Filters
449 Hits in 1.9 sec

SESA: Emerging Technology for Service-Centric Environments

Tomas Vitvar, Michal Zaremba, Matthew Moran, Maciej Zaremba, Dieter Fensel
2007 IEEE Software  
service-centric software systems Tomas Vitvar, Michal Zaremba, Matthew Moran, Maciej Zaremba, and Dieter Fensel, Digital Enterprise Research Institute Extending serviceoriented architectures with semantics  ... 
doi:10.1109/ms.2007.178 fatcat:tbl5lyo42fb7zfg5whqc6mzsre

Polish Investments on Non-European Markets

Michał Zaremba
2016 Ekonomia Międzynarodowa  
doi:10.18778/2082-4440.15.03 fatcat:jpxmo7ysyzgapg3hemvqhrbgie

Semantically-enabled service oriented architecture : concepts, technology and application

Tomas Vitvar, Adrian Mocan, Mick Kerrigan, Michal Zaremba, Maciej Zaremba, Matthew Moran, Emilia Cimpian, Thomas Haselwanter, Dieter Fensel
2007 Service Oriented Computing and Applications  
Semantically-enabled Service Oriented Architecture focused around principles of service orientation, semantic modeling, intelligent and automated integration defines grounds for a cuttingedge technology which enables new means to integration of services, more adaptive to changes in business requirements which occur over systems' lifetime. We define the architecture starting from a global perspective and through Web Service Modeling Ontology as its semantic service model we narrow down to its
more » ... vices, processes and technology we use for the reference implementation. On a B2B integration scenario we demonstrate several aspects of the architecture and further describe the evaluation of the implementation according to a community-agreed standard evaluation methodology for semantic-based systems.
doi:10.1007/s11761-007-0009-9 fatcat:slxoxzqxtveopiix2whb5csc2q

Działalność przedsiębiorstw społecznych w krajach rozwijających się – doświadczenia indyjskie

Michał Zaremba
2019 Ekonomia Międzynarodowa  
Przedsiębiorczość społeczna zwraca uwagę badaczy unikalnym podejściem do rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku krajów rozwijających się, które od lat borykają się z taki problemami jak wysokie bezrobocie, nierówności społeczne czy analfabetyzm. Na przykład w Indiach, mimo niebywałego postępu w ostatnich latach, wciąż ok. 30% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa, a analfabetyzm i słaba opieka zdrowotna w dalszym ciągu są ogromnymi
more » ... . Do tego dochodzą problemy ekonomiczne związane z niestabilnym systemem finansowym, ogromną korupcją i szarą sferą w gospodarce. Do zmniejszenia ubóstwa i poprawienia jakości życia w Indiach może przyczynić się działalność przedsiębiorstw społecznych, których obecnie w całych Indiach jest ok. 3 milionów, często w formie organizacji NGO (Anand 2018). Przedsiębiorstwa te koncentrują swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb społecznych ubogiej ludności, wypełniając "luki rozwojowe", z którymi nie mogły poradzić sobie państwo czy przedsiębiorstwa prywatne. Celem artykułu jest przybliżenie działalności przedsiębiorstw społecznych we współczesnych Indiach.
doi:10.18778/2082-4440.25.01 fatcat:ix7kbaicrvachaxxjxcp4xella

Wielki Nieobecny. Indie wobec inicjatywy Pasa i Drogi

Michał Zaremba, Uniwersytet Łódzki
2020 Nowa Polityka Wschodnia  
The Chinese Belt and Road Initiative (BRI), popularly known as the New Silk Road, from the moment of initiation, arouses interest of researchers and policy makers. Due to its scale and multidimensionality, this initiative potentially may help to reconstruct or at least deeply change the world order. The bold ambitions of China create not only impresses but also concerns many countries, including the equally ambitious emerging superpower -India.
doi:10.15804/npw20202706 fatcat:nel73qcbmjbmlmpfen4tjn4mgy

Kryzys gospodarczy w Wenezueli. Przyczyny i konsekwencje

Michał Zaremba
2019 Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny  
Ropa naftowa jest najważniejszym surowcem energetycznym świata. Od lat 40. XX wieku gospodarka wenezuelska w coraz większym stopniu uzależniała się od produkcji i sprzedaży ropy na rynkach światowych - przychody z eksportu ropy naftowej osiągały poziom 50% PKB i ok. 96% przychodów z eksportu ogółem. W konsekwencji, gwałtowny spadek cen ropy w ostatnich latach doprowadził do poważnego kryzysu gospodarczego, który obecnie nosi znamiona kryzysu humanitarnego. Zasadna wydaje się teza, że obecny
more » ... ys, w jakim znalazła się Wenezuela, w dużym stopniu jest zatem skutkiem oparcia gospodarki na monokulturze ropy naftowej, co w czasach dekoniunktury musiało znacząco odbić na funkcjonowaniu całej gospodarki. Wenezuela byłaby więc modelowym przykładem gospodarki podlegającej tzw. "klątwie surowcowej" (ang. resource curse) lub też "paradoksowi bogactwa" (ang. paradox of plenty). Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji gospodarczej Wenezueli, źródeł kryzysu, przebiegu oraz perspektyw wyjścia z kryzysu.
doi:10.36551/20811152.2019.104-105.05 fatcat:ieburw7kl5gg5l47o7hgw7whem

Japońsko-indyjska współpraca w ramach Korytarza Wzrostu Azja-Afryka

Michał Zaremba, Uniwersytet Łódzki
2020 Nowa Polityka Wschodnia  
MGR MICHAŁ ZAREMBA Instytut Ekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź michal.zaremba@uni.lodz.pl Rysunek 1 . 1 2.).  ... 
doi:10.15804/npw20202506 fatcat:fplu2mqofbgadb53p4balpa24i

1 Brief an [Michał Konstanty] v[on] Zaremba [z Kalinowe]

Johann Caspar Lavater
1780 unpublished
Die Plattform e-manuscripta.ch ist ein Kooperationsprojekt von Institutionen aus dem schweizerischen Bibliotheks-und Archivbereich und wird finanziell von diesen getragen. Das Spektrum umfasst alle Arten von handschriftlichen
doi:10.7891/e-manuscripta-86514 fatcat:zebdjs2vnrg7fpy4euu7jezx7y

Wyzwania w obszarze CSR na przykładzie Indii

Joanna Karaś, Michał Zaremba
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: CSR odnosi się do wszystkich dobrowolnych działań przedsiębiorstw zmierzających do rozwiązania społecznie istotnych problemów. Ma to szczególne znaczenie w kontekście funkcjonowania firm w krajach rozwijających się. Indie są przykładem państwa zmagającego się z wieloma problemami rozwojowymi. Sytuacja ta implikuje szereg trudności, z którymi muszą się zmagać tamtejsze przedsiębiorstwa, chcące działać w sposób zrównoważony. Zasadniczym celem artykułu było określenie wyzwań w
more » ... e CSR funkcjonujących w Indiach. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do problematyki społecznej odpowiedzialności organizacji, natomiast w części drugiej omówiono wybrane aspekty funkcjonowania CSR w Indiach oraz wskazano na wyzwania w tym obszarze. W artykule określono ponadto działania służące wzmocnieniu pozytywnych skutków z wdrożenia programów CSR w przedsiębiorstwach indyjskich.
doi:10.15611/pn.2018.543.06 fatcat:wp4op7mv7rg5roa2ect7xw7rym

Gospodarki azjatyckie - stan, perspektywy, problemy [recenzja książki Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji]

Michał Zaremba, Uniwersytet Łódzki
2020 Nowa Polityka Wschodnia  
m i C h a ł z a r e m B a   Uniwersytet Łódzki ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9525-9100 Gospodarki azjatyckie -stan, perspektywy, problemy [recenzja książki Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji] Asian Economies -State, Prospects, Problems [book review Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji] Азиатские экономики -состояние, перспективы, проблемы [рецензия книги Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Azji]
doi:10.15804/npw20202710 fatcat:wi4ytrn42jgrjiy7l4oesdqpmu

Integracja monetarna w Afryce Zachodniej – rozwój i funkcjonowanie strefy franka CFA

Michał Zaremba
2015 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  
Streszczenie. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie rozwoju i historii funkcjonowania afrykańskiej strefy franka CFA, będącego oficjalną walutą w dwóch afrykańskich ugrupowaniach integracyjnych -Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Wspólnocie Ekonomicznej i Monetarnej Afryki Centralnej. W pierwszej części pracy skupiono się na teoretycznych aspektach integracji walutowej, natomiast drugą poświęcono analizie procesów integracji walutowej na tym kontynencie. Słowa kluczowe: integracja ekonomiczna, Afryka, unia walutowa.
doi:10.18778/0208-6018.317.13 fatcat:2npkaqmxdvdgrl2trayzvxpt6a

Fixing the direction of droplets in a bifurcating microfluidic junction

Damian Zaremba, Slawomir Blonski, Michal J. Marijnissen, Piotr M. Korczyk
2019 Microfluidics and Nanofluidics  
A similar mechanism of immobilization is known from microfluidic traps Zaremba et al. 2018) .  ...  It is related to Lid-driven cavity flow and was observed also in our previous publication (Zaremba et al. 2018 ).  ... 
doi:10.1007/s10404-019-2218-x fatcat:3rbciwt3abfihbwq26yywkxefm

ECONOMIC EFFECTS OF INDIAN DEMONETISATION IN 2016
EKONOMICZNE EFEKTY INDYJSKIEJ DEMONETYZACJI W ROKU 2016

Michał Zaremba
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Indie są jednym z najdynamiczniej rozwijających się krajów świata, który od lat 90. XX w. coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych. Gospodarka indyjska od uzyskania niepodległości była oparta na systemie planów pięcioletnich, znacznym etatyzmie i wielkich przedsiębiorstwach państwowych. Zmiany systemu gospodarczego wymusił kryzys na początku lat 90. W efekcie nastąpiła liberalizacja i otwarcie gospodarki na świat. Od tego czasu notowany
more » ... est ogromny wzrost tej gospodarki i jej ekspansja na rynki światowe. Mimo niewątpliwego postępu kraj ten wciąż boryka się z wieloma problemami, do których zalicza się m.in. ogromne ubóstwo, duży udział szarej strefy, korupcję czy niestabilny system finansowy. Walcząc z szarą strefą, w 2016 r. przeprowadzono demonetyzację rupii, co wywołało kryzys w gospodarce. Celem artykułu jest zbadanie wpływu demonetyzacji na funkcjonowanie gospodarki indyjskiej. W pracy dokonano analizy statystycznej, która wykazała, że mimo zasadności przeprowadzenia reformy efekty (przynajmniej w krótkiej perspektywie) są negatywne dla całej gospodarki.
doi:10.15611/pn.2018.509.40 fatcat:2khkxbaagjdutmingymargyqwu

Diagnosis and management of lipoedema – a review paper

Małgorzata Szypłowska, Adrianna Gorecka, Adrian Kuś, Bartłomiej Zaremba, Michał Obel
2020 Journal of Education, Health and Sport  
Lipoedema is a chronic progressive disorder of adipose tissue leading to an enlargement of lower extremities. It is considered to be rare; however, the prevalence of the disease is underestimated because it is commonly misdiagnosed as obesity or lymphedema and the general awareness is poor. The etiology of the disorder is considered to be multifarious, including genetic inheritance, hormonal imbalance and microcirculation alterations. Diagnosis is mainly based on medical history and physical
more » ... mination. Management of lipoedema is focused on reducing the symptoms, improving the quality of life and preventing further progression of the disease. The aim of this paper is to raise the awareness of the disease and provide appropriate clinical guidance for the assessment of lipoedema. We searched through the PubMed/MEDLINE database and took into consideration all of the results available as of 6 September, 2020 and outlined the current evidence regarding lipoedema epidemiology, etiology, clinical presentation, differential diagnosis, and management. Better understanding of lipoedema is crucial for establishing an early diagnosis and a proper treatment, which in turn will reduce the psychological and physical implications associated with the disease.
doi:10.12775/jehs.2020.10.09.059 fatcat:hpedgqjvjzasfj4zfjpcqp2pgi

Liberal Economic Reforms in 1990s India: Process and Assessment
Liberalne reformy gospodarcze lat 90. XX wieku w Indiach. Przebieg i próba oceny

Michał Zaremba
2021 Gospodarka Narodowa  
Streszczenie: Problem rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się należy do najbardziej interesujących problemów zarówno teorii, jak i praktyki gospodarczej. Jednym z najciekawszych przypadków są Indie, które od czasu wyzwolenia się spod władzy brytyjskiej wdrażały różne strategie rozwojowe mające skutkować wysokim tempem wzrostu gospodarczego. W latach 1956-1974 wzrost PKB Indii był relatywnie niski, a sama gospodarka była zamknięta i wysoce regulowana. Specyfiką gospodarki indyjskiej były
more » ... są uwarunkowania wynikające z regulacji i inicjatyw podejmowanych na szczeblu centralnym, ale także stanowym i lokalnym. Dopiero zmiany paradygmatu w polityce gospodarczej po 1990 r. zaowocowały wyższymi wskaźnikami wzrostu, a Indie stały się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Artykuł omawia zmiany w indyjskiej polityce rozwoju gospodarczego po 1990 r., które stopniowo doprowadziły do wysokich stóp wzrostu. Wykorzystano analizę historyczną opartą na literaturze krajowej i zagranicznej oraz analizę danych zastanych. Głównym obszarem zainteresowania jest polityka prowadzona na poziomie centralnym. W wyniku badań można stwierdzić, że reformom opartym na zaleceniach konsensusu waszyngtońskiego towarzyszyła silna rola państwa, które tworzyło fundamenty nowego ładu instytucjonalnego, nadzorowało zmiany i w razie konieczności interweniowało. W wyniku reform gospodarka weszła na tory szybkiego wzrostu i zwiększyła się jej efektywność. Bez aktywnej i skoordynowanej roli państwa tak wielki sukces w ciągu ostatnich lat nie byłby możliwy.
doi:10.33119/gn/143263 fatcat:37a4sbo6k5cdfjhnqx7thjtq4y
« Previous Showing results 1 — 15 out of 449 results