Filters
24 Hits in 0.84 sec

Multi-Resolution Texture-Based 3D Level Set Segmentation

Daniel Reska, Marek Kretowski
2020 IEEE Access  
Hardware GTX 980 2048 4 1216 21.8 10.7 7.8 3.5 Titan Xp 3840 12 1582 10.2 6.2 5.1 2.0 Tesla P100 3584 16 1303 12.0 6.7 5.0 2.2 DANIEL RESKA is a Ph.D. candidate in the Faculty  ...  VOLUME 4, 2016 VOLUME 4, 2016 Reska et al.: Multi-Resolution Texture-Based 3D Level Set Segmentation VOLUME 4, 2016 https://github.com/Auburns/FastNoise VOLUME  ... 
doi:10.1109/access.2020.3014075 fatcat:mxewrzgll5fz3pf3fpefd2aada

Toward Texture-Based 3D Level Set Image Segmentation [chapter]

Daniel Reska, Cezary Boldak, Marek Kretowski
2015 Advances in Intelligent Systems and Computing  
This paper presents a three-dimensional level set-based image segmentation method. Instead of the typical image features, like intensity or edge information, the method uses texture feature analysis in order to be more applicable to image sets with distinctive patterns. The current implementation makes use of a set of Grey Level Co-occurrence Matrix texture features that are generated and selected according to the characteristics of the initial region. The region is then deformed using the
more » ... set-based algorithm to cover the desired image area. The generation of the texture features and the level set surface deformation scheme are performed with graphics card hardware acceleration. The preliminary experiments, performed on synthetic data sets, show promising segmentation results.
doi:10.1007/978-3-319-23814-2_24 fatcat:y3o2wdye5bc5lcc4srmwthazgu

A Texture-Based Energy for Active Contour Image Segmentation [chapter]

Daniel Reska, Cezary Boldak, Marek Kretowski
2015 Advances in Intelligent Systems and Computing  
This paper presents a two-dimensional deformable model-based image segmentation method that integrates texture feature analysis into the model evolution process. Typically, the deformable models use edge and intensity-based features as the influencing image forces. Incorporation of the image texture information can increase the methods effectiveness and application possibilities. The algorithm generates a set of texture feature maps and selects the features that are best suited for the
more » ... segmented region. Then, it incorporates them into the image energies that control the deformation process. Currently, the method uses the Grey Level Co-occurrence Matrix (GLCM) texture features, calculated using hardware acceleration. The preliminary experimental results, compared with outcomes obtained using standard energies, show a clearly visible improvement of the segmentation on images with various texture patterns.
doi:10.1007/978-3-319-10662-5_23 fatcat:yfrizu6w55ajrae7z7tukr6g2q

GPU-accelerated image segmentation based on level sets and multiple texture features

Daniel Reska, Marek Kretowski
2020 Multimedia tools and applications  
This method Daniel Reska d.reska@pb.edu.pl Marek Kretowski m.kretowski@pb.edu.pl 1 Faculty of Computer Science, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland overcomes many  ... 
doi:10.1007/s11042-020-09911-5 fatcat:643q27kxofd4fh3sadmsuequ2a

Fast 3D Segmentation of Hepatic Images Combining Region and Boundary Criteria

Daniel Reska, Cezary Boldak, Marek Kretowski
2012 Image Processing & Communications  
A new approach to the liver segmentation from 3D images is presented and compared to the existing methods in terms of quality and speed of segmentation. The proposed technique is based on 3D deformable model (active surface) combining boundary and region information. The segmentation quality is comparable to the existing methods but the proposed technique is significantly faster. The experimental evaluation was performed on clinical datasets (both MRI and CT), representing typical as well as more challenging to segment liver shapes.
doi:10.2478/v10248-012-0026-y fatcat:mt27dkv6djfklnkf5fw4zmowea

MESA: Complete approach for design and evaluation of segmentation methods using real and simulated tomographic images

Daniel Reska, Krzysztof Jurczuk, Cezary Boldak, Marek Kretowski
2014 Biocybernetics and Biomedical Engineering  
doi:10.1016/j.bbe.2014.02.003 fatcat:spy4vxqsrbf5fp344pa23wv5cy

The use of laser scanner and coordinate measurement machine in evaluation of geometrical precision in 3D PolyJet printing
Wykorzystanie laserowych pomiarów współrzędnościowych oraz maszyny współrzędnościowej do oceny dokładności geometrycznej wydruków 3D w technologii PolyJet

Katarzyna Fiedorczuk, Daniel Reska, Krzysztof Jurczuk, Marek Krętowski
2016 Mechanik  
Zaprezentowano ocenę dokładności geometrycznej wydruków 3D w technologii PolyJet. Pomiary modeli wykonano za pomocą skanera laserowego oraz maszyny współrzędnościowej. SŁOWA KLUCZOWE: druk 3D, dokładność wydruków, maszyna współrzędnościowa, skaner laserowy The paper presents assessment of geometrical accuracy in 3D printing in PolyJet technology. The measurements were made on a laser scanner and coordinate measurement machine. Nową i bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią techniki jest
more » ... ie prototypowanie (rapid prototyping). Jest to proces obróbki addytywnej (przyrostowej), w którym prototypy lub też właściwe przedmioty wytwarza się, dodając kolejne warstwy materiału modelowego. Osadzanie materiału jest wyprofilowane w dwóch płaszczyznach, trzecią stanowi grubość nakładanej warstwy [5] . Wytwarzanie w ten sposób przedmiotów eliminuje konieczność stosowania specjalnego oprzyrządowania, skraca czas produkcji, co daje tej technice przewagę nad obróbką skrawaniem. Produkty projektowane są w pamięci komputera, za pomocą systemów CAD, a następnie przesyłane bezpośrednio do komputera wewnętrznego drukarki 3D. W procesie szybkiego prototypowania może się pojawić szereg błędów. Są to niedokładności związane z techniką wydruku, rodzajem materiału, grubością nakładanej warstwy, ustawieniem modelu na platformie roboczej oraz nie na zlokalizowaniu naniesionych na obiekt markerów, rozpoznawalnych dla niego we własnym układzie skanowania. Skaner automatycznie orientuje dane w przestrzeni, dając użytkownikowi w efekcie chmurę punktów obiektu. W wielu pozycjach literaturowych do oceny niedokładności odwzorowania powierzchni została użyta suwmiarka cyfrowa. W pracy [6] pięciokrotnie wykonywano pomiary liniowe pomiędzy zaznaczonymi punktami. Podobne doświadczenia przeprowadzili autorzy [2 i 9], którzy porównywali rzeczywisty obiekt z jego wydrukiem 3D. W publikacjach [1, 4 i 10] omówiono badanie dokładności struktur kostnych za pomocą skanera optycznego. Na początku zostało wykonane obrazowanie metodą CT/ /MRI. Następnie zeskanowano obiekt rzeczywisty. Rezultaty pokazały znaczny wpływ obrazowania oraz samej technologii drukowania na dokładność modelu. Natomiast w pracach [7 i 8] szukano wartości niedokładności modelowania medycznego za pomocą MW. Autor [3] starał się ocenić różnicę w modelach wykonanych dwoma różnymi technikami szybkiego prototypowania: SLS i PolyJet. Metoda i rezultaty Badano dokładność wydruków wykonanych w technologii PolyJet. Na podstawę roboczą urządzenia natryskiwany był fotopolimer (żywica akrylowa), utwardzany światłem pochodzącym z lamp UV. Rys. 1. Schemat blokowy przeprowadzonych badań dyskretyzacją numeryczną danych. W wielu publikacjach omawiane są błędy wykonania wydruków, najczęściej anatomiczne. Do sprawdzania dokładności wymiarowej obiektu można wykorzystać maszyny współrzędnościowe (MW) oraz skanery laserowe (SL). Podczas pomiarów współrzędnościowych lokalizuje się punkty, za pomocą których maszyna wyznacza geometrię mierzonego obiektu [9] . Skaner laserowy opiera swoje bada-Badany obiekt został opisany analitycznie, następnie stworzono model komputerowy (obiekt wirtualny), który został wydrukowany w kilku wersjach (rys. 1). Wydrukowane na potrzeby badania próbki stanowiły identyczne
doi:10.17814/mechanik.2016.11.456 fatcat:f6tbwfhyfjcrpd5n547pnatzku

Towards a patient-specific hepatic arterial modeling for microspheres distribution optimization in SIRT protocol

Costanza Simoncini, Krzysztof Jurczuk, Daniel Reska, Simon Esneault, Jean-Claude Nunes, Jean-Jacques Bellanger, Hervé Saint-Jalmes, Yan Rolland, Pierre-Antoine Eliat, Johanne Bézy-Wendling, Marek Kretowski
2017 Medical and Biological Engineering and Computing  
Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) using Yttrium-90 loaded glass microspheres injected in the hepatic artery is an emerging, minimally invasive therapy of liver cancer. A personalized intervention can lead to high concentration dose in the tumor, while sparing the surrounding parenchyma. We propose a computational model for patient-specific simulation of entire hepatic arterial tree, based on liver, tumors and arteries segmentation on patient's tomography. Segmentation of hepatic
more » ... es down to a diameter of 0.5 mm is semi-automatically performed on 3D Cone-Beam CT Angiography. Liver and tumors are extracted from CT-scan at portal phase by an active surface method. Once the images are registered through an automatic multimodal registration, extracted data are used to initialize a numerical model simulating liver vascular net-work. The model creates successive bifurcations from given principal vessels, observing Poiseuille's and matter conservation laws. Simulations provide a coherent reconstruction of global hepatic arterial tree until vessel diameter of 0.05 mm. Microspheres distribution under simple hypotheses is also quantified, depending on injection site. The patient-specific character of this model may allow a personalized numerical approximation of microspheres final distribution, opening the way to clinical optimization of catheter placement for tumor targeting.
doi:10.1007/s11517-017-1703-1 pmid:28825200 fatcat:svgjgiqqpneurlfvwi4eaaujpe

Filmography [chapter]

Lisa Downing
2019 Patrice Leconte  
Éric Moulard Sound: Alain Lachassagne Music: Ramon Pipin and Jean-Philippe Goude Cast: Jane Birkin (Hélène Duvemet), Michel Blanc (Leroux), Jacques Villeret (Pélissier), Michel Robbe (Marc), Luis Rego (Reska  ...  Leconte Photography: Bernard Zitzerman Editing: Jacqueline Thiédot Artistic direction: Ivan Maussion Sound: Guillaume Sciama Music: Renaud, Ramon Pipin and Jean-Philippe Goude Cast: Bernard Giraudeau (Daniel  ... 
doi:10.7765/9781526141712.00015 fatcat:z3gmz7tucfd6ha3ia4tdqawtfi

Page 383 of Linguistics and Language Behavior Abstracts: LLBA Vol. 27, Issue 1 [page]

1993 Linguistics and Language Behavior Abstracts: LLBA  
(Ed), 93r00614 Reboul, Anne, 9301405 Recasens, Daniel, 9302400 Reddick, Allen, 93r00625 Reddix, Michael D., 9300140 Rédei, Karoly, 93100626 Redfern, Walter, 93r00241 Reed, Daniel J., 9300551 author index  ...  (Ed), 93r00654 Rubdy, Rani, 93r00815 Rubin, Daniel, 9300620 Rubin, Donald L., 9300815, 9302075 Rubin, Donald L.  ... 

Kościelne dzieje miasta i gminy Węgorzyno

Grzegorz Wejman
2013 Colloquia Theologica Ottoniana  
Daniel Sacik (-) i ks. Robert Gnych (-); Archiwum Parafialne parafii pw.  ...  Karola Boromeusza w Winnikach Winniki to wieś sołecka o zwartej zabudowie położona nad Reską Węgorzą.  ...  Najważniejszym z nich jest Reska Węgorza płynąca z południa. Nieopodal płynie także Runica i kilka mniejszych strumieni.  ... 
doaj:a2341c16f60844eba8f017bf06b98c6b fatcat:zqognyzssvdyjf5djhrtmdqvv4

GAMBARAN KECERDASAN EMOSIONAL PERAWAT DALAM BERKOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA PASIEN DI RUANG RAWAT INAP INTERNE RSUP M. DJAMIL PADANG

Reska Handayani, Irayani Irayani
2018 Jurnal Smart Keperawatan  
Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi seseorang menyumbang pengaruh besar terhadap komunikasi interpersonal seseorang.  ... 
doi:10.34310/jskp.v5i2.188 fatcat:fxswrtzverfo5ngjozvczsokfm

Rezultate preliminare privind caracterizarea unor soiuri de grâu testate la I.N.C.D.A. Fundulea în sistemul de agricultură ecologică

Cristina-Mihaela Marinciu, Gabriela Serban, Vasile Mandea, Indira Galit, Matilda Ciuca, Daniel Cristina
2022 Zenodo  
Ingenio, Mv Uncia 20-15 15-10 Sofru, Mv Karéj Zvezdana, FDL Miranda, NS Mila, Ilona, Mv Magdaléna, Semnal, Ursita, FDL Amurg, PS Jeldka, NS 40S, Ilona, Mv Suba, PS Puqa, FDLGPC1, NS Mila, FDL Miranda, Reska  ... 
doi:10.5281/zenodo.6513540 fatcat:u36v32eadvgpvpeo7qrnikalaq

Węgorzyno – szlacheckie miasto prywatne w czasach nowożytnych

Paweł Gut
2019 Przegląd Zachodniopomorski  
W 1704 roku burmistrzem i sędzią był Petrus Witte, a członkiem rady Daniel Vorath 35 , w 1722 roku burmistrzem był Thiede, jego następcą Johann Christoph Schmidt.  ...  prerogatyw posiadali oni Sąd Zamkowy (Burggericht), który stanowił instancję apelacyjną dla spraw cywilnych rozpatrywanych przez sędziów miejskich (burmistrzów) miast należących do rodu, czyli Łobza, Reska  ... 
doi:10.18276/pz.2019.2-01 fatcat:fmcnivltmfgkpkhwzagydsubge

44th ASMS conference on mass spectrometry and allied topics May 12–16, 1996, Portland Convention Center, Portland, Oregon preliminary program

1996 Journal of the American Society for Mass Spectrometry  
; Norwood, Daniel; Fisher, Dixie; Moseley Ill, M.  ...  .; Reska-Skinner, S.M.; Park, M.; Rivier, J.E.; Sherwood, N.M.; The Salk Institute, La Jolla Break Monitoring Changes in Calcium-Induced Conformational Changes in Recoverin by ESI-MS; *Johnson, Richard  ... 
doi:10.1016/s1044-0305(96)80141-3 fatcat:ubv4a7eqqjanrnoxxubk5ctoru
« Previous Showing results 1 — 15 out of 24 results