Filters
76 Hits in 1.2 sec

Challenging MitraClip imaging case

Jaroslav Januška, Miroslav Hudec, Libor Škňouřil, Miloslav Dorda, Libor Gajdušek, Tomasz Berdzik, Marian Branny
2017 Cor et Vasa  
., Challenging MitraClip imaging case, Cor et Vasa 59 (2017) e97-e101, jak vyšel v online verzi Cor et Vasa na Historie článku: Došel do redakce: 30. 11. 2016 Přijat: 12. 1. 2017 Dostupný online: 23. 2  ... 
doi:10.1016/j.crvasa.2017.01.021 fatcat:qcqq54zwdbcnxdrgyvvgh6qb2q

Mitral stenosis and regurgitation
Mitrální stenóza a insuficience

Vladimír Rozsíval, Pavel Žáček, Libor Hemžský
2007 Cor et Vasa  
Cor Vasa 2007;49(12):467-480.  ...  Mitrální stenóza a insuficience Cor Vasa 2007;49(12):467-480 Cor Vasa 2007;49(12):467-480 Rozsíval V a spol. Mitrální stenóza a insuficience 479 Obr. 16 Implantace anuloplastického prstence  ...  Cor Vasa 2007;49(12):467-480 Rozsíval V a spol.  ... 
doi:10.33678/cor.2007.162 fatcat:q7aylbbk5rbejfi3zuy4wylequ

(Coronary anomaly in athletes)
Koronární anomálie u sportovce

Radim Špaček, Otakar Jiravský, Libor Škňouřil
2020 Cor et Vasa  
doi:10.33678/cor.2020.050 fatcat:wzz6gn43vnb5xdi4b3homtxmei

Coarctation and sternotomy
Koarktace a sternotomie

Piotr Branny, Martin Urban, Jaroslav Januška, Libor Škňouřil, Josef Novotný
2008 Cor et Vasa  
Koarktace a sternotomie Cor Vasa 2008;50(1):34-37 ÚVOD Koarktace aorty je vrozená srdeční vada, která se vyskytuje asi v 5-8 % všech vrozených srdečních vad.  ...  Cor Vasa 2008;50(1):34-37. Operace koarktace aorty se provádí většinou v dětském věku. U dospělých pacientů se s touto diagnózou setkáváme zřídka.  ...  Cor Vasa 2008;50(1):34-37. První pacient: muž s arteriální hypertenzí, 41 let. Byl vyšetřen pro dušnost ve stadiu NYHA III.  ... 
doi:10.33678/cor.2008.015 fatcat:of7vtnbqtfdj7mt2pg7hrkhurm

(Doping, dietary supplements, and cardiovascular system)
Doping, výživové doplňky a kardiovaskulární aparát

Libor Vítek
2020 Cor et Vasa  
doi:10.33678/cor.2020.061 fatcat:ofwo67uwrfd5pamzjepo4whxpi

Aortic valve reimplantation
Reimplantace aortální chlopně

Jiří Novosad, Karel Lukeš, Martin Urban, Piotr Branny, Renáta Nevřalová, Libor Škňouřil
2010 Cor et Vasa  
Cor Vasa 2010;52:594-596.  ...  Cor Vasa 2010;52:594-596. Cíl: Metodu reimplantace aortální chlopně (dle Davida I) jsme zavedli na našem pracovišti v roce 2005.  ...  Reimplantace aortální chlopně Cor Vasa 2010;52(10)  ... 
doi:10.33678/cor.2010.152 fatcat:ooct576rnrhtpagec6atbtzoeq

Closure of a post-infarction ventricular septal defect using the Amplatz occluder
Uzávěr poinfarktového defektu komorového septa Amplatzovým okluderem

Libor Gajdušek, Jaroslav Januška, Marian Branny, Jindřich Černý, Libor Škňouřil, Miroslav Dorda, Piotr Branny, Petr Zajíček
2007 Cor et Vasa  
ventrikulografii; je patrný reziduální leak do RV ASD -defekt komorového septa, VSD -defekt mezikomorového septa, RV -pravá komora, LV -levá komora okluder okluder 254az258 Gajdusek 3.7.2007 11:50 Stránka 256 Cor Vasa  ... 
doi:10.33678/cor.2007.096 fatcat:vfue26xze5difozfagysuntfsa

Non-coronary use of multidetector computed tomography in cardiology
Nekoronární využití multidetektorové výpočetní tomografie v kardiologii

Libor Škňouřil, Marian Branny
2010 Cor et Vasa  
Nekoronární využití multidetektorové výpočetní tomografi e Cor Vasa 2010;52 (10)  ... 
doi:10.33678/cor.2010.155 fatcat:5dnlpnjzefdcleynshg6syddfq

Unusual body in the pericardium
Neobvyklý útvar v perikardu

Tomáš Lazarák, Libor Hemžský, Petr Vojtíšek, Blanka Lacmanová, Vladimír Rozsíval, Ivo Skalský, Tomáš Marek
2011 Cor et Vasa  
Cor Vasa 2011;53:490-492. Chronický expandující intraperikardiální hematom je vzácný.  ...  Cor Vasa 2011;53:490-492. Chronic expansive intrapericardial hematoma is rare.  ...  Neobvyklý útvar v perikardu Cor Vasa 2011;53(8-9)  ... 
doi:10.33678/cor.2011.120 fatcat:3pojid5h5vdqzonnbkjcpk26xi

Improved Super-Resolution Method And Its Acceleration

Libor Vasa, Ivo Hanak, Vaclav Skala
2005 Zenodo  
Publication in the conference proceedings of EUSIPCO, Antalya, Turkey, 2005
doi:10.5281/zenodo.38958 fatcat:4e2xoclty5hfpowcltyjzwhfxu

(Athlete with pacemaker or cardioverter-defibrillator)
Sportovec s kardiostimulátorem či kardioverterem-defibrilátorem

Otakar Jiravský, Bogna Jiravská Godula, Jan Chovančík, Radim Špaček, Libor Škňouřil, Martin Fiala
2020 Cor et Vasa  
Cor Vasa 2020;62:399-404.  ... 
doi:10.33678/cor.2020.031 fatcat:t6bkeibiszhojbgsu3nte3lzvm

CODDYAC: Connectivity Driven Dynamic Mesh Compression

Libor Vasa, Vaclav Skala
2007 2007 3DTV Conference  
Compression of 3D mesh animations is a topic that has received increased attention in recent years, due to increasing capabilities of modern processing and displaying hardware. In this paper we present an improved approach based on known techniques, such as principal component analysis (PCA) and EdgeBreaker, which allows efficient encoding of highly detailed dynamic meshes, exploiting both spatial and temporal coherence. We present the results of our method compared with similar approaches
more » ... ibed in literature, showing that using our approach we can achieve better performance in terms of rate/distortion ratio.
doi:10.1109/3dtv.2007.4379408 fatcat:nlkr33w7zvaijcozglmstcxqpm

The issue of infected false aneurysms in drug addicts
Problematika infikovaných falešných výdutí u narkomanů

Miroslav Dvořáček, Martin Bernat, Libor Vlček, Zdeněk Pelák
2008 Cor et Vasa  
The issue of infected false aneurysms in drug addicts Cor Vasa 2008;50(3):125-128  ... 
doi:10.33678/cor.2008.043 fatcat:dgn5ytxrvfegvh5yejezkdt664

Unconventional application of systemic thrombolysis to a patient with infective endocarditis
Nekonvenční podání systémové trombolýzy při infekční endokarditidě

Martina Hrošová, Libor Škňouřil
2010 Cor et Vasa  
Cor Vasa 2010;52:609-612.  ...  Cor Vasa 2010;52:609-612. We report the case of a younger adult female patient with a large right atrial lesion adherent to the tip of a port catheter.  ...  Systémová trombolýza při infekční endokarditidě Cor Vasa 2010;52(10)  ... 
doi:10.33678/cor.2010.156 fatcat:czntk7oddnh5fjsfh4xkl6qjwq

Role of TEE during video-assisted open heart surgery
Role TEE při videoasistované kardiochirurgické operaci na otevřeném srdci

Bronislav Holek, Libor Škňouřil, Miloslav Dorda, Piotr Branny, Marian Branny
2010 Cor et Vasa  
Cor Vasa 2010;52:600-602. Cíl práce: Popsat použití transezofageální echokardiografi e (TEE) v průběhu miniinvazivní kardiochirurgické operace na otevřeném srdci.  ...  Cor Vasa 2010;52:600-602. Aim of study: To describe the use of transesophageal echocardiography (TEE) during miniinvasive open heart surgery procedure.  ...  TEE při videoasistované kardiochirurgické operaci Cor Vasa 2010;52(10)  ... 
doi:10.33678/cor.2010.154 fatcat:mnmn43qbjvbtdfjaj5rdyfouta
« Previous Showing results 1 — 15 out of 76 results