Filters
25,851 Hits in 1.9 sec

"Speaking Nearby:" A Conversation with Trinh T. Minh-ha

Nancy N. Chen
1992 Visual Anthropology Review  
TRINH T.  ...  Everything has to be packaged for consumption.  ... 
doi:10.1525/var.1992.8.1.82 fatcat:4mqtjk6rl5fptmrzd7zztzptra

Review: Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism by Trinh T. Minh-ha

Patricia Grimshaw
1991 Explorations in sights and sounds  
that the plight of her people has not gone unnoticed.  ...  Although Makeba has been exiled from Mrica for most of her fo ur-decade career, she reminds the reader that she and South Mrica are one and the same, that the political situation is slowly improving, and  ...  In Wo man, Na tive, Other, Trinh T.  ... 
doi:10.1525/ess.1991.11.1.40 fatcat:gor446ikvbgtzh2rvp5chm5uie

La mirada femenina a cine etnográfico documental. Reassemblage (Trinh T. Minh-ha, 1982)

María Marcos Ramos
2021 Revista Estudos Feministas  
Resumen: El cine documental de la directora vietnamita Trinh T.  ...  Minh-Ha ha sido uno de los más interesantes realizados en las últimas décadas por su acercamiento al mundo de la mujer de diversos países y por la reconfiguración del cine etnográfico y del lenguaje fílmico  ...  Trinh T.  ... 
doi:10.1590/1806-9584-2021v29n166150 fatcat:b3ctpdjgmzfddpn5hd4v7tnje4

[Trịnh, Cẩm Lan. Tiếng Hà Nội từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội]

Michal Schwarz
2019 Linguistica Brunensia  
Tiếng Nội từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội. Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Nội, 2017. 460 s.  ...  Správní oblast dnešní Hanoje se v historii několikrát přejmenovala nebo nesla paralelně užívaná jména (866-1009: Dnešní název Nội se datuje od reorganizace za císaře Minh Mạnga roku 1831 (Schweyer 2011  ... 
doi:10.5817/lb2019-2-10 fatcat:dztm3g7edreobj7gvg5ragqyi4

Stills

Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier
1996 Thresholds  
requires that, as a mediator-creator, one always travels transculturally while engaging in the local 'habitus' (or collective practices that link habit with inhabitance) of one's immediate concern. stills Trinh  ...  Minh-ha and Jean-Paul Bourdier Downloaded from http://direct.mit.edu/thld/article-pdf/doi/10.1162/thld_a_00559/1609227/thld_a_00559.pdf by guest on 01 May 2021 i The more an image is 'true to nature  ... 
doi:10.1162/thld_a_00559 fatcat:5gm3wmq5dzg5rlnuciltrxfwcq

Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris: Đặc điểm sinh học, giá trị dược liệu và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng nấm

Nguyễn Thị Liên Thương, Trịnh Diệp Phương Danh, Nguyễn Văn hiệp
2016 Can Tho University Journal of Science  
Cordyceps militaris is an entomopathogenic fungus with many medicinal values similar to Cordyceps sinensis and has been used for a long time in traditional medicines.  ...  Different from Cordyceps sinensis, which has very low mass production and only grows in natural environment, the fungus Cordyceps militaris can be farmed in artificial conditions.  ...  Khi phát triển quy trình nuôi câý hiệu quả nâḿ C. militaris các nhà sản xuất câǹ đa ṕ ư ́ng ca ć yêu câù về giống nấm, duy trì năng suât quả thể va ̀ ha m lươ ̣ng cordycepin trong quả thể cao.  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2016.460 fatcat:csks2jepk5fznhfqqq3ttjff2i

BIM cho các công trình hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam: Thực trạng, rào cản ứng dụng và giải pháp

Le Hoai Nam, Vu Thi Kim Dung, Hoang Van Giang, Dinh Nho Cang
2018 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.  ...  ứng dụng BIM cho các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam thông qua những phân tích về môi trường pháp lý cho việc ứng dụng BIM tại Việt Nam, tổng quan tình hình ứng dụng BIM cho các công trình hạ  ...  đó có 5 công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể (Bảng 3).  ... 
doi:10.31814/stce.nuce2018-12(1)-07 fatcat:tiqrfoc4v5bvbjq7g324yg77ve

Áp dụng mô hình thông tin công trình hạ tầng kỹ thuật (InfraBIM) cho thiết kế hệ thống thoát nước mưa

Lê Đức Mạnh, Đặng Thị Thanh Huyền
2021 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
Trong bài báo này, mô hình BIM được áp dụng cho công trình hạ tầng kỹ thuật (sau đây được gọi là InfraBIM) nhằm mô hình hoá các thiết kế hệ thống thoát nước mưa nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.  ...  Ở Việt Nam, mô hình thông tin công trình (BIM) đã và đang được coi như một cách tiếp cận quan trọng giúp tối ưu hóa trong quy trình thiết kế và vận hành các công trình xây dựng.  ...  Theo nhóm nghiên cứu của Cheng [7] , mô hình thông tin công trình hạ tầng kỹ thuật (InfraBIM) là một thuật ngữ thường được sử dụng trong ngành xây dựng để chỉ việc áp dụng BIM cho công trình hạ tầng kỹ  ... 
doi:10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(4v)-13 fatcat:xcqzsqf65jhaxnbna52d6rdimq

XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ THỰC NGHIỆM QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG URÊ CỦA PHÂN URÊ THÔNG MINH

NGUYỄN HỮU TRUNG, ĐỖ TRẦN HỒNG HẠT, NGUYỄN THỊ HÀ, TRẦN NGHỊ, TRỊNH VĂN DŨNG
2021 Journal of Science and Technology - IUH  
Quá trình giải phóng chất dinh dưỡng có ý nghĩa quan trọng cho việc đánh giá chất lượng và tính chất của sản phẩm SUF.  ...  Phân urê thông minh (SUF) có cấu tạo gồm lớp màng bọc bên ngoài nên giúp kiểm soát quá trình giải phóng và duy trì hàm lượng dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu cây trồng.  ...  Năm 2008, Basu và Kumar [14] đã biến đổi phương trình vi phân riêng phẩn thành phương trình vi phân toàn phần bằng cách giả định quá trình khuếch tán là khuếch tán phân tử và làm việc ổn định.  ... 
doi:10.46242/jstiuh.v49i01.2511 fatcat:yua3x2kstnbtjczln65hpfesc4

Influence of Organoclay on the Flame Retardancy and Thermal Insulation Property of Expandable Graphite/Polyurethane Foam

Nhung Hac Thi, Duy Linh Pham, Nguyen Thi Hanh, Ho Thi Oanh, Thi Hai Yen Duong, Thanh Nhan Nguyen, Nguyen Duc Tuyen, Dinh Long Phan, Ha Thu Trinh, Ha Tran Nguyen, Tung Ngo Trinh, Mai Ha Hoang
2019 Journal of Chemistry  
Expandable graphite (EG) is an intumescent fire retardant material and has been widely utilized in the polyurethane matrix.  ...  EG15-20A2.5-RPUF has a thermal conductivity of 0.048 W·m −1 ·K −1 , lower than that of EG15-RPUF (0.053 W·m −1 ·K −1 ). e thermal conductivity of EG15-20A5-RPUF was further decreased by 23% compared to  ... 
doi:10.1155/2019/4794106 fatcat:xasiw5z7qrbm3fmisb2gl7ukbm

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG SINH THÁI TẬP TÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG VẬT HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Vũ Quang Mạnh, Sakkouna Phommavongsa, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Phan Hoàng Anh, Chu Thị Hạnh
2021 Tạp chí Khoa học  
Nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giảng dạy động vật học ở Khoa Sinh học của Trường Đại học Sư phạm Nội, bài viết giới thiệu về nội dung và thiết kế hoạt động giảng dạy học tập về sinh thái tập  ...  (Chương trình năm học 2020-2021 của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Nội).  ...  Chương trình môn học Động vật học đang được giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm Nội (Chương trình năm học 2020-2021 của Khoa Sinh học), chủ đề "Sinh thái học và tập tính học" bao gồm một số nội dung  ... 
doi:10.54607/hcmue.js.18.8.3111(2021) fatcat:vamfk2tgcrc6vpmhaeh2vlfssy

QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VỀ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Huynh Anh Tuan, Do Thi Anh Thu
2017 VNU Journal of Foreign Studies  
Bài báo này báo cáo một phần kết quả của một đề tài nghiên cứu do Đại học Quốc gia Nội (ĐHQGHN) tài trợ (Mã số: QG.13.13).  ...  hoạt động dạy và học của chương trình nhằm đưa ra những kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình và chất lượng đầu ra cho sinh viên.  ...  Các hoạt động khác được SV đánh giá cao về mức độ cần thiết bao gồm tổ chức các buổi Gala SVNVCL (82%), giao lưu với SV các cơ sở/trung tâm giảng dạy tiếng Anh tại Nội (82%) và tổ chức, tham  ... 
doi:10.25073/2525-2445/vnufs.4147 fatcat:4jsxkxlpnvhz7dach23w5sbsfq

Propyl Gallate

Van Hai Nguyen, Minh Ngoc Le, Hoa Binh Nguyen, Kieu Oanh Ha, Thai Ha Van Pham, Thi Hong Nguyen, Nguyet Suong Huyen Dao, Van Giang Nguyen, Dinh Luyen Nguyen, Nguyen Trieu Trinh
2021 Molbank  
In this paper, an efficient, green, straightforward, and economical method for synthesizing propyl gallate using potassium hydrogen sulfate, KHSO4, as the heterogenous acidic catalyst has been developed  ...  However, the synthesis of PG using KHSO 4 as a catalyst has not been yet reported.  ...  This indicated that the reaction has reached a plateau and longer reaction time does not improve the yield.  ... 
doi:10.3390/m1201 fatcat:zwmje5kmtnh2vl7kv7zeduyx3i

Treatment of medical solid waste using an Air Flow controlled incinerator

Van Tuyen Trinh, Huu Tap Van, Quang Huy Pham, Minh Viet Trinh, Ha Manh Bui
2020 Polish Journal of Chemical Technology  
Therefore, a novel incineration technology for hazardous and domestic solid waste that has lower combustion incineration costs must be developed.  ...  Waste is continuously added to the drying chamber, which has a temperature range from 80 to 125 o C and a sieve (3) in the bottom of the chamber.  ... 
doi:10.2478/pjct-2020-0005 fatcat:don5y37gwbc3fgiumdawwflqbm

The Spectrum of Central Nervous System Infections in an Adult Referral Hospital in Hanoi, Vietnam

Walter R. Taylor, Kinh Nguyen, Duc Nguyen, Huyen Nguyen, Peter Horby, Ha L. Nguyen, Trinh Lien, Giang Tran, Ninh Tran, Ha M. Nguyen, Thai Nguyen, Ha H. Nguyen (+13 others)
2012 PLoS ONE  
The molecular diagnostic laboratory has separated laboratories for the different steps for PCR and has a unidirectional work flow to prevent contamination.  ...  The former has been proposed to replace S. bovis biotype 11/2 [56] and is a rare cause of adult meningitis. [57] We believe this is the first time it has been reported in Vietnam.  ... 
doi:10.1371/journal.pone.0042099 pmid:22952590 pmcid:PMC3431395 fatcat:puwapfujuzftfluqkh5cv7gqke
« Previous Showing results 1 — 15 out of 25,851 results