درباره بایگانی اینترنتی

همچنین به: راهنمای کاربر که برخی از اشکالات و مشکلات شناخته شده را فهرست می کند ، مراجعه کنید

نحوه کار

محتوای این فهرست جستجو به سه شکل وجود دارد:

این کنفرانس 2019 FORCE11 به طور کلی زیرساخت های فنی و اهداف پروژه را ارائه می دهد.

منابع محتوا

متادیتا از fatcat.wiki ، یک باز است فهرست کارهای علمی قابل ویرایش توسط کاربر. امکان ردیابی و منشأ محتوا و فراداده را در همه موارد نسبت دهید. لطفا اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید .

متن و داده کاوی

ما قصد داریم دسترسی محقق را به مجموعه کامل متن و داده ها فراهم کنیم اهداف استخراج مجموعه داده های مشتق شده نیز ممکن است برای تجزیه و تحلیل به صورت عمومی ارسال شوند ، برای به عنوان مثال یک نمودار استنادی یا فرکانس های N-gram بر اساس سال. اگر شما علاقه مندید یا می خواهید مجموعه داده های خاصی را که در دسترس است مشاهده کنید ، لطفا با ما تماس بگیرید.

در حال حاضر تصاویر فوری از مجموعه متادیتای fatcat کامل و منابع فوق داده فوق بالادستی به صورت دوره ای در مجموعه Metadata کتابشناختی انبوه در archive.org بارگذاری می شوند. در راهنمای Fatcat بیشتر بخوانید.

Authors and Publishers

Information specifically for authors of research works can be found at https://guide.fatcat.wiki/authors.html. This includes instructions for correcting bibliographic metadata and updates to published works.

Likewise information specifically for publishers can be found at https://guide.fatcat.wiki/publishers.html. This includes guidelines for having content indexed and preserved.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس سازمانی برای بایگانی اینترنت در https://archive.org/about/contact.php ذکر شده است. سوالات مربوط به این سرویس جستجو و کاتالوگ fatcat را می توان به webservices@archive.org هدایت کرد. یک کانال چت عمومی در https://gitter.im/internetarchive/fatcat وجود دارد.

پشتیبانی و قدردانی

Work on Internet Archive Scholar has received support from the Andrew W. Mellon Foundation through multiple phases of the "Ensuring the Persistent Access of Open Access Journal Literature" project (see original announcement).

See additional acknowledgements on fatcat.wiki.