Filters
433 Hits in 2.2 sec

Sensitivity and resolution improvement for in-vivo magnetic resonance current density imaging (MRCDI) of the human brain [article]

Cihan Goksu, Klaus Scheffler, Frodi Gregersen, Hasan H Eroglu, Rahel Heule, Hartwig R Siebner, Lars G Hanson, Axel Thielscher
2021 bioRxiv   pre-print
The k-space data was acquired in a ~1.6 times broader window and filtered with a Hanning window (( ) = (1 + (2 ∆ ⁄ )) 2 ⁄ , where = 1.6 determines the width of the filter, and = 1.2 the peak value) in  ... 
doi:10.1101/2021.03.23.436558 fatcat:erqd4mhi4jalzhse7busomem5q

Design and Implementation of a High Voltage Source for Biphasic Electrical Stimulators

Hasan H. Eroglu
2019 2019 International Conference on Applied Electronics (AE)   unpublished
By using a relatively high switching frequency of 180 kHz, the boost converter is realized with a small inductance of 10 μH.  ...  In electrical stimulation applications, boost converters operate in discontinuous conduction mode (DCM) since ripple component of inductor current (ȟ݅ ) is generally greater than its DC component ‫ܫ(‬  ... 
doi:10.23919/ae.2019.8867017 fatcat:dlwzmuruuvgsdirk4dkgdndxfq

Haberler

TK Yayın Kurulu
1988 Türk Kütüphaneciliği  
DKAÜ: H. Ali Ku ran, DKYÜ: Medine Ozan. TKDGKT: Ali İnci, Deniz Bahadır, Faika Gör des.  ...  BOLU (Toplantı tarihi: 31.5.1988) YKAÜ: Hüsniye Altmkaynak (B), Rahmiye Sayar (Y), Neşe Eroğlu (S), Sündüs Meşeoğlu, Ayten Gürer.  ... 
doaj:20869b3833e64f2e8f3ec008c3614c61 fatcat:okkuujr27jh6zoiijnr2gsfr7q

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ VE ENSTİTÜDE HAZIRLANAN YÜKSEK LİSANS-DOKTORA TEZLERİ

Hacer BAYTER
1999 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi  
Mustafa Kafalı Budak, H. Ömer: Hatay meselesi. Ankara, 1986. 63 y. Cengiz, Hasan Ali: Atatürk'ün eğitim anlayışı. Ankara, 1985. 96 y. Danışman: Prof.Dr.  ...  Refet Yinanç Türkmen, H. İlhan: Ahmet Anzavur ayaklanması ve tenkili. Ankara, 1987. 148 y. Danışman: Prof. Dr.  ... 
doi:10.1501/tite_0000000125 fatcat:zytgdfhi7vbtlanalcjc3gotfi

Haberler

TK Yayın Kurulu
1986 Türk Kütüphaneciliği  
TKDGMT Yusuf Tavacı, Hasan Keseroğlu, Neval İnan. Turan.  ...  TKYÜ : Neval inan, Reyhan Çetin, Nesibe Tokoğlu, Ali öngül, H. Önder Bilgin. DKAÜ : Nail Bayraktar, Muammer Ülker, Yu suf Tavacı. DKYÜ : Nebahat Sayım, Ayşe Özkan, Leman Şenalp.  ... 
doaj:8d7c4bf36543409a98497739bd805a1c fatcat:jp572n6t7rfojim72ivrwla2g4

Isolated adnexal torsion in a 20-week spontaneous twin pregnancy

Ilker Kahramanoglu, Vasfiye Eroglu, Hasan Turan, Gizem Kaval, Veysel Sal, Nedim Tokgozoglu
2016 International journal of surgery case reports  
Vasfiye Eroglu: Data collection. Hasan Turan: Writing the paper. Gizem Kaval: Data collection. Veysel Sal: Literature search. Nedim Tokgozoglu: Editing the language. Guarantor Ilker Kahramanoglu.  ...  The patient emergently underwent surgery with the presumed diagnosis of an ovarian torsion after 3 h of admission to hospital.  ... 
doi:10.1016/j.ijscr.2016.04.029 pmid:27129134 pmcid:PMC4855745 fatcat:co56hvfeevha5hpp5uzarwzzoe

Haberler

TK Yayın Kurulu
1984 Türk Kütüphaneciliği  
YKYÜ: Ay ten -Gürer, Mehmet Altaş, Neşe Eroğlu, Sün- düs Meşeoğlu, Mehmet Küçükata- lay.  ...  Tahsin Öcal, H. Bayram Can, Hüseyin Naz, Vahit Güç, Huriye Karakaya. DKAÜ: Ça pan Dağdelen. TKDGKT: Mehmet Denk. ERZURUM (Toplantı Tarihi: 15.5.1984) YKAÜ: Adnan Adlığ.  ... 
doaj:49d05c38527342e18673dc6f3084ae5f fatcat:o7dkz7qkrvatfottffsh63sypa

Yayın Tanıtımı: Bilal Kemikli, Mehmet Akkuş (Editörler), Mevlid Külliyatı (3 Cilt)

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN
2017 Türklük Bilimi Araştırmaları  
Süleyman Eroğlu tarafından hazırlanan Lâmî Çelebi ve Mevlidi başlığı gelmektedir.  ...  Hasan Aksoy tarafından öncelikle Şemseddin Sivâsî'nin hayatı ve eserlerinden bahsedilmiş, Sivâsî'nin mevlidi ile Vesîletü'n-Necât mukayese edilmiştir.  ... 
doi:10.17133/tubar.320005 fatcat:cg7p33cvt5cxtfwjtgqwlopzpa

Hasan Hüseyin Güneş, Kudüs Meğâribe Mahallesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017, 260 s. ISBN: 978-975-19-6820-3

Mustafa Öksüz
2017 Vakıflar Dergisi  
Askerî Rûznamçe Defterleri Ve Önemi: Kazâ-i Kudüs-i Şerîf Örneği Hurûfât or Askerî Rûznamçe Registers as Sources of Ottoman Social History and Their Significance: The Case of Kazâ-i Kudüs-i Şerîf Şerife Eroğlu  ...  Öz Kitâbiyât Hasan Mustafa Öksüz * tayin ve tespit edilen vakıf şartlarına göre varlığını muhafaza etmiştir.  ... 
doi:10.16971/vakiflar.374914 fatcat:mzan2uodxnac3cdmuwkrj4yvd4

Hatay'a Özgü Kırmızı Ölmez Çiçek (Helichrysum sanguineum (L.) Kostel ile Sarı Ölmez Çiçeğin (Helichrysum stoeshas spp. barallieri) Biyo Aktif Özellikleri

Hasan ASİL, Selim TAŞGIN
2021 Türk Doğa ve Fen Dergisi  
Ebrahimi-Najafabadi [2] Eroğlu EH, Hamzaoğlu E, Aksoy A, Budak Ü, H.  ...  Bunlar ise "Püren" (H. arenarium), kırmızı guddeme (H. sanguineum), beyaz kurna (H. pamphylicum) ve yoğurt çiçeği (H. orientale) gibi yöresel isimler almaktadırlar.  ... 
doi:10.46810/tdfd.851177 fatcat:hqyy3oy7hnf6jmnrwnc6se7jcm

Rental Transactions of Waqf Assets in Jerusalem in the 18th Century: Ijâra Wâhida, Hikr, Ijâra Tawîla, Khulû al-Shar'î

Şerife Eroğlu Memiş
2019 Journal of Islamicjerusalem Studies  
Sebil üzerinde yer alan kitâbede H. 1137/ M. 1724-25 tarihlerinde Hasan bin ed-Dani el-Hüseynî tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. 10 Aynı dönemde sicillerde yer alan kayıtlar incelendiğinde Kâdî-i  ...  Kudüs olarak Hasan el-Hüseynî adına iki kayıt tespit edilmiştir.  ... 
doi:10.31456/beytulmakdis.481133 fatcat:kef6bblokjdxxko4enoeovby44

Kerkük Osmanlı Subay Mezarlığı (Şehitliği)

Vehbi Günay, Saad F. Oumar
2017 Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi  
Eroğlu-M. Babuçoğlu-O. Özdil, a.g.e., s. 175-176. 24 Hasan Efendi ve evlâtlarının da burada yattığını belirtmiştir 26 .  ...  H.  ... 
doi:10.30517/cihannuma.373095 fatcat:ujovnnbvybax5cghvpj4cthaeu

HABERLER

TK Yayın Kurulu
1982 Türk Kütüphaneciliği  
Top rak (S), Güzide özden, H.  ...  : İkbal Eroğ lu, Mahire Lüleci, H.  ... 
doaj:d56610ddb14c498fbedf1247a5b86995 fatcat:uwji4tqppjg5xpecd27pphrc2q

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazıyla Antenatal Aneuploidi Serum Tarama Markerları Arasında İlişki Var mı?

Hasan EROGLU, Harun TOLUNAY, Neval ÇAYÖNÜ, Nazan Vanlı Tonyalı VANLI, Dilek SAHİN, Aykan YÜCEL, Salim ERKAYA
2020 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi  
GEREÇ VE YÖNTEMLER EROĞLU H.  ...  H. .  ... 
doi:10.38136/jgon.727368 fatcat:s7sbwu5i4vc5tcufcsoyfclm7i

D.T.C.F. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ ÇALIŞMALARI, III

Hasan KAVRUK
1991 Türkoloji Dergisi  
Aziz Nesin'in Romancılığı ve Anıları, Hasan Bilbaşar, 1977. Aziz Nesin'in Yapıtlarının İncelenmesi, Ethem Coşkun, 1978. Bahrü'l-Hakâyık, Mehmet Hamdi Ertoy, 1984.  ...  Tercüme-i Müfredat-ı İbn Baytar, H. Meriç Kortantamer, 1974. Tevarih-i Âl-i Osman, Metin Bozkurt, 1973. Tevarîh-i Âl-i Osman, Uyar Demirci, 1973.  ...  Tahsin Yücel'in Öykü ve Romancılığı, Şahin Eroğlu, 1979 . Tahsin Yücel'in Öykücülüğü, Fatma Sezer, 1976 . Takısız Ad Tamlaması, Uğur Çınaroğlu, 1972 .  ... 
doi:10.1501/trkol_0000000074 fatcat:uz3qoxlf3vejdbzh42rvt7virm
« Previous Showing results 1 — 15 out of 433 results