Filters
118 Hits in 2.6 sec

Uniform Interpolation and Compact Congruences

Samuel Jacob Van Gool, George Metcalfe, Constantine Tsinakis
2017
Uniform interpolation properties are defined for equational consequence in a variety of algebras and related to properties of compact congruences on first the free and then the finitely presented algebras of the variety. It is also shown, following related results of Ghilardi and Zawadowski, that a combination of these properties provides a sufficient condition for the firstorder theory of the variety to admit a model completion.
doi:10.7892/boris.102028 fatcat:4an6sut6kjhclhzvm2dsyvzfjq

De Schildersfamilie Ravesteyn

A. Bredius, E.W. Moes
1892 Oud-Holland  
HOFSTEDE DE GROOT. 3) VAN GOOL) I p. 32. 4) Het werd gekocht door den prins van Hessen-Philippsthal voor zijn huis aan den Scheveningschen weg.is omstreeks 1720) stierf, en de procureur JACOB VAN RAVESTEYN  ...  zijn kleinzoon, den advocaat en procureur JACOB VAN RAVESTEYN 1).  ... 
doi:10.1163/187501792x00244 fatcat:2pk77qyblzcxjmle7f77yuvezm

Everywhere illustrious histories that are a dime a dozen": The Mass Market for History Painting in Seventeenth-Century Amsterdam

Angela Jager
2015 Journal of Historians of Netherlandish Art  
Berckheyde, David Colijns, Barend Gael, Dirk Maas, Paulus Potter, Abraham Storck, Jacob Toorenvliet, and Adriaen Verdoel) were thought to deserve their own biography by Houbraken or Van Gool.  ...  Gool, De nieuwe schouburg  ...  ., Pieter X X X Colijns, David X X Cosijn, Pieter X Croon, Johannes X Croos, Jacob van der X X Croos, Pieter van der X  ... 
doi:10.5092/jhna.2015.7.1.2 fatcat:ncfs35jbynfczox6tcavph2mku

Aanteekeningen Omtrent Eenige Dordrechtsche Schilders

1889 Oud-Holland  
JOHAN OF HANS VAN HOOGSTRATEN. ~~=~~Ii EZE jongere broeder van SAMUEL moet te 's Gravenhage geboren zijn en wel tusschen 1629 en 1631.  ...  De toon toch dien SAMUEL in zijn schrijven uit Weenen tegen hem aanslaat lI) doet aan een grooter verschil van leeftijd dan van twee jaren denken. 1) Inl. tot de H.Schoole der Schilderk., bI. 17. 2) Inl  ...  en voegt daaraan eenige opmerkingen toe ter aanvulling en verbetering van hetgeen VAN GOOL en zijne volgers omtrent dezen schilder hebben vermeld.  ... 
doi:10.1163/18750176-90000070 fatcat:cemrc33k3jcono4g4amco4m3du

Page 2753 of Psychological Abstracts Vol. 93, Issue 7 [page]

2006 Psychological Abstracts  
., 21421 van Gool, Arthur R., 20624 van Goozen, Stephanie H. M., 19998 van Harten, Peter N., 20570 Van Hiel, Alain, 19556, 19650 van Hoecke, Gerdje, 20467 van Honk, Jack, 18680 van Hooft, Edwin A.  ...  ., 19474 Turner, Samuel M., 20424 Turner, Sherri L., 21334 Turnock, Patrick M., 20083 Turriff-Jonasson, Shelley [., 19389 Turton, Douglas W., 19724 Tutkun, Hamdi, 20611 Tuttle, E.  ... 

Light and Shade in Dutch and Flemish Art

Arjan de Koomen
2018 Early Modern Low Countries  
In the introduction Kern lists the protagonists of art historiography Carel van Mander, Philips Angel, Samuel van Hoogstraten, Willem Goeree, Gerard Lairesse, Arnold Houbraken, Johan van Gool and Jacob  ...  That makes us think of the proportional system of degrees of luminosity on a scale of 0-100 as proposed by Samuel van Hoogstraten in his Hoogeschoole of 1678.  ... 
doi:10.18352/emlc.52 fatcat:neauktzbbzh7ndzpexgupbytie

Page 736 of The Solicitors' Journal Vol. 24, Issue [page]

1880 The Solicitors' Journal  
July 30 at 1 at offices of Willis, Charles sq, Hoxton Goodworth, George, Goole, York, Coal Dealer. Aug 6 at 3 at offices of Hind and Everett, Goole Greenhill, George, Poole, Accountant.  ...  July 30 at 12 at offices of Belk, Middle may noe Neath, ong oy Engine Driver, Aug 3 at 11 Orchard p) Turner, Samuel, Florence, Stator, Hay Dealer.  ... 

From Guild to Society: The Foundation of Confrerie Pictura in The Hague Revisited

Piet Bakker
2019 Early Modern Low Countries  
Jacob (I) van der Does had travelled to Rome for example.  ...  Gool.  ... 
doi:10.18352/emlc.92 fatcat:kvtcnlewancwtjfz62qdmzs634

Aanteekeningen Omtrent Eenige Dordrechtsche Schilders

1889 Oud-Holland  
N de door mij gegeven levensschets van DIRK VAN HOOGSTRATEN 1) heb ik gezegd dat zijn zoon SAMUEL den 2 Augustus 1627 te Dordrecht werd geboren, en heb toen beloofd later de gronden op te geven waarop  ...  Voor de juistheid van het door HOUBRAKEN genoemde jaartal hebben wij niet minder dan het getuigenis van SAMUEL zelf, waar hij ons verhaalt dat hij bij den dood zijns vaders (December 1640) nog geen 14  ...  VAN HOOGSTATEN, p. 2.2) VAN GOOL, D. Il, blz. 489. KRAMM, die dit VAN Go OL erg ten kwade duidt, begaat een dergelijke fout, door een afzonderlijk artikel aan S.  ... 
doi:10.1163/18750176-90000055 fatcat:3jdsotlo6rdz3fzotzarxhpeve

Page 222 of Niles' National Register Vol. 58, Issue 1497 [page]

1840 Niles' National Register  
Rogers, Ryall, Samuels, Shaw, Albert Smith, J. Smith, Thomas Smith, S:arkweather, Steen- rod, Strong, Sumter, Swearingen, Sweeny, Taylor, P. F. Thomas, Jacob Thompson, Turney, Vanderpoel, Vroom, D.  ...  Thompson, Turney, Van- derpoc!, Vroom, D. D. Wagener, Watterson, Weller, —115. So the decision of the chair was reversed, and the resolution was ordered not to go over.  ... 

ICCV Program

2007 2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision  
Lewis, Stefan Roth, Daniel Scharstein, Richard Szeliski: A Database and Evaluation Methodology for Optical Flow Till Quack, Vittorio Ferrari, Bastian Leibe, Luc Van Gool: Efficient Mining of Frequent  ...  Khan, Pingkun Yan, Mubarak Shah: A Homographic Framework for the Fusion of Multi-view Silhouettes Samuel W. Hasinoff, Kiriakos N.  ... 
doi:10.1109/iccv.2007.4408821 fatcat:csxpst65sbagxhouhz5yuj3qbu

Biografische Aanteekeningen

A. D. DE VRIES
1885 Oud-Holland  
Elisabeth; Jacob Elyassz., Heiltjen Lourens, getuigen. 7 Dec. 1631. Magdalena; Samuel de Gardyn en Susanna de Gardyn getuigen. 2 Febr. r633.  ...  Alida Gool Afgebeelt sittende in 't midden der Bosschaadjen, haar schaapje een . bloemkrans vlechtende vergeselschapt van haar twee broeders de heeren Theodorus en Matheus Gool. (J.  ...  Gedoopt 12 Maert 16ig, door den koster van de Oude kerk in de Nieuwe kerk Machtelt, dochter van P i e t e r I n t e s z, en Jannetje Jans, Hilgont Martensz; Griet Jacobs, getuigen.  ... 
doi:10.1163/187501785x00323 fatcat:aysxk4eadvgpfjgumuqsmzvwai

Acknowledgement to Reviewers of Cancers in 2019

Cancers Editorial Office
2020 Cancers  
Van den Brekel, Michiel Wilhelmus Maria Van Der Kogel, Albert J. Van Der Lugt, Jasper Van Der Schaaf, Arjen Van Dijk, Elon H. C. Van Gent, Dik Van Gompel, Jamie J. Van Gool, Stefaan W.  ...  Jacenik, Damian Jacob, Joseph Jacobs, Aaron T.  ... 
doi:10.3390/cancers12010243 fatcat:6gtzjmccnncc3g24tzrq2vrwla

Art and Heterodoxy in the Dutch Enlightenment

Nina Schroeder
2021 Church History and Religious Culture  
Amsterdam, and it offers findings on the experience and reception history of nonconformists and religious minority group members, like the spiritualist David Joris and the Mennonite martyr Jan Woutersz van  ...  See Johan van Gool, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen …, 2 vols.  ...  Horn, "Appendix of References to Samuel van Hoogstraten," in The Universal Art of Samuel van Hoogstraten (1627-1678): Painter, Writer, and Courtier, ed. Thijs Weststeijn (Amsterdam, 2013), 241-258.  ... 
doi:10.1163/18712428-bja10027 fatcat:paq5nlamjrfhfhixowlerpozta

Page 686 of The Solicitors' Journal Vol. 66, Issue 42 [page]

1922 The Solicitors' Journal  
July 14 FISHER, SAMUEL, Bargoed, June 28. Ord. July 14 GLEDAILL, WILLIAM G., Bridport, July 18. Ord. July 13 GOODWIN, GERALD, Southsea, Pet. July 11. Ord.  ...  ROSENBAUM, JACOB, Hackney, Shoe Manufacturer. High Court. Pet. July 13. Ord. July 13. Manchester. Pet. July 3. Nottingham, Draper. Nottingham. Engineer.  ... 
« Previous Showing results 1 — 15 out of 118 results