Filters
6 Hits in 0.69 sec

Application of aerial hyperspectral images in monitoring tree biophysical parameters in urban areas

Anna Jarocińska, Małgorzata Białczak, Łukasz Sławik
2018 Miscellanea Geographica: Regional Studies on Development  
Monitoring of trees in urban areas can be conducted using remote sensing, but should be supported by field measurements. The article aims to present the research method used to evaluate discolouration and defoliation of trees and tree damage in the city of Białystok in Poland. The analyses were done using AISA hyperspectral images. Field measurements encompassed determining the locations, species and levels of discolouration and defoliation of trees. Remote sensing indices of vegetation were
more » ... culated and correlated with the field-measured values of discolouration and defoliation. Based on that, values of discolouration and defoliation were calculated and evaluated against the field studies. The RMSE of the acquired data was around 16%. Using parameter values, a map of tree damage was drawn up. Based on the analysis, it can be stated that a significant number of trees is undamaged, although a large portion of the trees falls into the warning class.
doi:10.1515/mgrsd-2017-0034 fatcat:g5f3hdzctnchjp42qqy4qlxmse

ALS-Based Detection of Past Human Activities in the Białowieża Forest—New Evidence of Unknown Remains of Past Agricultural Systems

Krzysztof Stereńczak, Rafał Zapłata, Jarosław Wójcik, Bartłomiej Kraszewski, Miłosz Mielcarek, Krzysztof Mitelsztedt, Małgorzata Białczak, Grzegorz Krok, Łukasz Kuberski, Anna Markiewicz, Aneta Modzelewska, Karolina Parkitna (+8 others)
2020 Remote Sensing  
(Anna Markiewicz) and R.Z. evaluated the results of the interpretation; KS wrote the first version of the manuscript; all authors, especially R.Z., K.v.G. and C.J.C., provided critical review, commentary  ... 
doi:10.3390/rs12162657 fatcat:uocdsxjpxzfvvbmmutnvwvr6su

Biuletyn biblijny

Barbara Strzałkowska (red.)
2019 Collectanea Theologica  
prof. dr hab., PWT we Wrocławiu 61 2016 Białczak Wiesław Motywy biblijne w twórczości Czesława Miłosza: studium biblijno-literackie Najda Andrzej, ks. dr hab., prof.  ...  UKSW Kuśmirek Anna, dr hab., prof. UKSW Wróbel Mirosław, ks. prof. dr hab., prof.  ... 
doi:10.21697/ct.2019.89.3.06 fatcat:f2gkrdp6bjeivox5eem3rtdj4a

Pamięć religijna społeczności lokalnych — przykład Jedwabnego

Zuzanna Bogumił
2017 Kultura i Spoleczenstwo  
Tadeusz Seweryn -kapliczki to nie znaki pamięci, lecz "rozsiane w krajobrazie polskim modlitwy ludu polskiego, rzezane w drzewie lub kute w kamieniu: materializacje uniesienia serc pobożnych" (cyt. za Białczak  ...  Anna Bikont, Marta Kurkowska-Budzan i Joanna Tokarska-Bakir w tekstach z tego okresu piszą o tym, jak niechęć mieszkańców przenosi się na kilka osób: byłego burmistrza Krzysztofa Godlewskiego, rodzinę  ... 
doi:10.35757/kis.2017.61.3.10 fatcat:a4evbwijyzhtpfgx7ukiukjbmu

Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing [article]

Krzysztof Stereńczak, Damian Korzybski, Rafał Paluch, Andrzej Boczoń, Agata Sałachewicz, Stanisław Miścicki, Łukasz Kuberski, Kamil Pilch, Żaneta Piasecka, Ewa Zin, Dorota Dobrowolska, Marcin Klisz (+14 others)
2022 Zenodo  
Radkowi Bałazemu, Adrianowi Wasilukowi, Agacie Sałachewicz, Sławomirowi Mioduszewskiemu, Michałowi Androsiukowi, Krzysztofowi Gaszewskiemu, Grzegorzowi Ledworuchowi, Bartoszowi Piekło, Jakubowi Słowikowi, Anna  ...  Małgorzacie Białczak dziękujemy za analizę i opracowanie wielu danych teledetekcyjnych. Maciejowi Lisiewiczowi dziękujemy za jego zaangażowanie i stałą gotowość do wykonywania różnorodnych zadań.  ... 
doi:10.5281/zenodo.6559134 fatcat:jw7lqk6qy5fohlhxetwym4kr4m

The current state of Białowieża Forest based on the results of the LIFE+ ForBioSensing project [article]

Krzysztof Stereńczak, Damian Korzybski, Rafał Paluch, Andrzej Boczoń, Agata Sałachewicz, Stanisław Miścicki, Łukasz Kuberski, Kamil Pilch, Żaneta Piasecka, Ewa Zin, Dorota Dobrowolska, Marcin Klisz (+14 others)
2022 Zenodo  
We thank Małgorzata Białczak for the analysis and processing of many remote sensing data. We thank Maciej Lisiewicz for his dedication and constant willingness to take on various tasks.  ...  We thank Maja Sadkowska, Dorota Raczkowska-Paluch, Ania Markiewicz, Sylwia Kurpiewska, Maciej Kobielski, Monika Gutman, Anna Adamczyk, Tomasz Strakacz, and Ewa Kłopocka for their administrative, personnel  ...  In particular, I would like to thank: Małgorzata Białczak, Łukasz Kuberski, Miłosz Mielcarek, Aneta Modzelewska, Żaneta Piasecka, Kamil Pilch, Karol Rzeczycki and Rafał Sadkowski.  ... 
doi:10.5281/zenodo.6559266 fatcat:5owbkiqmyjbzvesozjbjhvvg2q