Scholar Gebruikersgids

Zie ook: Over Scholarly Search

Deze dienst biedt fulltext zoeken in onderzoekspublicaties die zijn gearchiveerd in de verschillende collecties van het Internet Archive. De dienst omvat materiaal uit de natuurwetenschappen, geesteswetenschappen, biomedische wetenschappen, kunst, geschiedenis, industrieel onderzoek, overheidsrapporten, enzovoort.

Indien mogelijk wordt toegang tot de inhoud verleend. Soms gaat het om een "voordruk" of een andere versie van het werk, en wordt dit in de zoekresultaten aangegeven.  In andere gevallen worden, afhankelijk van de zoekfilters, resultaten opgenomen waarvoor alleen een bibliografische catalogusvermelding bestaat. Het kan nog steeds mogelijk zijn om toegang te krijgen via een openbare bibliotheek of rechtstreeks van de uitgever.

Query Syntax

Naast de basis filter- en sorteeropties, staat deze zoek interface ook het gebruik van Lucene query syntax toe in het zoekveld. U kunt term queries beperken op meerdere metadata velden met behulp van dubbele punt verklaringen zoals journal:Science, filters instellen zoals lang:de, en bereik queries toepassen zoals jaar:>1989 jaar:<2000.

Hoewel deze syntaxis relatief complexe en krachtige query's mogelijk maakt, kunnen gevorderde gebruikers op een gegeven moment tegen grenzen aanlopen wat betreft de grootte of complexiteit van query's.  Voorlopig bevelen wij systemen als lens.org aan voor een krachtigere interface.

Voorbeeld zoekopdrachten

Zoek naar gedigitaliseerde pagina's over een onderwerp uit bepaalde jaren:


Zoek naar papers in het Chinees die overeenkomen met een term:


Conferentiepapers met een auteursnaam query:


Citaten zoeken

Bij wijze van experiment zal de dienst, als de zoekopdracht "lijkt" op een formeel citaat, zoals gevonden in de bibliografie van een onderzoekspaper, proberen het citaat te ontleden en een vergelijking te maken met onze catalogus van bekende werken. Wanneer dit gebeurt, worden eventuele filters genegeerd.


Metagegevensvelden

U kunt beperken tot records waar het veld bestaat met een asterisk zoals doi:*, en elke term ontkennen zoals !type:article-journal.

Uitgebreide documentatie over de syntaxis van de query's is beschikbaar bij het Elasticsearch-project .

Het volledige schema van de huidige zoekdocumenten is beschikbaar (als JSON) in de broncode.

title:
author:
journal:
year:
issue:
volume:
doi:
tag: eg, "tag:oa"
type: eg, "article-journal", "dataset", "book"
stage: eg, "published", "submitted", "accepted", "draft"
lang; value is a 2-character lower-case ISO language code)
country: value is a 2-character lower-case ISO country code
access_type: "wayback", "ia_file", "ia_sim"

Zoekresultaten

Toegang Links

Alle links naar de bewaringskopie van het Internet Archive hebben dezelfde stijl en hetzelfde pictogram. Inhoud van de Wayback Machine ziet er zo uit.
Als de bewaarde kopie van het werk afkomstig is van een voordruk, auteursmanuscript of een andere alternatieve versie van het werk, is de toegangslink voorzien van een indicator. U kunt details krijgen en alle versies bekijken door op de link naar de primaire titel te klikken
Sommige bewaarde inhoud, met name oudere werken uit het publieke domein, kunnen worden opgeslagen in algemene digitale collecties van het Internet Archive (in tegenstelling tot het webarchief)
Gedigitaliseerde kopieën van werken op microfilm kunnen bij wijze van experiment worden gekoppeld. De toegang kan worden beperkt tot gecontroleerde uitlening
Een landingspagina van een uitgever is de gezaghebbende bron voor de "version of record" van een onderzoekspublicatie, maar de inhoud is niet altijd toegankelijk voor het grote publiek
Wanneer het werk afkomstig is van een Open Access publicatie (soms bekend als "Gold" of "Diamond" OA), en van de uitgever verwacht wordt dat hij toegang verschaft aan alle lezers, heeft de knop een oranje "ontgrendeld" icoon
Als het werk volledig gearchiveerd is op een betrouwbaar, open platform, zullen wij soms extra links geven

Tags

Zoekresultaten kunnen taglabels hebben die extra context geven over het werk. Bijvoorbeeld, indexen waarin het tijdschrift is opgenomen, of open platformtechnologie die voor publicaties wordt gebruikt.

Meerdere versies Er zijn meerdere "versies" of "edities" van dit werk uitgebracht, en de bibliografische metadata van de "primaire" worden getoond. Klik op de titel om andere versies te zien
lang:en De primaire taal van dit werk verschilt van de taal van de zoekinterface. De ISO-tweelettercode wordt aangegeven
DOAJ Gepubliceerd in een Directory of Open Access Journals publicatie, wat impliceert dat dit een Open Access werk is
Szczepanski Publicatie opgenomen in Szczepanski's List of Open Access Journals, wat impliceert dat dit een Open Access werk is
Open toegang Het werk wordt verondersteld "Open Access" te zijn om een andere reden
SciELO Gepubliceerd op een SciELO nationaal platform
OJS Gepubliceerd met behulp van Open Journal Systems software
Wordpress Gepubliceerd met behulp van WordPress software
JSTOR Bewaard en/of gehost op het JSTOR platform voor digitale bewaring

Persistent Identifiers

Onder zoekresultaten, en alternatieve versie lijsten, staan alle bekende "persistent identifiers" die uniek de specifieke versie van het werk identificeren. Dit zijn meestal hyperlinks.

doi: Digital Object Identifier (DOI) , biedt een omleiding naar de bestemmingspagina van de uitgever
pmid: PubMed/MEDLINE
pmcid: PubMed Central
arxiv: arXiv pre-print dienst
dblp: De DBLP-bibliografie van de informatica
doaj: Identificatie op artikelniveau voor werken in DOAJ, met name die zonder DOI
fatcat: fatcat.wiki "release" identificator. Scholar is gebouwd bovenop de fatcat catalogus

Werk in uitvoering

Dit is een nieuwe dienst. De metadata worden nog verbeterd en de functies zijn nog niet definitief vastgesteld.

Enkele bekende bugs en problemen: