıdığı ve bu durumun sosyolojik olarak değerlendirilme gerekliliği öne çıkmaktadır.  ...  Sosyolojik yaklaşım içerisinde gürültü değerlendirilirken sınıfsal farklılıklar da öne çıkmaktadır.  ...  Çalışma, gürültüyü sosyolojik bir perspektifle ele almakta, modern dünyanın özelliklerinden hareketle gürültünün yaygınlığını ve gürültünün sosyal ilişkilere ve davranışlara etkisini tartışmaktadır.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.2.7 fatcat:o2rgwveirzej7issu2yyx7bwui

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Dizilerine Yansıması Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Gül Aktaş
2020 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Bu yaklaşıma göre, söz konusu farklılıklar Sosyolojik Bağlam ® 4 farklı sosyalleşme deneyimlerinden oluşmaktadır.  ...  Sosyolojik Bağlam ® 6 Dizilerde ön plana çıkan erkek karakterler çoğunlukla, yönetim aşamasında karar merkezinde yer alan, bilgili, başarılı, hırslı, zengin, bağımsız, rekabetçi bir davranış örüntüsü  ... 
doi:10.52108/2757-5942.1.1.1 fatcat:s2geewids5bibnayri77j47noy

Sosyoloji, Kriminoloji ve Fotoğraf

Özen Özlem ÖZCAN
2022 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Suç ve suçlu davranışının meydana gelmesinde psikolojik faktörler olduğu kadar sosyolojik faktörler de bulunmaktadır.  ...  Görsel verilerden faydalanarak, suç ve suçlu davranışının açıklanması, sosyolojik faktörlerin önemini daha da arttırmaktadır.  ...  Sosyolojik Bağlam ® 100 .  ... 
doi:10.52108/2757-5942.3.1.7 fatcat:faueahxrhrgjdc2cdichcfqy6i

Dimensionally Decomposed Development and Happiness

Muharrem Burak ÖNEMLİ
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
The primary purpose of this study is to evaluate and compare the relative effects of different developmental dimensions on happiness. However, such an attempt requires an approach that divides the phenomenon of development into building blocks. In this respect, this study focuses on the dimensions of economic prosperity, good governance, education, health, the sustainable environment, gender equality, trade and financial flows, and mobility. Following the general trend in the literature, the
more » ... ations between the country's average happiness levels calculated from microdata and the development indicators compiled from the World Bank data were analyzed using the least-squares method. In this analysis, Box-Cox transformation was used to ensure that the dependent variable, the average happiness levels, showed normal distribution. Our study reveals that all dimensions have the expected effects on happiness. However, the economic prosperity, sustainable environment, and government efficiency dimensions create the top three blocks of development that have the most significant impact on life satisfaction, respectively. On the other hand, the effects of the remaining aspects on happiness seem relatively minor. Additionally, handling the reflection of the mobility dimension on happiness deserves special treatment since the association between net migration and happiness is most likely tend to indicate a reverse causality, unlike the migration stock and life satisfaction relation.
doi:10.52108/2757-5942.2.2.1 fatcat:2gtsb66gvbazdl3td4av4dvr4e

Afgan Göçmenlere Yönelik Tutum ve Algıların Sosyolojik Analizi: Erzincan Örneği

İbrahim AKKAŞ, İbrahim AKSAKAL
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
İbrahim AKKAŞ ve İbrahim AKSAKAL-Afgan Göçmenlere Yönelik Tutum ve Algıların Sosyolojik Analizi: Erzincan Örneği 2021, 2(3) 41-54 c.  ...  Göçmenler istihdam, işsizlik, konut, beslenme gibi sorunların İbrahim AKKAŞ ve İbrahim AKSAKAL-Afgan Göçmenlere Yönelik Tutum ve Algıların Sosyolojik Analizi: Erzincan Örneği 2021, 2(3) 41-54 yanı sıra  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.3.3 fatcat:iuf2dv5cb5dx5j75ecz5omf2gm

Sosyolojik Kontekstte Moderniteye Dair İki Tez: Kopuş Mu Süreklilik Mi?

Bengül GÜNGÖRMEZ AKOSMAN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Tüm bu tartışmalar yukarıda sözü edilen modernitenin tarihselliğine ya da tarihten bağımsız, biricikliğine ilişkin felsefi-sosyolojik tartışmalardan bağımsız değildir.  ...  Bu tartışmalarla sosyologun çalışmasını nasıl ilişkilendireceği ise sosyologun sosyal bilimlerle özellikle de sosyolojik gelenekle ilişkisi dahlinde ortaya çıkacaktır.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.6 fatcat:57dqh5vhprdtfl4gcl4q6xm6gq

Tersine Göçler ve Geri Dönüşler: Almanya'dan Iğdır'a Yerleşenlerin Sosyolojik Özellikleri

Ümmü BULUT KESKİN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Her göç dalgasının karşıt bir göç dalgası ile sonuçlanma ihtimalinin olduğu, içinde bulunduğumuz göçler çağında, tersine göç olgusunu sosyolojik temelde ele almak elzemdir.  ...  Yerli literatürde tersine göç konusunda sosyolojik çalışmalar 1970'li yıllarda başlamıştır. Bu çalışmaların sayısında ancak 2000'li yıllarda artış yaşanmıştır.  ...  Tersine göç sürecinde birçok sosyolojik faktör rol oynayabilmektedir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.2.3 fatcat:brtvdbo6jrbqfoogpnrtlhdju4

Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Türk Sosyolojisi

Gökhan Veli KÖKTÜRK
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Bu anlamda Durkheim için toplumsal ilerlemeye hizmet etmeyen sosyolojik çalışmaların hiçbir anlamı yoktur (Coenen-Huther, 2013: 7).  ...  Sosyolojik açıdan ise özellikle araştırma nesnesi anlamında yeryüzündeki toplumların ikili bir kategoriye ayrılmasına neden olmuştur.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.5 fatcat:axosygmkqnamdjustwb5vpza4a

Yaşam Tarzı Göstergesi Olarak Meslekler

Fatih KARS, Metin ÖZKUL
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Sosyolojik anlamda meslek, her şeyden önce sosyal bir dayanışma biçimi olarak ifade edilmektedir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.3 fatcat:xwigeiuumzgqzl46345ebgidiq

Sosyolojiye Çağrı: Sahayı Deneyimlemenin Düşünümselliği Üzerine

Adem Sağır
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Resimlerde derslik olması anlamının ötesinde bütün insanları bir araya getirmiş bir üst bağlam olarak çizilen sınıf, sınırları çizilmiş bir alanda sosyolojik bilgiye ulaşmanın araçlarını sunması bakımından  ...  Katılımcının bu resimde anlatmak istediği temel bağlam ise toplum kavramından türetilir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.1 fatcat:oeeb3425affbldnu4ancdtzema

Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Spor Alanının İnşası

Birtan Bozlu
2020 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Sosyolojik Bağlam ® 20 Ekonomik sermaye türünün, kendi devasa ve karmaşık ekonomik yapılanması gözler önünde olan spor alanı için kaçınılmaz bir sermaye türü olmasının yanında kültürel ve sosyal sermaye  ...  Spor alanı üzerine sosyolojik ya da kısmen sosyolojik olarak nitelendirebileceğimiz çalışmalar esasında üç yüz yıl öncesine kadar dayandırılabilir.  ... 
doi:10.52108/2757-5942.1.1.2 fatcat:joz6f5xemfhxldjvonam4kmqty

Dijital Reklamların Tüketici Davranışlarına Etkisi: Kırgızistan Örneği

Gulkaiyr HAKVERDİ
2022 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Sosyolojik Bağlam ® 144 Çünkü işbirliği sağlandıktan sonra projeyi sonuçsuz bırakmak uygun olmayacaktır (Novodvorskaya, 2016) .  ... 
doi:10.52108/2757-5942.3.2.3 fatcat:3cdlxmry4ja6xlujbhxuky4emu

Cizre'de Bajari Kültürü Üzerine Nitel Bir Araştırma

İrfan YILDIRIM
2022 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Kültür, toplumların ürettiği maddi ve manevi unsurların bütününü kapsar. Toplumsal değişimin hangi boyutlarda gerçekleştiğinin ve güç ilişkilerinin hangi dinamiklere bağlı olarak işlediğinin ipuçlarını da içerir. Modern hayatla birlikte tek tipleşmeye doğru sürüklenen kültürler üzerinde çalışma yapmak toplumsal değişimi anlama açısından önemli bir adımdır. Bu çalışmanın üzerine konumlandığı teorik çerçeve, farklı kültürel görünümlerin günlük hayat üzerindeki izdüşümleridir. Konusunu ise 'Bajari
more » ... (Şehirli) Kültürü'nün neye karşılık geldiği, Cizre'nin toplumsal yapısında ve güç ilişkilerindeki rolü oluşturmaktadır. Cizre'de bajari denilen toplumsal kesimin öteki diye konumlandırılabilecek toplumsal unsurlardan farkını kültürel çerçevede ele almak çalışmanın genel amacıdır. Çalışma nitel bir araştırma şeklinde tasarlanmış, Cizre merkezinde ikamet eden ve 45 yaş üzeri 10 kişi ile yüz yüze derinlemesine mülakat yapılmıştır. Ana temalar olarak, bajari kavramının ne olduğu, diğer toplumsal unsurlardan farkları, tarihsel ve toplumsal konumları, ekonomik ve siyasal güçlerle ilişkileri, bajari kavramının gelecekteki temsil durumu gibi konulara odaklanılmıştır. Yapılan bu çalışmayla elde edilen sonuçlar, modernleşme ve küreselleşme bağlamında yerel kültürlerin ortadan kalkma tehlikesi yaşamalarının bir benzerinin Cizre'deki 'bajari kültürü' için de geçerli olduğu ve giderek kavramın günlük hayatın dışına itildiği yönündedir.
doi:10.52108/2757-5942.3.2.1 fatcat:ot6npyg5nffdlftxzqvduqlaz4

Akdeniz'de Düzensiz Göçler ve Göçmenler: Terraferma Filmi Örneği

Elif GÜN, Handan TEKEMEN
2021 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
perspektiften hareketle çalışmada Foss ve Aslanyürek'in çözümlemeleri referans olarak alınmış ve konu, ana fikir, karakterler, varsayım, olay örgüsü ve çatışmalar, gerginlikler temelinde çözümlenerek sosyolojik  ... 
doi:10.52108/2757-5942.2.1.4 fatcat:psi5bbmyzza77ngybtyq75v5vi

Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk Romanının Göç Politiği Bağlamında İncelenmesi

İbrahim ÇELEBİ
2022 Sosyolojik Bağlam Dergisi  
Huzursuzluk, Ortadoğu'daki çatışmalı sürecin Türkiye'den Amerika'ya uzanan siyasi olaylarını konu edinmiştir. Popüler romanın siyasal kurgu sınıflandırmasına dahil edilen eserde kurgunun en önemli belirleyeni Suriye'de başlayan iç savaştan kaynaklanan göç ve sonrasında Mardin'deki sığınmacı kamplarından dünyaya uzanan insanlık dramlarıdır. Popüler romanlar Tanzimat'tan günümüze çeşitli eleştirilere tabi tutulmuşlardır. Bu tarz eserlere yönelik kalitenin göz ardı edildiğine, farklı çıkarlar için
more » ... estetik değerlerin araçsallaştırıldığına yönelik suçlamalara karşın güncel olaylara ışık tutma, okuma alışkanlığı kazandırma gibi faydalar sağladıklarına dair tespitler de yapılmıştır. Yazar, birçok eserinde gerçek olaylardan yola çıkarak siyasal boyutları olan olayları konu edindiği gibi bu romanında da uluslararası boyutları olan küresel bir sorunu kurmaca gerçeklik düzleminde ele almıştır. Huzursuzluk romanında Suriye'deki tartışmalı savaşla dünya gündeminden düşmeyen göç politiğinin kökeninde yatan nedenlerin güncelden kadim zamanlara uzanan önemli koordinatları karşılaştırmalı medeniyet analiziyle değerlendirilmiştir. Kahramanlar üzerinden Doğu ve Batı medeniyetlerine dair tespitlerde bulunulmuştur. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kendilerine has kültürel ve siyasal kodları kurmaca dünyada karakterlerle ete kemiğe büründürülerek tarihi ve felsefi birçok konu karmaşık bağlamlarından çıkarılarak rafine hale getirilmiştir. Medeniyetlere bakış, anlatıcının şahsında yabancılaşmaya dönüşmüş ve roman boyunca bu ikircikli durum bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada göç ve mülteci sorunu ekseninde Ortadoğu'daki savaşın iç ve dış etkenleri, medeniyetlere uzanan boyutları, coğrafyalara has özellikler, yaşanan siyasi olaylar içinde aşka ve söze atfedilen anlam gibi meselelerin romanda ele alınış biçimleri üzerinde durulacaktır.
doi:10.52108/2757-5942.3.1.4 fatcat:brpxjbhq5zexth7476yccr4rzy
« Previous Showing results 1 — 15 out of 1,104 results