Informacije o Internet Archive Scholar

Također pogledaj: Korisnički priručnik koji navodi greške i poznate probleme

Način rada

Sadržaj u ovom indeksu pretraživanja prikazuje se u jednom od tri oblika:

Ova prezentacija FORCE11 konferencije 2019. daje pregled tehničke infrastrukture i sveopćih ciljeva projekta.

Izvori sadržaja

Metapodaci potječu iz fatcat.wiki, otvorenog korisnički uređivanog kataloga znanstvenih radova. Trebalo bi biti moguće pratiti i pripisati porijeklo sadržaja i metapodataka u svim slučajevima. Kontaktiraj nas ako imaš pitanja.

Analiziranje tekstova i podataka

Istraživačima želimo pružiti pristup potpunom korpusu u svrhu pretraživanja teksta i podataka. Izvedeni skupovi podataka također se mogu javno objaviti za analizu, npr. grafikon citata ili učestalost slijeda elemenata po godinama. Ako te zanima ili ako želiš da određeni skupovi podataka budu dostupni, obrati nam se.

Trenutačno se snimke cijelog korpusa metapodataka fatcat-a i glavnog izvora metapodataka periodično prenose u zbirku Bulk Bibliographic Metadata na archive.org. Saznaj više u Fatcat priručniku.

Autori i izdavači

Informacije za autore istraživačkih radova mogu se pronaći na https://guide.fatcat.wiki/authors.html. Stranica uključuje upute za ispravljanje bibliografskih metapodataka i aktualiziranja objavljenih radova.

Informacije za izdavače mogu se pronaći na https://guide.fatcat.wiki/publishers.html. Stranica uključuje smjernice za indeksiranje i očuvanje sadržaja.

Kontakt

Podaci za kontaktiranje organizacije Internet Archive mogu se pronaći na https://archive.org/about/contact.php. Pitanja o ovoj usluzi pretraživanja i o fatcat katalogu mogu se uputiti na webservices@archive.org. Postoji javni kanal za razgovore na stranici https://gitter.im/internetarchive/fatcat.

Podrška i priznanja

Rad na Internet Archive Scholar dobio je podršku od zaklade Andrew W. Mellon u više faza projekta „Ensuring the Persistent Access of Open Access Journal Literature“ (Osiguravanje trajnog pristupa literaturi časopisa otvorenog pristupa) (pogledaj izvornu najavu).

Pogledaj dodatna priznanja na fatcat.wiki.