Filters
54 Hits in 0.88 sec

On equivalent sets of functions

Jaak Henno
1982 Discrete Applied Mathematics  
doi:10.1016/0166-218x(82)90073-7 fatcat:xpgezhdsvfd2nbv4cqf5gyyes4

About the Essence of Intelligence – Will Artificial Intelligence (Ever) Cover Human Intelligence? [chapter]

Hannu Jaakkola, Bernhard Thalheim, Jaak Henno
2022 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications  
Computers were originally developed for executing complex calculations fast and effectively. The intelligence of computer was based on arithmetic capabilities. This has been the mainstream in the development of computers until now. In the middle of 1950s a new application area, Artificial Intelligence (AI), was introduced by researchers. They had interest to use computers to solve problems in the way intelligent beings do. The architecture, which supported calculations, were conquered to
more » ... tasks associated with intelligence beings, to execute inference operations and to simulate human sense. Artificial intelligence has had several reincarnation cycles; it has reappeared in different manifestations since this research area became interesting for the researchers. All the time a lot of discussion about intelligence of these systems has been going on – are the AI based systems and robots intelligent, what is the difference of human and machine intelligence, etc. Abilities related to intelligence cover ability to acquire and apply knowledge and skills, as well as ability to learn. AI provides different manifestations to the term "intelligence": the human intelligence is a wide variety of different types of intelligence, as well as the meaning of artificial intelligence has varied over time. In our paper we will look to this term, especially to provide means for comparing human and artificial intelligence and have a look to the learning capability related to it.
doi:10.3233/faia210475 fatcat:spntubdzm5anhcnssjolcmhre4

Page 2930 of Mathematical Reviews Vol. , Issue 80H [page]

1980 Mathematical Reviews  
Henno, J. [Henno, Jaak] 80h:08005 On idempotents and Green relations in the algebras of many-placed functions. ‘ Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. 3 (1977), no. 1, 169-178.  ...  Jan Chvalina (Brno) Henno, Jaak 80h:08006 On the completeness of associative idempotent functions. Z. Math. Logik Grundlag. Math. 25 (1979), no. 1, 37-43.  ... 

Page 4682 of Mathematical Reviews Vol. 58, Issue 6 [page]

1979 Mathematical Reviews  
Henno, Jaak 58 #32055 On the complexity of multiplaced functions. (German and Russian summary) Elektron. Informationsverarbeit. Kybernetik 13 (1977), no. 11, 585-593.  ... 

Page 2160 of Mathematical Reviews Vol. 53, Issue 6 [page]

1977 Mathematical Reviews  
Z. 15380 Hennion, Pierre-Yves 15076 Henno, Jaak 12870 Henriksen, Melvin 13323 Herrington, Larry L. 14415 Herschkowitz- Kaufman, M. 15409b Herz, Carl 14650 Herzog, Marcel 13364 Hestenes, David 15208 Heyer  ... 

Eesti sõnamuutmise uurimise lühiülevaade

Annika Viht
2017 Mäetagused  
Gutslaff 1648 = Lepajõe, Marju & Peebo, Jaak (toim). Gutslaff, Johannes 1998. Observationes Grammaticae circa linguam Esthonicam. Grammatilisi vaatlusi eesti keelest.  ...  EKG I 1995 = Erelt, Mati & Kasik, Reet & Metslang, Helle & Rajandi, Henno & Ross, Kristiina & Saari, Henn & Tael, Kaja & Vare, Silvi. Erelt, Mati & Erelt, Tiiu & Saari, Henn & Viks, Ülle (toim).  ... 
doi:10.7592/mt2017.69.viht fatcat:shtgopcjyzfercfvnslwoqehvi

Page 3330 of Mathematical Reviews Vol. , Issue 80I [page]

1980 Mathematical Reviews  
Rose (Nottingham) Henno, Jaak 80i:03037 The depth of functions in m-valued logic. (German and Russian summaries) Elektron. Informationsverarb.  ... 

Page 456 of Mathematical Reviews Vol. , Issue 84b [page]

1984 Mathematical Reviews  
Tomas Havranek (Prague) Henno, Jaak 84b:03038 On equivalent sets of functions. Discrete Appl. Math. 4 (1982), no. 2, 153-156.  ... 

"Meil oli Mihkel Mehka ja ta naise nimi Hipp" – Hargla kihelkonna tunnuslikest eesnimedest

Taavi Pae
2020 Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri  
Setode eesnimedest on andnud ülevaate Jaak Simm (1983) ning Eva Saar (2015) .  ...  Sageduselt kolmandal kohal on aga Henno (Heno jmt variatsioonid), mida võib samuti pidada teataval määral Hargla kihelkonnale spetsiifiliseks eesnimeks.  ... 
doi:10.12697/jeful.2020.11.1.06 fatcat:inmct6obw5blzehdjrdacb5mty

Computing and Computer Science in the Soviet Baltic Region [chapter]

Enn Tyugu
2009 IFIP Advances in Information and Communication Technology  
Jaak Henno received a postdoc position with A. Salomaa's group in 1976; he worked on the complexity of multiplace functions and even published together with Salomaa.  ...  Systolic algorithms and FFT (Ilmar Arro, Toomas Plaks). o Synthesis of programs (Enn Tõugu, Grigori Mints). o Attribute grammars (Jaan Penjam, Merik Meriste). o Expert systems and knowledge representation (Jaak  ... 
doi:10.1007/978-3-642-03757-3_3 fatcat:op5qlpqd3ne2bj67l6m5qho3ma

MUUTUSED EESNIMEKASUTUSES XIX SAJANDIL MARTNA JA PALAMUSE NÄITEL

A Hussar
2012 The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society  
nimekasutusest leiduvad ainult Martnas nimed Andrus, Kristow, Moritz, Pri(i)dik, Pri(i)do ~ Priidu, Prommold, Rein, Reinut, Sassi, ning Palamusel nimed Andres, Dannel, Elias, Gusti, Hendrik, Hindri, Jaak  ...  Henno, kairit 2000. Poeglaste eesnimed Pöide eesti koguduse 1801.-1840. aasta sünniregistreis. -Emakeele seltsi aastaraamat 44-45 (1998-1999). Tartu, 30-41. Hussar, annika 2009.  ... 
doi:10.3176/esa57.03 fatcat:pk7g2nifwfhavofljlkgtxh7da

Emakeele Seltsi keeletoimkond XX sajandi II poolel

T Erelt
2021 The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society  
Kogu selle aja oli tegevust esimehena vedanud rein Kull. liikmed olid olnud Elmar Elisto, Mati Hint, Arnold Kask, Henno Meriste, Erich raiet ja Ellen uuspõld, töökoosolekuist osa võtnud Heino Ahven, Tiiu  ...  Toimkonna vanem oli kuni 1996. a kevadeni Jaak Peebo, 1996 -2000 Tiiu Erelt. Seda perioodi käsitleb "Kirjakeele tea taja II 1993 -2000 .  ... 
doi:10.3176/esa66.16 fatcat:wqrdqfxbczgstmg7ft3hgsnfba

Jaanuar, veerpalu, märts, aprill, mae... Pilk spordimaailma läbi folklooriprisma

Piret Voolaid
2002 Mäetagused  
Kloe laulule on ju "otse meie esijalgpalluri- le kirjutatud". 3. 2003. aasta 21. veebruari õhtul lauldi Val di Fiemme suusatami- se MMil hõbemedali võitnud Jaak Maele laulu: Jaak alati on tubli mees  ...  Selle laulu repertuaari kaasamise põhjus on ilmselge: 1970. aas- tail Henno Käo kirjutatud eestikeelsed sõnad ansambli Apelsin repertuaaris olnud H.  ... 
doi:10.7592/mt2002.21.spordifolkloor fatcat:3aatdenijrdmjiqxd7uawv7ete

The Currency of Youth. The "Young Author" and the "Literary Group" in the 2000s
Nooruse valuuta. "Noorkirjanik" ja "rühmitus" nullindatel

Priit Kruus
2013 Methis: Studia Humaniora Estonica  
"noor- 1990. aastate lõpus ja uue sajandi alguses toimunud "noorteplahvatust" võib kirjeldada kui brändistumist, mille tagajärjena töötatakse noorkirjanik ja rühmitus tähendustes ( 2001 ) 2001 , Sass Henno  ...  , kogumiku "Väike kuri kevad" ja paljude noorkirjanike debüütide toimetaja), samuti kajastas Jaak Urmet alias Wimberg (eelkõige Eesti Päevalehe toimetajana) noorkirjanikke üsna rohkelt.Oma "Järelehüüdes  ... 
doi:10.7592/methis.v8i11.1001 fatcat:dcwtmxoykrctlpbpwrhvxeegty

Sissejuhatavalt koolidiskursusest: tekstid ja kirjaoskus neljas õppeaines

Merilin Aruvee
2022 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat  
Eestis jääb aga uurimuslik praktika kasinaks (Henno jt 2017: 269) .  ...  (Coffin 2006 : 23, Duhaylongsod jt 2015 : 590-591, Wineburg, Reisman 2015) Sõnu soovitatakse õppida kontekstis, et need õpilasele kaugeks ei jääks.  ... 
doi:10.5128/erya18.04 fatcat:6z7qpyjaoreoff4do5jx3mwb3m
« Previous Showing results 1 — 15 out of 54 results