Filters
6,169 Hits in 3.2 sec

ФАКТОРИ РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

L. P. Bodnar, A. O. Bob, R. Ya. Bodnar, N. I. Reha, T. V. Bodnar
2018 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
Отримано 14.02.18 ©L. P. Bodnar, A. O. Bob, R. Ya. Bodnar, N. I. Reha, T. V.  ...  I.  ... 
doi:10.11603/2415-8798.2018.2.8929 fatcat:ojbuhlansnhynhrs76fel4chsm

INVESTIGATION OF Cu2ZnSnS4-Cu2ZnSnSe4 SYSTEM

I. V. Bodnar, I. A. Victorov, L. V. Volkova, R. L. Buntsevich
2019 Doklady BGUIR  
L+ Рис. 3.  ...  BODNAR, I.A. VICTOROV, L.V. VOLKOVA, R.L.  ... 
doaj:7ac96eb1a7ba47308ea8493ba95da129 fatcat:uiya6hjwmzfm7dgsjeam4m332e

Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умови поліморбідності

Ya. Ya. Bodnar, I. Ya. Dziubanovskyi, T. K. Golovata, P. Ya. Bodnar, N. O. Suslova, L. P. Bodnar
2018 Шпитальна хірургія Журнал імені Л Я Ковальчука  
Мета роботи: з'ясувати закономірності процесів ремоделювання внутрішніх органів померлих від ускладненого панкреатиту за умов поліморбідності. Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз163 протоколів розтинів і патогістологічного дослідження некропсій померлих від гострої хірургічної патології. Серед них гострий панкреатит як основне захворювання діагностовано у 30 осіб, що становить 18,5 % від усієї кількості проаналізованих протоколів.Результати досліджень та їх обговорення. За
more » ... и розтину діагностовано супутню серцево-судинну патологію, а саме атеросклероз аорти ( 73,3 %), ІХС (60,0 %), артеріальну гіпертензію (60,1 %), а також ХОЗЛ (63,3 %) і ендокринопатії (23,3 %). В цілому індекс поліморбідності становив 4,7. Струтурною складовою поліорганної недостатності при гострому панкреатиті є комплекс структурних змін серця, нирок, легень, печінки і надниркових залоз. Мікроскопічним дослідженням встановлено, що постійною складовою в патогенезі поліорганної недостатності при гострому панкреатиті є наявність різного ступеня виразності розладів кровообігу у всіх внутрішніх органах.
doi:10.11603/2414-4533.2018.1.8856 fatcat:ahmnrfs7ufclhijpcv5lj6hshe

CLINICAL CASE OF TEENAGER'S SEVERE POLYTRAUMA

O B Bodnar, A G Iftodyi, V S Hashchuk, B M Bodnar, L I Vatamanesku
2017 Clinical anatomy and operative surgery  
Обнаружена трехэтапность оказания помощи: I этап -сохранение жизни; II -коррекция осложнений политравмы; III -восстановление функции поврежденных органов.  ...  III stages of medical treatment are suggested: I stagesaving of life; IIcorrection of multiple injury complications; IIIrestore the functions of the damaged organs.  ... 
doi:10.24061/1727-0847.16.1.2017.69 fatcat:aqn4mulbrngrjjhkjvu32qtdx4

To the Question of How to Teach "for a Psychologist"

A. M. Bodnar, Ural Federal University, E. L. Bodnar, Ural Federal University
2020 Izvestiâ Ural'skogo Federal'nogo universiteta. Seriâ 1. Problemy obrazovaniâ, nauki i kul'tury  
К ВОПРОСу О ТОМ, КАК уЧИТь «НА ПСИХОЛОГА» Цель статьи -привлечь внимание к проблеме фундаментальности подготовки психологов. В условиях рынка, где мерило всего -прибыль, система образования легче всего жертвует -в угоду «заказчикам» -именно фундаментальностью своего продукта. Обсуждается, как нужно работать со студентами младших курсов, чтобы результаты этой работы стали надежной основой дальнейшей профессионализации. К л ю ч е в ы е с л о в а: фундаментальное образование; академическая и
more » ... ческая психология; понятийное мышление; функциональная неграмотность; образовательная деятельность; система образования. Когда интересуешься проблемами психологического образования, то создается впечатление, что обсуждается только один вопрос: как готовить практических психологов. Статей на эту тему довольно много [1, 5, 18] , и вопрос этот, конечно, важный, но неужели главный, ключевой? Готовить будущих практических психологов (т. е. подавляющее большинство всех поступивших на психфаки), как пишет В. А. Мазилов, следует, исходя из«стандарта научности» практической психологии [10, 232]. Однако можно ли считать практическую (она же «конкретная», «живая» и пр.) психологию, с одной стороны, и фундаментальную, академическую, -с другой, рядоположенными, а не иерархизированной конструкцией? К утвердительному ответу тяготеют ученые, склонные к постмодернизму [16] . В конечном счете выбор позиции всегда волевое решение, но аргументация важна. И аргументация классиков (Выготский, Ананьев, Леонтьев, наследники их школ) для нас очевидно предпочтительна БОДНАР Александр Михайлович -кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Уральского федерального университета (
doi:10.15826/izv1.2020.26.2.040 fatcat:eesp4jqj2jfqxin6dzaaczlrzi

GROWTH AND PROPERTIES OF Cu2ZnSnS4 SINGLE CRYSTALS

I. V. Bodnar, I. A. Victorov, L. V. Volkova, S. A. Pauliukavets
2019 Doklady BGUIR  
BODNAR, I.A. VICTOROV, L.V. VOLKOVA, S.A. PAULIUKAVETS  ...  Введение Cоединения типа A2BCX4, (А I -Cu, Ag; B II -Zn, Cd; X VI -S, Se, Te) в последнее время привлекают к себе внимание различных групп исследователей, что связано с перспективностью применения указанных  ... 
doaj:4d16af6086f5450c914b79e298970b95 fatcat:77pcu2edm5diziwe6hdmo3awpe

Foreign bodies of the gastrointestinal tract (magnets) in a 4-year-old boy

O. B. Bodnar, B. M. Bodnar, L. I. Vatamanesku, V. S. Khashchuk
2014 Clinical anatomy and operative surgery  
Кафедра дитячої хірургії та отоларингології (зав. -проф. Б.М. Боднар) Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці СТОРОННІ ТІЛА ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (МАГНІТИ) У 4-РІЧНОЇ ДИТИНИ Резюме. На сьогоднішній день із розвитком іграшкової продукції виникає безліч випадків проковтування сторонніх тіл дітьми, які зазвичай проходять по шлунково-кишковому тракту безсимптомно та без негативних наслідків. Найнебезпечнішими вважаються магнітні вироби, що призводять до тяжких ускладнень та
more » ... оперативного втручання. Ключові слова: шлунково-кишковий тракт, магніти, діти.
doi:10.24061/1727-0847.13.4.2014.20 fatcat:mgwp47otbbeszhzkwu7fz6fqm4

Application Of Ozonized Physiological Solution In A Comprehensive Treatment Of Peritonitis In Children

B. M. Bodnar, A. M. Unhurian, O. B. Bodnar, L. I. Vatamanesku
2014 Clinical anatomy and operative surgery  
Nouri-Majalan, I. Najafi, H. Sanadgol [et al.] // Perit. Dial. Int. -2010. -V. 30(1). -P. 19-22.  ... 
doi:10.24061/1727-0847.13.2.2014.16 fatcat:elabrqfj4rfi7dlpt4lt3s2r4u

Bicuspid mitral bioprosthesis

E Bodnar, N L Bowden, P J Drury, E G Olsen, I Durmaz, D N Ross
1981 Thorax  
A bicuspid mitral bioprosthesis was prepared by mounting glutaraldehyde-processed porcine pericardium onto commercially available Brownlee-Yates stents. The bioprostheses were inserted into 17 dogs. Haemodynamic performance and long-term function of the valve was assessed. Of the 11 animals in the survival group, eight died within the 24-72 hour postoperative period. The clinical picture of these animals revealed progressive left ventricular failure although the bioprostheses were tested and
more » ... nd competent both at insertion and at necropsy. The causes of the late deaths were deterioration of the porcine pericardium in two, and cerebral embolism in another. The acute haemodynamic studies showed a significantly high closing reflux from within the tubular bioprosthesis, and this reflux was found to be inherent in the design. It was concluded that any stented bicuspid valve where the stent assumes the function of the papillary muscles, has to be tailored so that parts of the tissue can assume the function of the chordae tendineae to minimise the closing reflux.
doi:10.1136/thx.36.1.45 pmid:7292380 pmcid:PMC471440 fatcat:hkzo6c2fkrhsdmwqejnfvqnz54

THE USE OF HYALURONIC ACID FOR THE TREATMENT OF ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN

O. B. Bodnar, V. S. Khashchuk, L. I. Vatamanesku, H. B. Bodnar
2017 Clinical anatomy and operative surgery  
Животные были разделены на две группы: I группа -моделирование спаек брюшной полости (25 крыс); II группа -лечение спаечного процесса.  ...  I group were "Defensal" were not to use (56 patients). II group were "Defensal" to use (28 patients). The follow-up of children from 1 to 4 years.  ... 
doi:10.24061/1727-0847.16.3.2017.66 fatcat:3hp43d4vpvfkrp56jm3bjrocom

Anomalies Of Development And Colon In Children: Diagnosis And Indications For Surgical Treatment

O. B. Bodnar, B. M. Bodnar, L. I. Vatamanesku, S. O. Sokolnyk, A. M. Unhurian
2014 Clinical anatomy and operative surgery  
The results of the survey 338 children with chronic constipation. In 211 (62.43%) patients had abnormal development and fi xation of the colon. The conducted analysis set that by testimonies to surgical treatment of dolichosigmoid, Payre's disease and Cyilaiditi's syndrome needs to consider: chronic locks, recrudescent abdominal pain, encopresis and uneffectiveness of conservative treatment for a year.
doi:10.24061/1727-0847.13.3.2014.13 fatcat:47rkev4gsnbyxcll4wcnysgkye

USING FLAP PLASTIC SURGERY ON A NUTRITION BRANCH FOR THE TREATMENT OF PILONIDAL SINUS IN CHILDREN

O. B. Bodnar, R. Yu. Randiuk, L. I. Vatamanesku, M. V. Khoma, V. S. Khaschuk, B. M. Bodnar
2019 Clinical anatomy and operative surgery  
Afşarlar CE, Yılmaz E, Karaman A, Karaman I, Ozgüner IF, Erdoğan D, et al.  ... 
doi:10.24061/1727-0847.18.3.2019.5 fatcat:ugbm5yejzfcqtp4lmyz5hkuw7m

EXPERIENCE OF THE USE OF ANTIADHESIVE METHODS AT ADHESIVE DISEASE AS A COMPLICATION AT THE HARD POLYTRAUMA AT THE CHILDRENS

O. B. Bodnar, V. S. Khashchuk, B. M. Bodnar, L. I. Vatamanesku, M. V. Khoma
2019 Clinical anatomy and operative surgery  
Laparoskopichna diahnostyka i likuvannya ostroy spaechnoy tonkokyshechnoy neprokhidnosti. 2009;1:27-30. (in Ukrainian). 5. Zhang Q, Ma S, Xi D.  ...  Обнаружена трехэтапность оказания помощи: I этап -сохранение жизни; II -коррекция осложнений политравмы и спаечной болезни; III -восстановление функции поврежденных органов.  ...  Laparoskopicheskaya diagnostika i lecheniye ostroy tonkokishechnoy neprokhodimosti. Khirurgiya Ukrainy. 2010;2: 89. (in Ukrainian). 3. Cartanese C. Lattarulo G. Barile І.  ... 
doi:10.24061/1727-0847.18.1.2019.15 fatcat:m44t3qqkojbqjciw7zbby3cnqe

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПНЕВМОНІЙ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КРОВІ

A. O. Bob, A. I. Khomitska, O. O. Chukur, L. V. Radetska, L. P. Bodnar, O. S. Kvasnitska, V. Y. Horodetskyi
2018 Здобутки клінічної і експериментальної медицини  
I. Khomitska, O. O. Chukur, L. V. Radetska, I. P. Savchenko, L. P. Bodnar, O. S. Kvasnitska, V. Y. Horodetskyi Матеріал і методи дослідження.  ...  FEATURES OF I. Horbachevsky Ternopil State Medical University SUMMARY.  ... 
doi:10.11603/1811-2471.2018.v0.i1.8610 fatcat:sgz7rdztjrcrxmsw2jbnxfayba

А COMBINATION OF THE DOLICHOSIGMOID, PAYRE'S SYNDROME, BAUHIN'S VALVE INSUFFIENCY COMPLICATED BY CHRONIC COLOSTASIS AND RECURRENT ABDOMINAL PAIN IN A CHILD

O. B. Bodnar, L. I. Vatamanesku, B. M. Bodnar, S. O. Sokolnyk, A. V. Bocharov
2012 Clinical anatomy and operative surgery  
Кафедра дитячої хірургії та отоларингології (зав. -проф. О.Б.Боднар) Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці Резюме. Питання діагностики та лікування поєднаних уроджених вад товстої кишки пов'язано з великою кількістю доопераційних та інтраопераційних помилок, що визначає їх актуальність. У статті наведені дані про поєднання доліхосигми, синдрому Пайра та недостатності баугінієвої заслінки у дитини, які розглядаються з позиції ембріогенезу. Ключові слова: доліхосигма,
more » ... м Пайра, недостатність баугінієвої заслінки, дитина.
doi:10.24061/1727-0847.11.4.2012.28 fatcat:rgaxbffonfebtfrkiqoayurpoi
« Previous Showing results 1 — 15 out of 6,169 results