Filters
95 Hits in 0.88 sec

Dipole Near Field Analysis – A Closed Form Calculation in Cartesian Coordinates

René Harťanský, Jozef Slížik, Lukáš Maršálka
2013 Journal of Electrical Engineering  
This article deals with analytical calculation of the near-field of an electric dipole in Cartesian coordinate system in a closed form.  ...  real value in a lossless media.  ...  µ, in Cartesian coordinate system, due to existence of A z component only, we have H x = 1 µ ∂A z ∂y , H y = − 1 µ ∂A z ∂x . (6) Further we confine ourselves only to x-axes components of the magnetic field  ... 
doi:10.2478/jee-2013-0048 fatcat:d57o4mn5gbai3b7wxfnmj7m5cu

Sensor Interaction as a Source of the Electromagnetic Field Measurement Error

R. Hartansky, V. Smiesko, M. Bittera, L. Marsalka, O. Cicakova, L. Letanovska
2014 Measurement Science Review  
The measurement is in many cases performed in a far field.  ...  In case of a complex inner impedance Z i and load impedance Z s is Z i =Z s *, where * indicates the complex conjugate. The substitution diagram of such a connection is in Fig.3 .  ... 
doi:10.2478/msr-2014-0046 fatcat:uql7t5etpzaqfltaiopkqri5ay

27Al MAS NMR spectroscopy study of Eu2+-doped and Dy3+-co-doped SrAl4O7

M. Misevičius, L. Dagys, A. Maršalka, K. Kristinaitytė, V. Balevičius
2020 Lithuanian Journal of Physics  
This has revealed the 27Al MAS NMR technique to be a very effective tool monitoring the phase perfectness in series of strontium aluminate samples.  ...  Beside a very high quantum efficiency and a long persistence luminescence, strontium aluminates doped with Eu 2+ have a better stability than other alkaline earth aluminates [4] .  ...  Introduction Strontium aluminates, doped with rare-earth metal ions, have been studied for a long time for their excellent properties, such as a high quantum efficiency and a long persistence of phosphorescence  ... 
doi:10.3952/physics.v60i2.4224 fatcat:haga22lmkfbt7o77x2gkebvwcm

The combined effects of ascorbic acid and bovine serum albumin on phototransformations of hematoporphyrin derivative in aquaeous medium: Absorption and EPR spectroscopy study

A. Maršalka, A. Kalnaitytė, T. Biekša, S. Bagdonas
2022 Lithuanian Journal of Physics  
) could serve as a potential candidate.  ...  The photoinduced transformations of a hematoporphyrin-type photosensitizer (HpDiA) were chosen as a model system to monitor the effects of AscA on oxygen-dependent photoreactions in aqueous model solutions  ...  A small but steady EPR signal at slightly acidic pH strongly (a) ( increased under illumination until a beam power was set at about 7 mW (Fig. 5 (a): 2).  ... 
doi:10.3952/physics.v62i1.4698 fatcat:e3rupcn2nzbkdjlt2aseybybv4

Maršálek, P. Příběh moderního práva

Daniel Bednár
2019 PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE  
Tomáš Gábriš z katedry Teórie štátu a práva predmetnú monografiu doc. Maršálka, možno ani netušil, akú mi tým urobil radosť.  ...  Maršálka si nájde svoje miesto medzi čitateľmi, ktorí sa predmetnou problematikou zaoberajú profesionálne, ale aj u čitateľov, ktorí by chceli aspoň na chvíľu vystúpiť z tieňa svojich preferovaných právnych  ... 
doi:10.14712/2464689x.2019.18 fatcat:lftiq2hppjddjkzflpurtlacku

1564 M. LIEPOS 1 D. BENDRAVALSTYBINĖS LDK PRIVILEGIJOS VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ

Jevgenij Machovenko
2016 Teisė  
valdovo ir krikščionių pono [jo] ištikimų pavaldinių atžvilgiu, tiek ir dorų ir ištikimų pavaldinių [jų] pono atžvilgiu, turi būti [raštu] sutvarkytas; 8 Ši gana nesklandi frazė, dažnai pasitaikanti XVI a.  ...  Žiūrėta 2016-07-02] žemiau] išvardyti dabar ir šiuo momentu tas aukštąsias pareigas 23 einantieji 24 : Vilniaus vaivada, žemės 25 maršalka, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mūsų [didysis] kancleris  ... 
doi:10.15388/teise.2016.100.10250 fatcat:yfastx62mvcd3cimwpoqjewkl4

Page 149 of Academe Vol. 30, Issue 1 [page]

1944 Academe  
Marsalka, Leo S. Mason, Hans W. Weigert; Pomona College, John S. Eells, Jr.; University of Puerto Rico, Antonio Rodriguez, Jr., Néstor I. ‘Yincenty; Purdue University, Orville C.  ...  Boyd, Raymond A. Dorsett, R. Donald Millican, Naoma Peninger, F. Robert Poole, Laura Van Snow, Law- rence Yates; University of New Mexico, John G. Breiland, Lolita H.  ... 

Autocenzūros galia: Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–1733 m. užrašai

Jolita Sarcevičienė
2018 Bibliotheca Lituana  
A. K. Sapiegos gyvenimo ritmą lėmė ne tik ūkiniai reikalai, bet ir valstybės institucijų – Tribunolo, seimelių, Seimo – darbo sesijos.  ...  Orientuodamasis į būsimus skaitytojus, A. K. Sapiega cenzūravo užrašus, susikoncentravo į tuos įvykius, kurie turėjo ar galėjo suformuoti teigiamą jo įvaizdį paveldėtojų akyse.  ...  Mišių, nuvažiavau į Antakalnį pas Jo Malonybę LDK maršalką, kur ir pietavau" [D216].  ... 
doi:10.15388/biblita.2017.12128 fatcat:rbbufjht25ebbe6mnvakbsopxy

ANTANO KLEMENTO KARJERA TELŠIŲ ŽEMĖS TEISME

Adam Stankevič
2016 Teisė  
., 1813 m. spalio 26 d. pavaduodamas Telšių maršalką pasirašė Vilniaus gubernijos maršalkai Giedraičiui adresuotą raportą 73 .  ...  Eidamas šias pareigas, panašiai kaip ir anksčiau, yra pavadavęs Telšių maršalką 76 . Tai buvo paskutinės Klemento eitos pareigos.  ... 
doi:10.15388/teise.2016.98.9969 fatcat:il6w2lhkrvckvh3yde56tme2ge

ALEKSANDRO JOGAILAIČIO PRIVILEGIJA MASALSKIAMS – TIKRA AR SUKLASTOTA?

Vita Diemantaitė
2018 Lietuvos istorijos studijos  
XVI a. pradžioje kylant rašytinei kultūrai, susidarė sąlygos tyčinėms ar netyčinėms raštų klastotėms atsirasti.  ...  Petrausko, aukščiausiuoju maršalka buvo Mykolas Glinskis 35 . Toliau įvardijamas Mykolas Lvovičius -dvaro maršalka, tačiau čia turimas omenyje tas pats Mykolas Glinskis.  ...  A.  ... 
doi:10.15388/lis.2017.40.11603 fatcat:2eg4skzqxba7dg3rkxhjgan4vi

Page 50 of American Society for Testing and Materials. Proceedings - American Society for Testing and Materials Vol. , Issue 175 [page]

1951 American Society for Testing and Materials. Proceedings - American Society for Testing and Materials  
. / MaRSALKA, Josepn J., Technical Director ar - : ' PT er eee ete GUSTAFSON, ( R., Chief Engineer, Con 2ol] Manufacturers Ins 296% Fa “4 : R yf a ROD \TCRGEES tainers and Materials Handling Div., Jank  ...  Pg tre ne eee a Ohi oT aneraieats » 4 at eer , Eighteenth St., St. Louis 3, Mo — "¥] int Reside A Ngee! 110 Ht , > ¢ nassee a . . MPHREYS, E.uis, Vice-Preside Mis KLEINFELDT, A.  ... 

1H and13C NMR study of phase transition and molecular motion in ionic liquids forming lyotropic liquid-crystalline ionogels

Vytautas Balevičius, Lukas Džiaugys, Feliksas Kuliešius, Arūnas Maršalka
2011 Lithuanian Journal of Physics  
Kuliešius, A. Maršalka Vilniaus universieto Fizikos fakultetas, Vilnius, Lietuva Labai dažnai geliai ir jonogeliai, veikiantįvairiems išoriniams trikdžiams, elgiasi kaip išmaniosios medžiagos.  ...  However, a remarkable feature of this system is a very weak dependence of the chemical shift of H2 proton on temperature (∆δ/∆T ∼ +10 −3 ppm/deg, and C4,5-H stretching bands yielding a drastic blueshift  ... 
doi:10.3952/lithjphys.51309 fatcat:55xhzlqqhvcrvfa6g2rl6qd7fm

Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv autorů: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur

Jan Pohunek
2018 Historicka Sociologie  
, pozoruhodnou studií Jakuba Maršálka Jednota a rozpady starověké Číny, zabývající se komplexní dynamikou vztahů jednotlivých čínských států a jejich (nejen) politické kultury přibližně od roku 2000 př  ...  a historického bádání a je tedy na co navazovat.  ... 
doi:10.14712/23363525.2018.30 fatcat:cv2xqto4dzcddmpcrn5kshviem

Numerical Analysis of Isotropy Electromagnetic Sensor Measurement Error

R. Harťanský, V. Smieško, L. Maršálka
2013 Measurement Science Review  
The article deals with classification and quantification of electromagnetic field measurement errors in case an isotropic sensor as a field probe is used.  ...  FEKO is based on the method of moments (MOM), a numerical technique used to convert these integral equations into a linear system that can be solved numerically using a computer [6] , [7] .  ...  Despite this simplification, measured component of the EM field is a vector.  ... 
doi:10.2478/msr-2013-0046 fatcat:bz7jv5tfd5andep5jer6i2647q

Internal and External Structure of Ruthenian Letters in Early Modern Lithuania

Andrej Ryčkov
2019 Lietuvos istorijos studijos  
A thorough analysis of approximately one hundred unpublished and about seventy published letters written by Lithuanian noblemen and the Grand Duke of Lithuania led to a conclusion that there were three  ...  On the other hand, the format of the seal is not a reliable indicator as well.  ...  Anot A. Hrušos, tikėtina, kad XVI a. antrame dešimtmetyje toks antspaudo saugotojas buvo Laurynas Miendzylevskis, o trečio dešimtmečio pradžioje -Povilas Naruševičius 38 . Jei ši A.  ... 
doi:10.15388/lis.2019.44.2 fatcat:4trltcxk3fhlnhwshq3i4z2oce
« Previous Showing results 1 — 15 out of 95 results