Filters
33,049 Hits in 1.7 sec

Bể rửa ứng dụng sóng siêu âm

Trần Hữu Danh, Lương Vinh Quốc Danh, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Trâm, Huỳnh Minh Trí, Trần Hữu Nghi
2017 Can Tho University Journal of Science  
Trích dẫn: Trần Hữu Danh, Lương Vinh Quốc Danh, Trần Thanh Quang, Nguyễn thị Trâm, Huỳnh Minh Trí và Trần Hữu Nghi, 2017 . Bể rửa ứng dụng sóng siêu âm.  ...  Bộ xử lý trung tâm (Lương Vinh Quốc Danh và Trần Hữu Danh, 2015) điều khiển mọi hoạt động của hệ thống từ phát ra sóng siêu âm có thể thay đổi tần số và công suất phát của bộ khuếch đại, ....  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2017.109 fatcat:drdpw6ytovd2xnaumayxnbqjeq

Áp dụng TCVN 4453:1995 trong lập tiến độ thi công xây dựng

Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Thanh Tùng, Lê Thanh Luận, Nguyễn Như Ý, Phạm Gia Huy, Trần Thanh Tùng
2022 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng  
Từ đó, sử dụng phần mềm Microsoft Project để lập tiến độ thi công cho một công trình nhà ở cụ thể; tạo ra một tiến độ thi công có thể sử dụng để tham khảo trong các đồ án môn học.  ...  Tập 12 Số 04 năm 2022 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022 ả ối lượ Lắp ván khuôn Cốt thép TẦNG 1 Cổ móng Lắp vk cổ móng Xây tường ầ ệ Đơn  ...  S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 7 Luận , Nguyễn Như Ý , Phạm Gia Huy Trần  ... 
doi:10.54772/jomc.04.2022.396 fatcat:r3jpsrdvvne4xj3ofg6nuxxp4i

Quản lý đóng góp và sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư ở Việt Nam

Trần Văn Mùi, Hoàng Vân Giang, Trần Phương Nam
2019 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD  
Từ khóa: quản lý; kinh phí; kinh phí bảo trì; sử dụng kinh phí; nhà chung cư.  ...  Để duy trì chất lượng nhà chung cư như ban đầu trong suốt quá trình sử dụng cần thiết phải thực hiện bảo trì nhà chung cư.  ...  -Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện  ... 
doi:10.31814/stce.nuce2019-13(2v)-10 fatcat:ang7zlctwvdolhvmx6gawx5qxa

Ứng xử cắt của dầm bê tông cốt GFRP

Trần Cao Thanh Ngọc, Nguyễn Xuân Huy, Lê Đăng Dũng, Trương Đình Triết
2021 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng  
Khả năng kháng cắt của 2 mẫu dầm được dùng để so sánh với các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.  ... 
doi:10.54772/jomc.04.2021.151 fatcat:3cqo6dsflfebtjlfaowvweetpa

Xây dựng ảnh não ba chiều sử dụng phương pháp quang cận hồng ngoại

Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Lê Trung Chánh, Đỗ Anh Khoa
2019 Can Tho University Journal of Science  
Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Dũng, Đỗ Anh Khoa và Trần Lê Trung Chánh, 2019 . Xây dựng ảnh não ba chiều sử dụng phương pháp quang cận hồng ngoại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 1-11.  ...  Trong nghiên cứu này, ma trận độ nhạy được cập nhật dựa vào việc điều chỉnh độ sâu của mỗi lớp trong mô hình não người. Nếu thuộc tính quang đo được thì mô hình thuận có thể được áp dụng.  ... 
doi:10.22144/ctu.jvn.2019.121 fatcat:3j5bgufonrdk3o4thyd4j2opc4

High variability of dung beetle diversity patterns at four mountains of the Trans-Mexican Volcanic Belt

Alfonsina Arriaga-Jiménez, Matthias Rös, Gonzalo Halffter
2018 PeerJ  
Sampling dung beetles of the subfamilies Aphodiinae, Scarabaeinae, and Geotrupinae was carried out at four volcanoes in the Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB) in the Mexican transition zone at 2,700 and  ...  A total of 3,430 individuals of 29 dung beetle species were collected.  ...  The Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB) is an irregular province oblique to the American Average Trench.  ... 
doi:10.7717/peerj.4468 pmid:29507842 pmcid:PMC5833475 fatcat:kf5qgtit35e6tbpgidgeglnuke

Topics on sequentially Cohen-Macaulay modules [article]

Naoki Taniguchi, Tran Thi Phuong, Nguyen Thi Dung, Tran Nguyen An
2015 arXiv   pre-print
In this paper, we study the two different topics related to sequentially Cohen-Macaulay modules. The questions are when the sequentially Cohen-Macaulay property preserve the localization and the module-finite extension of rings.
arXiv:1504.06783v1 fatcat:xrpbvxzqhbeilpuus4rbqcsv7e

Reducibility index and sum-reducibility index [article]

Tran Nguyen An, Tran Duc Dung, Shinya Kumashiro, Le Thanh Nhan
2020 arXiv   pre-print
Let R be a Noetherian ring. For a finitely generated R-module M, Northcott introduced the reducibility index of M, which is the number of submodules appearing in an irredundant irreducible decomposition of the submodule 0 in M. On the other hand, for an Artinian R-module A, Macdonald proved that the number of sum-irreducible submodules appearing in an irredundant sum-irreducible representation of A does not depend on the choice of the representation. This number is called the sum-reducibility
more » ... dex of A. In the former part of this paper, we compute the reducibility index of S⊗_R M, where R→ S is a flat homomorphism of Noetherian rings. Especially, the localization, the polynomial extension, and the completion of R are studied. For the latter part of this paper, we clarify the relation among the reducibility index of M, that of the completion of M, and the sum-reducibility index of the Matlis dual of M.
arXiv:2003.03953v1 fatcat:ivsac6xqlbft7ie77r6vjbp62m

Tính cọc mềm chịu tác dụng của tổ hợp tải trọng, đông trong nền nhiều lớp bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp

Phan Dung
1983 Vietnam Journal of Mechanics  
::ic dHic: {2.11) "'8 {2 4 •::•,_;:;;•--dar ohG di7i :r:har:.tichuon.g ('i] nf:i.nluQr:.ggi(imck, kc.t.nr(n:,g 'b.qptlnh to2.n cqc mern ch~u n6r, ngang ~ dy.:;: c) tht': dUng n(•!:l !"  ...  \li S\t sai sO cUa chuyen vi ngang Yo 118. g6c .xoay ¢c gifra hai Htn tinh ii.en ti~p la cUng nf:n. b~itn to8.n c6 th(~ dUng c6ng thtrc diinh giit sai sO ttrong d6i 1,1au : )Yoml-• lYatm•-ill ( nhip cr  ... 
doi:10.15625/0866-7136/10434 fatcat:hfavmarh4zfi5jzx6cynitmza4

Tác dụng chống đông của viên hoàn Trân châu ngưu hoàng hoàn trên thực nghiệm

Trần Thái Hà, Đào Xuân Tỉnh, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Loan
2022 Tap chi nghien cuu y hoc  
Như vậy, Trân châu ngưuhoàng hoàn có tác dụng chống đông trên mô hình gây đông máu bằng lipopolysaccharid ở chuột cống trắng.  ...  Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng chống đông của viên hoàn Trân châu ngưu hoàng hoàntrên mô hình gây đông máu bằng lipopolysaccharid ở chuột cống trắng.  ...  Tác dụng của Trân châu ngưu hoàng hoàn có thể do tác dụng chống đông của một số vị thuốc trong bài thuốc này.  ... 
doi:10.52852/tcncyh.v151i3.623 fatcat:agknfwgbcnehvoj7inudlg2cbi

Retargeting Without Tracking [article]

Minh-Dung Tran, Gergely Acs, Claude Castelluccia
2014 arXiv   pre-print
Retargeting ads are increasingly prevalent on the Internet as their effectiveness has been shown to outperform conventional targeted ads. Retargeting ads are not only based on users' interests, but also on their intents, i.e. commercial products users have shown interest in. Existing retargeting systems heavily rely on tracking, as retargeting companies need to know not only the websites a user has visited but also the exact products on these sites. They are therefore very intrusive, and
more » ... threatening. Furthermore, these schemes are still sub-optimal since tracking is partial, and they often deliver ads that are obsolete (because, for example, the targeted user has already bought the advertised product). This paper presents the first privacy-preserving retargeting ads system. In the proposed scheme, the retargeting algorithm is distributed between the user and the advertiser such that no systematic tracking is necessary, more control and transparency is provided to users, but still a lot of targeting flexibility is provided to advertisers. We show that our scheme, that relies on homomorphic encryption, can be efficiently implemented and trivially solves many problems of existing schemes, such as frequency capping and ads freshness.
arXiv:1404.4533v1 fatcat:g7mu4tgbjbbdbpfetbt6364cby

Phân tích chiều sâu hố đào có xét đến chuyển vị giới hạn của tuyến tunnel ở khu vực lân cận

Lê Trần Anh Toàn, Lại Văn Quí, Lê Thanh Bình, Trần Quốc Việt
2022 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng  
Toàn bộ quá trình thi công của dự án được mô phỏng bằng phương pháp FEM với sự trợ giúp của mềm Plaxis 2D và mô hình đất được sử dụng là mô hình Hardening soil.  ... 
doi:10.54772/jomc.03.2022.312 fatcat:lyntdoys5vas7kbxltmqfsr6da

Xây dựng phương pháp tính toán tải lạnh – tải nhiệt theo chế độ không ổn định

Trần Ngọc Chấn, Trần Ngọc Quang, Bùi Thị Hiếu, Bùi Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Duy, Mạc Văn Đạt
2020 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD  
Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến tại các nước tiên tiến trên thế giới.  ...  Nó không những giúp cho việc lựa chọn và lắp đặt hệ thống đúng yêu cầu để duy trì điều kiện tiện nghi nhiệt bên trong nhà mà còn có tác dụng giảm thiểu chi phí năng lượng trong quá trình vận hành hệ thống  ...  năng lượng của công trình xây dựng.  ... 
doi:10.31814/stce.nuce2020-14(2v)-13 fatcat:dlvxs7jtvbbcvevnb7xhptnpmu

Nghiên cứu hiện trạng quản lý phế thải xây dựng và phá dỡ ở Việt Nam

Ngô Kim Tuân, Trần Hoài Sơn, Lê Việt Phương, Nguyễn Xuân Hiển, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Văn Huy, Trần Viết Cường
2018 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD  
Từ khóa: phế thải xây dựng (PTXD); quản lý chất thải rắn; tái chế; tái sử dụng; Việt Nam.  ...  Tất cả các hoạt động như xây mới, cải tạo, phá dỡ các tòa nhà và công trình tạo ra một lượng lớn phế thải, được gọi là phế thải xây dựng và phá dỡ (viết tắt là PTXD).  ...  Với sự đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trên tất cả các mặt trận, rất nhiều hoạt động xây dựng được tiến hành khắp mọi nơi, đặc biệt là tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và Hồ Chí  ... 
doi:10.31814/stce.nuce2018-12(7)-12 fatcat:2ybvxebxqjcgnmyo7gh4rypnpi

Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D

Trần Văn Miền, Nguyễn Hoàng Phước, Nguyễn Thành Thái, Nguyễn Tiến Dũng
2021 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng  
Ứng dụng công nghệ in 3D trong lĩnh vực xây dựng nhằm mang lại sự tối ưu hóa thời gian thi công, chi phí xây dựng, tính linh hoạt trong thiết kế kiến trúc lẫn kết cấu, điều kiện làm việc an toàn hơn và  ...  Tuy nhiên khi tăng lượng nước đế ộ ớ ạn nào đó sẽ ấ ện nướ ự do, lượng nướ ẽ bôi trơn các hạ ờ tính lưu biến đượ ển như một phương pháp thí n ệm dùng để đánh giá nhanh khả năng in củ ỗ Ảnh hưở ủa độ  ...  3D ạ ậ ệ ự ố ần Văn Miề ỹ ậ ố ồ Đạ ọ ốc Gia TP.HCM, Phườ ễ ựng, Trường Đạ ọ ệ ọ ệ ự Ừ Tính lưu biế Tính lưu độ ền ướ ả năng in Ứ ự ụ ần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quậ ầ ễ ố ồ Chí Minh, 268 Lý Thườ ễ ến Dũng  ... 
doi:10.54772/jomc.04.2021.149 fatcat:r6nnmyrjarbmtphybonflvovvi
« Previous Showing results 1 — 15 out of 33,049 results