Internet Archive Scholar logotip (vaporwave)


Pretraži milijune znanstvenih članaka

Ovaj indeks pretraživanja teksta obuhvaća preko 25 milijuna istraživačkih članaka i drugih znanstvenih dokumenata sačuvanih u arhivu Internet Archive. Zbirka obuhvaća digitalizirane primjerke časopisa iz osamnaestog stoljeća, dok se najnoviji zbornici i predizdanja konferencija slobodnog pristupa pretražuju na internetu. Više »

Minijatura PDF-a
Epidemic Influenza in and around the City of Calcutta Koilas Chandra Bose
1920 The Indian Medical Gazette
Minijatura PDF-a
BioTorrents: A File Sharing Service for Scientific Data Morgan Langille, et al
2012 PLoS ONE
Minijatura PDF-a
ブドウサンショウ抽出物の抗SARS-CoV活性 Takaaki Maeda, et al
2011 Horticultural Research (Japan)