Filters
386 Hits in 2.8 sec

Joseph Paelinck (1781-1839). Leven en werk

Daniel Vervenne
2017 Ghendtsche Tydinghen  
De kunstschilder Joseph Paelinck werd geboren te Oostakker op 20 maart1781, als zoon van Antoon Paelinck en J eanne De Winne. Reeds op jeugdigeleeftijd toonde hij aanleg voor de tekenkunst.  ...  Picqué (1799-1869), F. Bodurnoot (1808-1829), F. De Vigne (1806-1862), E. De Biefve (1809-1882), en zelfs J . Paelinck. ··oe aanbidding der herders··. I iUO . Wachtehekc. St.-Catharinakerk.  ...  Joseph Paelinck overleed te Elsene op 19 juni 1839. De uitvaart vond plaats in het parochiekerkje van deze gemeente.  ... 
doi:10.21825/gt.v14i5.7136 fatcat:23qpaj23gvcwvcdqwpxf32vlaq

Vraag en Antwoord 13-4

Gt GT
1970 Ghendtsche Tydinghen  
Kruis; naar : Sinte-Kruys-Wynckele of het huidige St. Kruis Winkel. Zou u mij wijzer kunnen maken over het waarom, hoe en WANNEER van die naamomkering ?  ...  Het is niet mijn bedoeling om hier al de schrijfwijzen aan te halen die er gekomen zijn door spellingswijzigingen, maar om te weten wanneer de naamverandering heeft plaats gehad : Wynckele-Sinte Kruys  ...  Marcus en zoverder naar Hulst; f\t~o Noord-Zuid: St. Joseph, St. Geleyn (St.Gelein), St.  ... 
doi:10.21825/gt.v13i4.7200 fatcat:vhjpn6epq5anvc2iwyusscdmcq

Page 554 of National Union Catalog Vol. 51, Issue [page]

1963 National Union Catalog  
Jamaica—Descr. & F 1872.88 ‘917.298 63-25915 KU C& FU GU NB NIC NN CaBVa MiD Stoppelman, Joseph W: illem Ferdinand. People of Mexico iby — W. F. Stoppelman.  ...  Title, oye 58 917.2 65-33776 Stoppelman, Joseph Willem Ferdinand. People of Mexico ;by, Joseph W. F. Stoppelman. New York, Hastings House ,1966, xi, 31 p. illus., pone, 21 em. 1.'  ... 

Page 254 of PMLA. Publications of the Modern Language Association of America Vol. 46, Issue 1 [page]

1931 PMLA. Publications of the Modern Language Association of America  
The whole passage, as Berendsohn has pointed out (Goethes Knabendichtung, p. 93 f.), is based upon the Dutch text of Vondel’s Joseph in Dothan.  ...  Kramer gives “‘Huis-verdriet” as a synonym of Huis-kruis correspond- ing to the German Hauskreuz.  ... 

Editors' Introduction to Volume 6, Issue 2

Joseph F. Donnermeyer, Alistair Harkness
2022 International Journal of Rural Criminology  
Joseph F. Donnermeyer and Alistair Harkness Editors  ...  Chunghyeon Seo, Nathan Kruis and Sangjun Park assess school violence and safety policies in a US context, considering whether location matters.  ... 
doi:10.18061/ijrc.v6i2.8917 fatcat:u5l4p4kbhngyffyw53zzc5xdd4

Page 22 of American Journal of Numismatics Vol. 39, Issue 1 [page]

1905 American Journal of Numismatics  
Joseph Francois Kluyskens (1771-1843), of Ghent. sesides Nos. 1948-9, see No. 2214. B. 1. Medical Colleges. urtrai. School of Medicine. Seal. Obverse.  ...  F. 3. Pharmacists. 2211. Odverse. Within laurel wreath, with various ornaments: SILVER TOKEN | B. PHILLIPSON CHEMIST BRIGHTON Reverse as that of No. 1321 (R. Phillipson). Silver.  ... 

Page 349 of National Union Catalog Vol. 13, Issue [page]

1953 National Union Catalog  
AC30.G4 Heft 25 46-36403 rev* (Miinchen, F. Eher Nachfolger,  ...  PG3969.K7DS 1955 57-18673 f Krukaval Sof'ia Karl Actpaxaucrift’ xpafi. C.-Ilerep6yprs, Terep6yprexin yreounit ge 3 1904, At head of ti of title: To f Poanoh semab. Includes bibliography.  ... 

Negentiende-eeuws manuscript over de behandeling van dierenziekten uit het archief van de familie Bouckaert van Waregem (België)

Jan Bouckaert
2005 Van Mensen en Dingen tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen  
Het huis staat nu de koop, nadat de weduwe van mijn oom Joseph Bouckaert eruit getrokken is.  ...  Kruis t; dat f ésus op zijne ge benedijde schouderen droeg na den berg van Calvariën belieft mij te zegenen heden en altijd mijne ziel en mijn vel mijn vleesch en mijn bloed opdat ik gedurende deze dagen  ... 
doi:10.21825/vmend.v3i2.5319 fatcat:itf34ermt5cynktdtu2devrxni

Page 269 of National Union Catalog Vol. 18, Issue [page]

1958 National Union Catalog  
On spine: De D410.G72 roene Amsterdammer, 1377-1952. 5846436 f Het Groene Kruis see Algemene Nederlandse Vereniging "Het Groene Kruis." Groeneboom, Petrus, 1874- ed. see Aeschylus. Perser.  ...  Pierre Joseph Proudhon, socialist, Stockholm, Frihetliga bokgillet ,1959, Tecinoks Ssatieareahy 1. Proudhon, Pierre Joseph, 1800-1865.  ... 

QUERIES

1913 Mariner's Mirror  
-F. K. I.  ...  -F. H. 66. TARRING AND FEATHERING.  ... 
doi:10.1080/00253359.1913.10654719 fatcat:sbizm2uekzaj3e3lbhqgvbjg7m

Page 65 of National Union Catalog Vol. 39, Issue [page]

1963 National Union Catalog  
Joseph T., 1. Tennessee. Uni- one “ U.S. Dept. of Health, kt and Welfare.  ...  National-Demokratische Partel Deutschlands DD261.N355 64-11 ft Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis." see Red Cross. bey we ena Nederlandsche Roode Kruis.  ... 

De merken van het Iepers edelsmedengilde

C. Denorme
1966 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
Constant Joseph Van Acker Vrijmeester 1743 Volgende meestertekens van Ieperse zilversmeden zijn er bewaard : Philip Joseph De Coene Caerle de Fourmestraux I.I. de Fourmestraux Judocus Van de  ...  Stadsarchief Roeselare, boek 700, f° 224 v°, en 701, f° 247. 39.  ... 
doi:10.21825/hvgg.v103i1-2.4287 fatcat:n7guaw4qwnei3es2gtwtcffyey

PUBLICATIONS RECEIVED

1913 Mariner's Mirror  
-F. K. I.  ...  -F. H. 66. TARRING AND FEATHERING.  ... 
doi:10.1080/00253359.1913.10654720 fatcat:f4jvcpyzofculcjyd46xjbxhta

Page 402 of National Union Catalog Vol. 22, Issue [page]

1948 National Union Catalog  
Ridder André de, 1888" 1888- API5.V57 059.3932 48-49867° Het Viaamsche Kruis. Handboek voor eerste hulp bij ongevallen (x. H. B. 0.) 4. uitg. van het Viaamsche Kruis.  ...  New York (1950, PE1628.S6 1950 423 Vizetelly, Francis Horace, 1864-1938 see The New Funk & Wagnalls encyclopedia, p' air repared under the editorial direction of Joseph Laffan Morse.  ... 

Page 365 of PMLA. Publications of the Modern Language Association of America Vol. 77, Issue 2 [page]

1961 PMLA. Publications of the Modern Language Association of America  
Dominicus, F. C. “Een merkwaardige overeenkomst in twee verzen van Vondel.” LT, No. 208, pp. 75-76. 12436. Duinkerken, Anton van. ‘Joseph in Egypten." Gids, Cxxtv, 114-120. 12437. Leeuwe, Hans de.  ...  Kruys, J. de. “Rondon Starter: De aankondiging van zijn gedicht ‘Wt-treckinge vande Borgery van Amsterdam’."’ NTg, Liv, 217-222. See also 12442. Visscher, R. 12434. Arens, J. C.  ... 
« Previous Showing results 1 — 15 out of 386 results