Filters
1 Hit in 7.0 sec

A Survey of Deep Active Learning [article]

Pengzhen Ren, Yun Xiao, Xiaojun Chang, Po-Yao Huang, Zhihui Li, Brij B. Gupta, Xiaojiang Chen, Xin Wang
2021 arXiv   pre-print
In Computer Vision - ECCV 2016 - 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016, Proceedings, Part VI (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9910).  ...  In Computer Vision - ECCV 2014 - 13th European Conference, Zurich, Switzerland, September 6-12, 2014, Proceedings, Part VI (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8694). Springer, 768–783.  ... 
arXiv:2009.00236v2 fatcat:zuk2doushzhlfaufcyhoktxj7e