Filters
18 Hits in 18.6 sec

RESPONS GENERASI MUDA TERHADAP APLIKASI E-KERAJAAN DAN E-DAGANG (The Response of Young Generation towards E-Government and E-Commerce)

Mohd Yusof, Hj Abdullah, Safar Hasim, Fuziah Kartini, Hassan Basri, Mohamed Azul, Mohamad Salleh, Ali Salman
unpublished
Artikel ini membincangkan respons generasi muda terhadap aplikasi secara atas talian yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta.  ...  Data dan maklumat diperolehi daripada kajian di bawah biaya IRPA 2004-2006 yang bertujuan melihat tahap kesediaan penerimaan pelbagai aplikasi elektronik dan persepsi responden terhadap pelbagai aplikasi  ...  Objektif kajian ini ialah untuk melihat respons generasi muda (berumur antara 21-40) terhadap aplikasi atau perkhidmatan E-dagang dan E-kerajaan yang mula digunakan secara meluas di negara ini.  ... 
fatcat:xauont6ijfadfdluj63z3byalq

REAKTUALISASI NILAI ISLAM DALAM BUDAYA MINANGKABAU MELALUI KEBIJAKAN DESENTRALISASI

Aulia Rahmat
2012 El Harakah  
<br /><br />Keyword : Desentralisasi, Islam dan Budaya Minangkabau.<br /><br />  ...  Stipulate of regulation in Solok Sub-Province represents responsibility to this policy.  ...  mengikis -moral dan etika adat‖ generasi muda.  ... 
doi:10.18860/el.v0i0.2018 fatcat:ew4g22fdlrelzcyifjhzswqbky

Penggunaan Internet dalam Kalangan Usahawan Wanita: Akses, Kemahiran dan Motivasi (Internet Use among Women in Business: Access, Skill and Motivations)

Faradillah Iqmar Omar, Samsudin A. Rahim, Nur Ajeerah Othman
2017 Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication  
Hasil dapatan menunjukkan bahawa aplikasi yang sering diakses dan digunakan adalah aplikasi yang menjadi perhatian ramai seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram.  ...  Kajian ini juga mentakrifkan penggunaan Internet sebagai keupayaan dan pengalaman responden dari aspek kekerapan mengakses aplikasi Internet, kemahiran menggunakan Internet dan motivasi responden dalam  ...  Malah, perniagaan dalam talian atau e-dagang merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan pada masa kini (Siti Haniah, 2015) .  ... 
doi:10.17576/jkmjc-2017-3303-02 fatcat:nswhfiliwbgrla3fjyfinaiwdy

Budaya Kerja Melayu dalam Mengembangkan Wirausaha Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Palembang

Heri Junaidi
2016 Intizar  
Budaya melayu dan nilai nilai agama berada dalam substansi materi kuliah wirausaha.  ...  Beberapa sifat dasar budaya melayu optimis dalam hidup dan kehidupan serta toleran, mengambil positif dari budaya orang lain, berpegang pada agama dan adat, sopan santun, ramah, demokratis, mengutamakan  ...  Bahkan pada era Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, kerajaan Aceh termasuk dalam lima kerajaan terbesar di dunia.  ... 
doi:10.19109/intizar.v22i1.541 fatcat:xhcwgzgynrgmjf4nymzjh67peu

FUNGSI REYOG PONOROGO BAGI PENARI, WIYOGO, PENYENGGAK, DAN MASYARAKAT

Mudjijono Mudjijono
2016 Walasuji : jurnal sejarah dan budaya  
Untuk mengetahui semua itu dilakukan penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dan wawancara dilakukan di daerah Sawoo, Kauman, dan sekitar makam Bethoro Katong.  ...  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenian Reyog Ponorogo mempunyai fungsi primer dan sekunder serta mempunyai fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.  ...  Munculnya perilaku ritual ini dinilai sebagai respon positif terhadap tantangan kehidupan modern yang semakin lama semakin mengancam tradisi dan budaya lokal.  ... 
doi:10.36869/wjsb.v7i2.148 fatcat:gcfa2wp3bvgurmts6e7qwqcb6y

Media Sosial, Sumber keberagamaan Alternatif Anak Milenial Fenomena Cyberreligion Siswa SMA Negeri 6 Depok Jawa Barat

M Hatta
2019 Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan  
Dan kedua, Teori Ketergantungan Media Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L. DeFluer (1976) dalam mengungkap aspek ketergantungan siswa pada media sosial dan dampak yang ditimbulkannya.  ...  data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.  ...  Menurut Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Dr.  ... 
doi:10.15408/dakwah.v22i1.12044 fatcat:mqncu6oyn5g2di4kvq7zen6jty

DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021

DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
2021 Zenodo  
Adbul Rahman, 'Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court' <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. 'PENIPUAN PENAWARAN PEKERJAAN MELALUI E-MAIL', LEX CRIMEN, 2012.  ...  Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). 17 Robert M.  ...  Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara virtual.  ... 
doi:10.5281/zenodo.4484646 fatcat:owgr7sjfznb7ngw6thbfck7miq

Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)

Fauzan Azima
2017 Tajdid  
Banyak metode-metode yang mereka gunakan untuk mengungkap inti dan konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur 'an. Metode-metode pentafsiran tersebut semakin berkembang dari generasi ke generasi.  ...  perubahan maknanya, dan pembentukan konsep yang terkandung di dalam kata tersebut.  ...  Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur dan Yudian Wahyudi (Yan Yan Supriatman) Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina,  ... 
doi:10.52266/tadjid.v1i1.3 fatcat:ck37sqx4srb27anaqtro2uf7re

The impact of leader-follower interactions on the radicalization of terrorists: A case study of the Bali bombers

Mirra Noor Milla, Faturochman, Djamaludin Ancok
2013 Asian Journal of Social Psychology  
Munculnya generasi-generasi muda terpelajar NU yang disebut sebagai generasi kedua yang tidak hanya terkonsentrasi di pesantren-perantren (seperti generasi pertama) tetapi juga sudah terintegrasi dengan  ...  respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan ghaib" (Abdurrahman Mas'ud, 2009) .  ...  Hindu dan Budha kemudian datang dan mempengaruhi masyarakat Nusantara dengan sistem religi dan politiknya yang dikuatkan dalam bentuk kerajaan.  ... 
doi:10.1111/ajsp.12007 fatcat:6iv3zdsqfnfgnfxzakb7fmqmcm

APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Orang Madura Perantauan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Muh Syamsuddin
2018 unpublished
Di samping itu, para perantau ini sangat erat dengan agama mereka, dan memakainya sebagai identitas diri karena Islam memberi perasaan bangga terhadap mereka.  ...  Perubahan nilai maupun pemahaman terhadap ajaran agama dapat disebabkan oleh perubahan dalam interaksi sesama perantau Madura itu sendiri atau pun karena pengaruh yang di dapat dari luar.  ...  , 1998, Jembatan Suramadu Respon Ulama terhadap Industrialisasi (Yogyakarta: LKPSM,1998), hlm.24.  ... 
fatcat:es3ygucwybalnnfqx5vh4m6ijm

KONSELING SPIRITUAL DALAM TUNJUK AJAR MELAYU TENAS EFFENDY [article]

Muslim Afandi
2016 unpublished
Buku yang akan diterbitkan nantinya bisa dipelajari oleh generasi muda Melayu dan diharapkan generasi muda bisa menjadikan Tenas Effendy sebagai idola.  ...  generasi ke generasi yang lain.  ...  Biasanya generasi tua akan menceritakan dongeng-dongeng perbuatan-perbuatan yang kepada generasi muda.  ... 
doi:10.13140/rg.2.2.32764.69766 fatcat:l2vky6i4rra2pcerkgjciyorqa

Penanggung jawab

Ilman Nafi'a Redaktur, Wakhit Hasyim, Penyunting Fuad, Faizi Kesekretariatan, Burhanudin Sanusi, Mahrus Muhammad, Maimun Syatori, Hj Herry, Puji Siswati, Alamat Redaksi, Lembaga, Penelitian Kepada (+1 others)
2012 Journal for Islamic Social Sciences   unpublished
(d) Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi STAIS terhadap kinerja STAIS. (e) Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat diversifikasi STAIS terhadap kinerja STAIS. 1.  ...  Akan tetapi, pada karakter itu kemudian dilekatkan persyaratan-persyaratan yang pada akhirnya banyak memberikan pembatasan dan pengecualian terhadap aplikasi prinsip kebebasan dan toleransi itu tersebut  ...  perlu nya lembaga otoritas yang yang memelihara dan mengawasi kadar dan standar Dinar dan Dirham yang beredar.  ... 
fatcat:lau5gfwz4bed5jvxypf2ecawpm

MENCARI AKAR RUJUKAN AJARAN MA'RIFAT SYAIKH NURUDDAROIN PESANTREN "MUKASYAFAH 'ARIFIN BILLAH" DESA KARANGSARI KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

V Suteja, M Ag
unpublished
Dan ketiga, Musyahadah yang, diklaim Muhammad Nuruddaroin tidak terdapat dalam tasawuf al-Ghazali dan betentangan dengan konsep ma'rifat al-Ghazali.  ...  Dengan memanfaatkan metode kualitatif dan pendekatan sosio-historis, kajian ini melahirkan beberapa temuan.  ...  Dan pengajiannya berhasil dihadiri oleh ratusan warga setiap minggunya. Pada E. KONSTRUKSI NILAI DAN DAMPAK KEARIFAN LOKAL TERHADAP SISTEM PONDOK PESANTREN E.1.  ... 
fatcat:ias3ucr3ffd7je7nx7msj2mwce

Jepang dan Indonesia dalam Perspektif Humaniora

Darni Enzimar Putri
2018 Jepang dan Indonesia dalam Perspektif Humaniora   unpublished
Tema yang diangkat pada seminar ini adalah "Jepang dan Indonesia dalam Perspektif Humaniora".  ...  Prosiding ini merupakan dokumentasi dari artikel hasil penelitian yang telah dipresentasikan dan didiskusikan di dalam seminar nasional yang diadakan oleh Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas  ...  Tujuan utama kajiannya adalah mengenalkan kembali kesenian wayang bagi generasi muda. Kata kunci: budaya uchi soto, e-mail, interferensi bahasa Indonesia, keterampilan menulis, peer assessment I.  ... 
doi:10.25077/9786239016005 fatcat:ofmoa7mqn5ecneurf6ufr5uo24

PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan Manusia, Filosofi, Praksis Pembangunan, Yang Bermartabat, Dan Filosofi, Pembangunan Praksis, Yang Bermartabat, Irwan Abdullah
2007 Populasi   unpublished
konflik, krisis, dan bencana.  ...  , dkk., 2003) menegaskan betapa pembangunan terjadi tanpa perasaan karena ia tidak mampu memenuhi hak sipil dan politik, sebaliknya menguntungkan kaum elite dan penguasa; atau Herbert Marcuse (2000) yang  ...  respons terhadap pembangunan.  ... 
fatcat:binhet3mxvchtcxcmk6szparie
« Previous Showing results 1 — 15 out of 18 results