Filters
79 Hits in 0.95 sec

Adaptive Streaming Of Scalable Stereoscopic Video Over DCCP

Nukhet Ozbek, Burak Gorkemli, A. Murat Tekalp, E. Turhan Tunali
2007 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications  
We propose a new adaptive streaming model that utilizes DCCP in order to efficiently stream stereoscopic video over the Internet for 3DTV transport. The model allocates the available channel bandwidth, which is calculated by the DCCP, among the views according to the suppression theory of human vision. The video rate is adapted to the DCCP rate for each group of pictures (GoP) by adaptive extraction of layers from a scalable multi-view bitstream. The objective of the streaming model is to
more » ... ze perceived quality of the received 3D video while minimizing the number of possible display interrupts. Experimental results successfully demonstrate stereo video streaming over DCCP on wide area network. Index Terms-Scalable stereo video coding, adaptive layer extraction, inter-view rate adaptation, streaming over DCCP.
doi:10.1109/siu.2007.4298825 fatcat:skq6htd5ebbdzgvox6hkcsspue

Adaptive Streaming of Scalable Stereoscopic Video Over DCCP

Nukhet Ozbek, Burak Gorkemli, A. Murat Tekalp, Turhan Tunali
2007 2007 IEEE International Conference on Image Processing  
We propose a new adaptive streaming model that utilizes DCCP in order to efficiently stream stereoscopic video over the Internet for 3DTV transport. The model allocates the available channel bandwidth, which is calculated by the DCCP, among the views according to the suppression theory of human vision. The video rate is adapted to the DCCP rate for each group of pictures (GoP) by adaptive extraction of layers from a scalable multi-view bitstream. The objective of the streaming model is to
more » ... ze perceived quality of the received 3D video while minimizing the number of possible display interrupts. Experimental results successfully demonstrate stereo video streaming over DCCP on wide area network. Index Terms-Scalable stereo video coding, adaptive layer extraction, inter-view rate adaptation, streaming over DCCP.
doi:10.1109/icip.2007.4379628 dblp:conf/icip/OzbekGTT07 fatcat:gxpewzq6dncb7harcv5jrhepii

Energy aware routing and traffic management for software defined networks

Berna Ozbek, Yigitcan Aydogmus, Aydin Ulas, Burak Gorkemli, Kazim Ulusoy
2016 2016 IEEE NetSoft Conference and Workshops (NetSoft)  
Since traffic diversity and volume increase with growing popularity of mobile applications, there is the strong need to manage the traffic carried by networks. Software defined networks can simplify network management while enabling new services by employing traffic management including routing whose goal is to maximize the given utility while satisfying capacity requirements. In this paper, we propose an efficient routing algorithm to minimize the cost based on power consumption determined by
more » ... he number of active OpenFlow switches in a software defined network while satisfying throughput requirements of all flows according to constraints on link capacities in the network. We evaluate the performance of the proposed algorithm based on the number of active switches for different network topologies with various scenarios.
doi:10.1109/netsoft.2016.7502446 dblp:conf/netsoft/OzbekAUGU16 fatcat:s4mw6ly2ubhj3idtb2meeuwtxi

Scalable video streaming over OpenFlow networks: An optimization framework for QoS routing

Hilmi E. Egilmez, Burak Gorkemli, A. Murat Tekalp, Seyhan Civanlar
2011 2011 18th IEEE International Conference on Image Processing  
OpenFlow is a clean-slate Future Internet architecture that decouples control and forwarding layers of routing, which has recently started being deployed throughout the world for research purposes. This paper presents an optimization framework for the OpenFlow controller in order to provide QoS support for scalable video streaming over an OpenFlow network. We pose and solve two optimization problems, where we route the base layer of SVC encoded video as a lossless-QoS flow, while the
more » ... layers can be routed either as a lossy-QoS flow or as a best effort flow, respectively. The proposed approach differs from current QoS architectures since we provide dynamic rerouting capability possibly using non-shortest paths for lossless and lossy QoS flows. We show that dynamic rerouting of QoS flows achieves significant improvement on the video's overall PSNR under network congestion.
doi:10.1109/icip.2011.6116083 dblp:conf/icip/EgilmezGTC11 fatcat:pwr6oqdnwbbzjmdksyw2ln6wve

Joint Routing and Resource Allocation for Software Defined Mobile Networks

Berna Ozbek, Yigitcan Aydogmus, Aydin Ulas, Burak Gorkemli
2019 2019 IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)  
The need for software defined mobile networking (SDMN) increases to manage the complexity in communication networks for the fifth generation mobile networks and beyond, with increasing diverse demand on data traffic in wireless environments. The separation of the data and control planes offers flexibility in future networks with SDMN by taking into account to the wireless access problem in complex radio environments. In this paper, we propose an efficient joint routing and resource allocation
more » ... gorithm to minimize the cost based on power consumption while satisfying both throughput and delay requirement of the flows under a given capacity of links in night time traffic through SDMN. The power consumption is determined based on the number of active OpenFlow switches and active ports in the network. In the proposed joint algorithm, we put the selected network components to sleep mode in order to reduce overall network power consumption. The performances of the proposed algorithm are illustrated under different throughput constraints in various network topologies and scenarios in night-time traffic.
doi:10.1109/pimrc.2019.8904217 dblp:conf/pimrc/OzbekAUG19 fatcat:ilhh5s5eb5a3vagapnw34mlrty

Sevim Burak'ın "İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar" oyununu çalışırken keşfettiğim, Sevim Burak'ın metinlerine/ya da kendine bakışımı oluşturan notların arasından seçilen veya yeni yazılan 24 not

ALTIN İskender
2011 Tiyatro Ara  
Ayrıca daha baştan beri, hikâyelerime verilen değişik anlamlar, iyiye ve kötüye çekilebilecek nitelikteki yargılar karşısında, susmayı, sır'lı, görkemli izlenimini uyandırmayı istemedim.  ...  Sevim Burak metinlerini keser, biçer, birleştirir ama sonucunu kestiremez.  ... 
doi:10.1501/tad_0000000277 fatcat:bpcphwqobvahtjlm54zapo6swa

Ovarian Hiperstimulation Syndrome and Adnexial Torsion: Case Report

Ali Akdemir, Burak Zeybek, Kemal Öztekin, Fatih Sendag, Onur Bilgin
2010 Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology  
Roest 2495 IVF siklusunda 2 tane, Kemman 648 menotropin indüksiyonu ile elde edilen gebeliklerde 4 tane, Govaerts 1500 oosit toplanan hastada 2 tane torsiyon vakas› bildirmifllerdir .(8,9,10) Görkemli  ... 
doaj:9d8c5e0f1c3d448abace268a2091db60 fatcat:nbohstlysvgshbjkhydrwftfne

Immoral Objects: A Psychogeography of Urban Transformation in Ulus

Burak Taşdizen, Harun Kaygan
2016 Ankara Araştırmaları Dergisi  
Fotoğraf: Burak Taşdizen, 2015.  ...  Fotoğraf: Burak Taşdizen, 2015.  ... 
doi:10.5505/jas.2016.38257 fatcat:43z3ctz2sna23jpzgemcihdsei

[Front cover]

2018 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)  
Burak Görkemli, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.  ...  Alper Selver, Dokuz Eylül Üniversitesi Burak Belenlioğlu, Kent Kart Araştırma ve Geliştirme Departmanı Sinan Doğan, Kent Kart Araştırma ve Geliştirme Departmanı Burak Aydın, Kent Kart Araştırma ve Geliştirme  ...  ile Sınıflandırılması Omer Deperlioglu, Afyon Kocatepe University -Darbeli Sinir Ağları ile EEG Sinyallerinin Sınıflandırılması Aykut Tahtırvancı, Selçuk Üniversitesi Akif Durdu, Selçuk Üniversitesi Burak  ... 
doi:10.1109/siu.2018.8404854 fatcat:gjhkhgvdsfdztmjowq27fbtn6q

TÜRK SANATI BEZEME İKONOGRAFİSİ AÇISINDAN TAVUS KUŞU FİGÜRLERİNİN BİR DEĞERLENDİ

Yusuf ÇETİN
2017 Kesit Akademi  
Bu nedenle saray gibi görkemli yapıların bezemesinde çok sık rastlanmaktadır. İslamiyet'in kabulünden sonra daha çok cennet kuşu olarak nitelendirilmiş ve cenneti sembolize etmektedir.  ...  Muhammed'in Mi'râc'a çıkarken bindiği Burak insan başlı, kuş kanatlı, at gövdeli ve tavus kuşu kuyruklu olarak betimlenmiştir (And, 2007: 295-298) .  ...  Bu dönemlerde genelde zengin ve görkemli bahçeler içinde tasvir edilen tavus kuşu Ortaçağ Hristiyan sanatında dinsel bir ikonografi çerçevesinde yorumlanarak kullanılmıştır.  ... 
doi:10.18020/kesit.1216 fatcat:2mnwujgtrrhgfhx2m53rutm75i

Makedonyanın Yükselişi ve II. Philippos

Cuma Ali YILMAZ
2016 Cappadocia Journal of History and Social Sciences  
Samostras'ta görkemli düğünler yapıldı 37 . Epeirosluların kralı Akhilleos soyundan Neoptolemos'un kızı olan Olympias, tamamıyla kralın aksi karakterde bir kadındı.  ...  Burak Sengir) , İstanbul, 2009, s. 55 II. Philippos, hükümdarlığı süresince birçok evlilik yapmıştır. İlk olarak İllyrialı Audata ile sonrasında onun kızı Kynna (ya da Kynnane) ile evlendi.  ... 
doi:10.18299/cahij.102 fatcat:jvdlk7tofncszddmkifgxjgm5q

CONTEMPORARY HİSTORY İN THE CONTEMPORARY AGE* ÇAĞDAŞ DEVİRDE (ZAMANDA) ÇAĞDAŞ TARİH

Gordon WRIGHT, D. Mehmet BURAK
1997 OTAM(Ankara  
Popüler bir dizi ise şu görkemli başlık altında basılmıştı: "L'Histoire Immediate" 11 Mayıs 1968'deki Paris yarı devriminden sonra, Mayıs olaylarıyla ilgili önüz kitap satışa sunuldu.  ...  MEHMET BURAK ve duyulmasını arzu ediyorlarsa; Üçüncü Dünya ülkelerindeki ihmal edilmiş bölgeler üzerinde de özellikle durmaları gerekir.  ... 
doi:10.1501/otam_0000000137 fatcat:wyqdxoak4bev3pwozv2agogkwu

CAGDAS TURK RESIM SANATINDA AT TASVIRLERI

Turan Basbug
2012 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
Selçuklular döneminde bu sanat anlayışı kendini Kubadabad Sarayı'nın duvarlarında, taş kabartmalarda göstermiş ve görkemli eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  ...  Muhammed'i miraca çıkaran Burak, Kuran'da betimlenmemesine karşın, insan yüzlü ve gövdesi benekli bir at biçiminde tasvir edilmiştir (Çoruhlu, 2000: 146) .  ... 
doi:10.7816/idil-01-05-19 fatcat:kgpcxzp4a5elflchxbofpbkfdm

BORN INTO BROTHELS: CALCUTTA'S RED LIGHT KIDS'TE ÇOCUKLUK, YOKSULLUK VE TOPLUMS

Burak ŞAHİN
2018 The Journal of Academic Social Science Studies  
Burak Şahin & Neriman Açıkalın dünyasından bahsedilmiştir. Ardından üç kategori altında çocukların uğradığı çocukların uğradığı yoksulluk ve damgalanmaya değinilmiştir.  ...  O görkemli gökdelenlerine rağmen Cakarta hâlâ atık sularının çoğunu açık çukurlara boşaltır. 700 milyon kadar insanın açık havada hacet gördüğü günümüz Hindistan'nda 3700 şehir ve büyük kasabadan yalnızca  ... 
doi:10.9761/jasss7474 fatcat:hj3vgjvuhbeffgipqurym5p3r4

ÜNİVERSİTE MÜZECİLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR KAZANIM: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜNGÖR-GÜNER ARIBAL KOLEKSİYONU

Mehtap DEDE KODAMAN
2019 Journal of International Social Research  
Sezgin Burak, 1964 yılında Bizimkiler (Hüdaverdi) adlı bant karikatür tipini yarattı….  ...  Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli köy yerleşimini günümüze ulaştıran Cumalıkızık'ı ev ev, sokak sokak resimleyen Erimel, böylece bu kültür mirasını yarınlara taşıdı.  ...  Tunçyıldız, Sezgin Burak, Sibel Özkaygusuz, Siret Uyanık , Sumru Veziroğlu, Su Şemsettin Arel ,Şerife Bilgi, Şule Akmirza, Tayfur Şanlıman, Tu Soyaslan, Ünsal Toker, Vildan Tu üniversiteden biri günümüze  ... 
doi:10.17719/jisr.2019.3116 fatcat:l2wpmdtclfeo7giw6drkn7zdt4
« Previous Showing results 1 — 15 out of 79 results