Filters
5 Hits in 0.88 sec

Automated Analysis of siRNA Screens of Virus Infected Cells Based on Immunofluorescence Microscopy [chapter]

Petr Matula, Anil Kumar, Ilka Wörz, Nathalie Harder, Holger Erfle, Ralf Bartenschlager, Roland Eils, Karl Rohr
Informatik aktuell  
We present an image analysis approach as part of a highthroughput microscopy screening system based on cell arrays for the identification of genes involved in Hepatitis C and Dengue virus replication. Our approach comprises: cell nucleus segmentation, quantification of virus replication level in cells, localization of regions with transfected cells, cell classification by infection status, and quality assessment of an experiment. The approach is fully automatic and has been successfully applied
more » ... to a large number of cell array images from screening experiments. The experimental results show a good agreement with the expected behavior of positive as well as negative controls and encourage the application to screens from further high-throughput experiments.
doi:10.1007/978-3-540-78640-5_91 dblp:conf/bildmed/MatulaKWHEBER08 fatcat:oanrkwqj2faurbpredu7s6n4vu

Page 2 of Evangelist and Religious Review Vol. 26, Issue 50 [page]

1855 Evangelist and Religious Review  
As a nreeent to ttoir danahtan mn n.n Nothing Ilka U haf Mra. Theodora Sedgwick, Mrs. Lawii (granddangktar of the Talaa of voar Actidota to Malaria.  ...  * "It* * cond^d Price, in eloth gilt, 87.60; antique morocoo, 810. — We have read few worz. to whiA we eonid give a more aneodotee and practical reflectioni. !  ... 

Personen- und Lehrveranstaltungsverzeichnis // Gesamthochschule Kassel. Universität. - Wintersemester 1983/84

(:Unkn) Unknown, Universität Kassel, Gesamthochschule Kassel
2020
111 Heider ~ Porstmann+ Porstmann+/NN Wörz Wörz/NN Wörz Wörz 308 1 Lfd.  ...  Wörz Wörz W"drz Wörz Ritsch+ Weisgerber + Wolff Wolff Wolff Wolff/Zöbisch Zöbisch Zöbisch/Wolff Wolff/Walter/ Onken Bliss Feist/Tawfik Glauner Glauner/Wolff/NN Baum  ... 
doi:10.17170/kobra-202009041730 fatcat:g43g4brtibdxxleycjtplaskhe

Rozwój stanów doskonałości w Polsce, V Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia (1862-1962)

Joachim Bar
1966 Prawo Kanoniczne  
K ilka szczegółów podał ks. Nowowiejski (Dzieje in stytutu s. 200 i 294), a autor uzyskał nieco inform acji od s. Albiny Zy chert. 44 K ronika krakow ska cz. I (rkps w ADKr.) pod dniem 3.  ...  Posiada duży ogród i obszerne pod wórze. Dla podopiecznych jest przeznaczony dw upiętrow y blok, dla zarządu i personelu inny budynek usytuow any obok zakładu.  ...  W iększe znaczenie od prow adzenia ochronki m iała zorgani 77 K ilka aktów luźnych i listów odnoszących się do placówki Po biedr znajduje się w ADKr., teka z napisem "Fundacje".  ... 
doi:10.21697/pk.1966.9.3-4.02 fatcat:hfyu5yyr3ncjbfkkxfg2ycvx7a

LIESELOTTE RESCH MEDIZINISCHE FAKULTAT 1964·1970 MONeHEN

Ladjslaus Buzas, V Rzeichnis, Dfr Doktoren, Und Dissertationen, N Yensregister
unpublished
· 2.4.1968 -u 68.12390 SPILGIES, Ilka: Klinische und experimentelle Untersuchungen Über die Wirkung verschiedener Proge- stagen-Östrogen-Kombinationen.  ...  -München 1968, 38 s.mit Abb, 3.12.1968 -u 68,12536 WÖRZ, Peter: Untersuchungen zur Frage der Wirkungsweise intraarterieller Gasinsui'flationen auf die Kompensation arterieller Durchblutungsstörungen  ... 
fatcat:arji5wnzoncgfis4iocprtqf4y