Filters
62 Hits in 1.3 sec

News and Notices. Dr. Jiří Kaván. [obituary]
Zprávy. Dr. Jiří Kaván. [nekrolog]

František Nušl
1933 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
Po převratu byla nouze o dobré pracovníky, a zdálo se, že se Kaván dostane na pravé místo.  ...  Jiří Kaván. Zemřel dne 30. března letošního roku. Narodil j se v Praze 3. února 1877. Studoval zde gymnasium a na filosofické fakultě matematiku a fysiku.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1933.121892 fatcat:7yc7fta4fzfo5cb4jxubixdd34

Correction
Oprava tisku

1907 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
Kaňka František: 0 polaritě v akustickém silovém poli. 24 str. Praha,, c. k. vyš. gymnasium na Malé Straně. Kaván Jiří, dr.: Úvod do sférické astronomie. I. část. 23 str. Prostějov, zem. vyš. reálka.  ...  Bátělc František: Vzácné plynné prvky ovzduší. I. část. 10 str. Louny, c. k. vyš. reálka. Malý Josef: Stupnice teplot od nej hlubších k nejvyšším. 9 str. Německý Brod, c. k. vyš. gymnasium.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1907.122590 fatcat:ykgy6mgvgfflbgwc6uzoxtdape

Committee Reports
Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků

1908 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
Jiří Kaván, assistent c. k. české university a professor c. k. čes. vyš. gymn. v Praze-III. ? p. Václav Tolar, posluchač c. k. české vysoké školy technické. Účetní: p.  ...  František Velísek, assistent c.k. české vysoké školy technické. Zapisovatel: p. Ferdinand Mládek, professor c. k. vyšší reální školy v Praze-VII. Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1908.121094 fatcat:k7mwapiafjaixcdzin7w2d25ae

Committee Reports
Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků

1909 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
František Nusl, professor c. k. české vysoké školy technické, p.  ...  Jiří Kaván, assistent c. k. české university a professor c. k. vyš. gymnasia v Praze-IIL, p. Václav Tolar, assistent c. k. české vysoké školy technické. Účetní: p. Karel Čupr, kand. prof. v Praze, p.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1909.123769 fatcat:krzpcrsxxbepfojzghjg2jap3a

Page 534 of National Union Catalog Vol. 28, Issue [page]

1963 National Union Catalog  
I, Dornette , William Henry L. , 1922- IParkA NUC67 -47953 Kavan, FrantiSek, 1866-1941 see Vancl, Karel, Frantidek Kavfn. 2., dopinéné a roz8frené vyd.  ...  Eva Mary Kavan and William H.L.  ... 

Committee Reports
Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků

1911 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
Jiří Kaván, adjunkt c k. české university. Pořadatel přednášek: p. dr. František Velísek, prof. c. k. české vysoké školy technické. Zapisovatel: p. dr.  ...  František Nušl, professor c. k. čes. vysoké školy technické, p. dr. Karel Petr, professor c. k. české university. Náhradníci : p. Václav Hruška, kandidát professury, p. dr.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1911.122400 fatcat:g5q6wmfiwbhchcb7cigaj7qgxe

With Chinese Communists against Husák's Regime of 'Normalization': The Listy Exile Group and Its Search for Political Partners against Soviet Domination in Central Europe
S čínskými komunisty proti Husákově normalizaci. Exilová skupina Listy a její hledání politických partnerů proti sovětské mocenské dominanci ve střední Evropě

Petr Orság
2016 Czech Journal of Contemporary History  
Kavan tehdy napsal text o studentském hnutí, čes- koslovenském jaru a invazi do časopisu Ramparts (viz KAVAN, Jan: Testament of a Prague Radical.  ...  Kavan už nedostal americké vízum, ale mohl zaslat příspěvek do konferenčního sborníku (KAVAN, Jan: A postscript. In: STETTNER, Edward A. (ed.): Perspectives on Europe.  ...  V František Janouch. 139 Podobný pocit v sobě zřejmě řešil také dávný známý čínského ministra zahraničí Wu Süe-čchiena Jiří Pelikán.  ... 
doi:10.51134/sod.2016.040 fatcat:q5dzsksbibhhvi6ihctv3adoni

Committee Reports
Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků

1910 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
Jiří Kaván, assistent c. k. české university a professor c. k. vyš. gymnasia v Praze-IIL, p. dr. Karel Rychlík, assistent c. k. české university, p.  ...  František Velísek, professor c k. české vysoké školy technické. Zapisovatel: p. dr. BoJmslav Mašek, professor c. k. vyš. reální školy v Žižkově. Zpravodaj: p.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1910.121876 fatcat:tva7sat7ffadrgviwteno7tv6e

Page 460 of National Union Catalog Vol. 12, Issue [page]

1953 National Union Catalog  
CT930.K3 1947 5544826 Kavan, Anna, pseud. see Edmonds, Helen (Woods) 1904— Kavan, Frantisek, 1866-1941. Dopisy Frantiska Kavana K. V. Uspofadala Marie Miskovi-Raisova. V Praze, Nakl.  ...  ND699.K38R3 53-21068 Kavan, Josef, 1903- see Nor, A. C., pseud. Kavan-Nor, Josef, 1903- see Nor, A. C., pseud. Kavanagh, Jack. areata isted., New York, Citadel Press 195 . 223'p. 21cm. 1.  ... 

Committee Reports
Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků

1905 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
František Posejpal, posluchač c. k. české vysoké školy technické, p. Josef Zahradníček, posluchač c. k. české uni versity, p. Dr. František Záviška, assistent c. k. české uni versity.  ...  Jiří Kaván, assistent c. k. české university a professor c. k. česk. stát. gyum. v Praze-III. p. Bohuslav fíostinský, posluchač c. k. české uni versity. Účetní: p.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1905.121157 fatcat:vc5wnsaer5b6tcoqrvgva2uxwq

Page 201 of National Union Catalog Vol. 56, Issue [page]

1963 National Union Catalog  
KF1649.V3 1966 340 66-25334 NjR MH Cty-L Vancl, Karel. ' Frantisek Kavan. 2., doplnéné a rozSirené vyd.  ...  Kavan, Frantifek, 1866-1941. 1 Kavan, Proctilek 1866-1941. ND538.. K36V3 1962 6341378 Van Cleave, Charles Durward. An experimental study of fission and reconstitution in Stenostumum.  ... 

Committee Reports
Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků

1907 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
František Velisek, assistent c. k. české vysoké školy technické. Zapisovatel: p. Ferdinand Mládek, professor c. k. vyšší reální školy v Praze-VIL Zpravodaj: p.  ...  Jiří Kaván, assistent c. k. české university a professor c. k. ees. vyš. gymnasia v Praze-III. Účetní: p. Dr. Mikuláš ŠmoJc, professor c. k. vyšší reální školy v Král. Vinohradech, p.  ... 
doi:10.21136/cpmf.1907.122713 fatcat:zlelzfyzfjet7pavas3xkya4ze

Landscape Painting in Evaluation of Changes in Landscape

Jan Lacina, Petr Halas
2015 Journal of Landscape Ecology  
Landscape-ecological interpretation of selected works by painters of the 19th century - Julius Mařák, František Kaván and Antonín Slavíček was done in this paper.  ...  These artists include František Kaván (1866-1941) whose very extensive artwork includes the painting The Iron Mountains from The Golden Brook in Třemošnici (1895) .  ...  The work of František Kaván (1866 -1941 ), Antonín Slavíček (1870 -1910 ), Jindřich Prucha (1886 -1914 , Jan Kojan (1866 -1951 ), Oldřich Blažíček (1887 -1953 ), Josef Jambor (1887 -1964 ), Otakar Kubín  ... 
doi:10.1515/jlecol-2015-0009 fatcat:6faty7y5vvg2jahgv3gouxnabq

Page 241 of National Union Catalog Vol. 13, Issue [page]

1963 National Union Catalog  
F, D. a Keloman om Frantisek Burian, Karel Marek. 1. vyd., Praha, 19 180 p = Foy maps (part fold.) 33 cm. Eos bibliographies. Doplikové mapy a dodatky, 1954-1959. povédn¢ redaktor: Petr Cafourek.  ...  Lar sagwae redaktor: Gustav Kavan. 1. knizné vyd. V Prahe, 1 FARK P. * fold. col. maps (in portfolio) 19 cm. (Sdbor turis- th Soman, am of maps numbered in duplicate.  ... 

Muzea jako ideologický nástroj v Československu v letech 1945–1959 : případová studie znojemského a moravskobudějovického muzea

Petr Beránek
2020 Museologica Brunensia  
KAVAN, Jaroslav. Komu není rady… Naše vlast. Časopis pro vlasteneckou práci, 1958, roč. 6, č. 1, s. 2.  ...  JECH, František.  ... 
doi:10.5817/mub2020-1-5 fatcat:fkqi6frxhrcsdihoptfotas2wq
« Previous Showing results 1 — 15 out of 62 results